2002

onze overleden medebroeders

3 Januari te Weert

David Donkers, 82 jaar oud, 63 jaar minderbroeder en 56 jaar priester.

In 1946 was hij één trimester leraar in Watersleyde en daarna tot 1951 in Megen. In 1950 werd hij belast met de leiding van het beginnend juvenaat in Megen. Van 1951 tot 1955 was hij prefect aan het Sint Franciscuscollege in Rotterdam en daarna tot 1959 godsdienstleraar in Amsterdam. Van 1959 tot 1964 was hij provinciesecretaris in Weert. Van 1964 tot 1983 was hij in Zweden, eerst tot 1972 in Vadstena als rector van de Birgittinessen en vanaf 1972 in Linköping. Terug in Nederland woonde hij korte tijd in Nijmegen en werd toen van 1983 tot 1990 gardiaan in Heerlen. Begin 1983 belandde hij, na als voetganger door een tegemoetkomende auto gegrepen te zijn, met ernstig been- en hersenletsel in het ziekenhuis in Breda. In 1989 verhuisde hij naar de Patersstraat in Venray en vandaar in 1985 naar Manresa in Venlo, en in 1999 naar Weert, waar hij plotseling overleed.

12 Januari te Bangalore, India

Gerwin (Jan) van Leeuwen, 65 jaar oud, 40 jaar minderbroeder en 39 jaar priester.

Na zijn wijding – in het vijfde jaar van zijn theologische opleiding – werd hij benoemd tot lector dogmatiek in ons opleidingshuis in Bangalore, India. Hij blijft er voor heel zijn verdere leven. Binnen de broederschap vervult hij verschillende functies: raadslid van het bestuur, gardiaan, generale visitator in Papua.

Hij specialiseert zich in de liturgie in de context van de cultuur van India.

Lange tijd was hij staflid van het National Biblical Cathetical and Liturgical Centre. Hij was een voorstander van het gebruik van niet-Bijbelse heilige teksten in de liturgie. Hij wilde de liturgie vernieuwen in de geest van de cultuur van India. In 1990 promoveerde hij cum laude op een dissertatie over de stichter van het centrum D.S. Amslerpavadas en de geschiedenis van het centrum.

In 2001 trok hij zich terug uit het Centrum, werd gardiaan in Bangalore en wilde zich inzetten voor de broederschap. Plotseling is hij na een kort ziekbed overleden.

17 Januari te Hasselt

Petrus (Joannes) JANS, geboren te Bilzen, 78 jaar oud en 50 jaar minderbroeder.

Hij werd portier achtereenvolgens in de kloosters van Tongeren, Hasselt, Mechelen en Leuven. Vandaar zond de provinciaal hem in 1961 naar de franciscaanse gemeenschap van Sartène in Corsica. Tijdens de zomermaanden heeft hij daar als portier honderden toeristen verwelkomd. Hij werkte ook in de keuken en in de tuin. Op de schrale grond rond het klooster kon hij toch wat groenten en bloemen kweken. Gedurende ruim 20 jaar heeft hij er verdienstelijk gewerkt.

6 Februari te Oud-Heverlee, België

Eduard van Eijl, 83 jaar oud, 63 jaar minderbroeder en 56 jaar priester.

Na zijn priesterwijding kreeg Eduard de opdracht kerkgeschiedenis te studeren in Leuven. Van 1949 tot 1966 (het jaar van de opheffing van ons theologicum) was hij lector kerkgeschiedenis in Alverna.

Tijdens zijn lectoraat bereidde hij een proefschrift voor: ‘Michael Baius (1513 – 1589) studie van zijn leven tot aan de veroordeling in 1567’. Twee delen gebaseerd op bronnenonderzoek in binnen- en buitenland (Spanje – Italië). In 1968 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vanaf dat jaar tot 1985 was hij verbonden aan de faculteit godgeleerdheid in Leuven. Via lectoraat en docentschap werd hij professor. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties aan de universiteit: onder andere was hij voorzitter van het centrum voor de studie van het jansenisme. Ziekte belette hem zijn plan om tijdens zijn emeritaat veel te studeren en te publiceren. Toch publiceerde hij nog een uitgebreide studie.

In Leuven woonde hij aanvankelijk in een franciscaanse communiteit, later op een particulier adres. Zijn huisgenote stond hem trouw bij tijdens zijn ziekte en overlijden. Met de communiteit van Alverna bleef hij altijd verbonden.

21 Februari te Knokke-Heist

Camiel (Victorien) SERREYN, uit Heist-aan-Zee, 94 jaar oud, 68 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Pas gewijd (1938) mocht hij naar onze missie in China (Hupeh) vertrekken. Hij kwam terecht in China, dat toen al bezet was door de Japanners. Hij studeerde en werkte slechts gedurende twee jaar bij de Chinese christenen. Toen overspoelden de troepen van Mao-Tse-Tung heel het land. Hij werd gevangen genomen en uit het land gezet. In België terug vond hij een apostolaatsveld in Wallonië bij de uitgeweken Vlamingen. Gedurende 30 jaar heeft hij er mensen bezocht en gediend. Nadien ging hij wonen in onze gemeenschap van Tielt. Nog vier jaar lang woonde hij te Knokke-Heist waar hij op bewonderenswaardige wijze de gevolgen van zijn ziekte heeft gedragen.

13 Maart te Weert

Maturus Hendriks, 89 jaar oud, 68 jaar minderbroeder en 62 jaar priester.

Maturus Hendriks beschikte over een literaire aanleg en een vaardige pen. Daarmee heeft hij zich op verschillende terreinen verdienstelijk kunnen maken. Als leraar Nederlands in Katwijk (ons missiecollege St. Willibrord), als medewerker van het Centraal Bureau D.O. in Brummen inzake de tijdschriften en cursuswerk. En als schrijver van verschillende gedenkschriften: over ons missiecollege en het 100-jarig bestaan van de Kleine Zusters van de H. Jozef. Ook maakte hij een studie over de opheffing van ons Clericaat.

Daarnaast was hij een zeer gewaardeerde retraiteleider bij religieuzen. Na 1974 woonde hij in de Akerstraat – Heerlen, ordende en beschreef de archieven van de Kleine Zusters van de H. Jozef en ging voor in hun liturgische diensten. In 1996 verhuisde hij naar Weert vanwege zijn afnemende gezondheid.

Zijn leven was – zoals de overlijdensannonce vermeldt – gericht op het ‘querere Deum’ het verlangen naar God.

23 Maart te Belo Horizonte (Brazilië)

Jan (Fernando) Stokman, 88 jaar oud, 68 jaar minderbroeder en 62 jaar priester.

Tengevolge van de Tweede Wereldoorlog kon hij pas 6 jaar na zijn priesterwijding naar Brazilië vertrekken, waar hij in verschillende functies werkzaam is geweest: als kapelaan, bouwpastoor, secretaris van de bisschop van Caravelas, commissaris van het H. Land.

In Itaipé was hij sinds 1972 pastoor en is er vele jaren gebleven. Tot zijn emeritaat. Hier richtte hij een afdeling FLO op die vele leden telde en zorgde voor een goede huisvesting ten behoeve van oude mensen die hoor hun familie in de steek gelaten zijn. Naast zijn pastoraat gaf hij samen met br. Augustinho zijn krachten aan een moestuin en aan een behoorlijk grote koffieplantage.

De laatste maanden van zijn leven werd hij verzorgd in het verpleeghuis van het provincialaat in Carlos Prates (Belo Horizonte) waar hij is overleden.

29 Maart te Merelbeke

Gaston (Jean-Marie) GHIJS,  uit Zottegem, 79 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

Hij was pastoor van de St.-Antonius-parochie te Lokeren en huisoverste. Ook in Gent was hij huisoverste. Dan wijkpastoor in Terdonk en vervolgens pastoor te Desteldonk. Hij bouwde sinds 1970 aan een telefonische hulpdienst en was er als medestichter bij toen Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen werd opgericht. Hij was steeds bereid om mensen in moeilijkheden op te vangen en te helpen. Zijn laatste levensjaren waren een lange lijdensweg.

25 April te Heerlen

Arie (Alfred) Klaver, 63 jaar oud, 43 jaar minderbroeder en 35 jaar priester.

In 1968 werd Arie benoemd tot godsdienstleraar en subprefect aan het lyceum voor jongens in Venray. Na twee jaar ging zijn hartenwens in vervulling. Hij mocht gaan werken in Friesland. Hij werd kapelaan in Heerenveen in 1970 en verhuist in 1971 naar Dokkum waar hij de functie van godsdienstleraar combineert met die van jeugd-pastor voor de provincie Friesland – later beperkt tot een dekenaat. In 1973 wordt Bolsward zijn domicilie waar hij een aantal lessen geeft aan het Jan Brugmancollege naast zijn werk als jeugdpastor.

Van 1976 – 1993 is hij de toegewijde pastor van Makkum/Witmarsum/Workum (in 1989 eraan toegevoegd!). In deze periode werkte hij mee aan de kadervorming jongerenkatechese in het dekenaat Sneek en zette zich in voor de franciscaanse broederschap als redacteur/waarnemend hoofdredacteur van de Variant (1985 – 1989).

In 1993 verlegde hij zijn werkterrein naar Limburg waar hij pastor was van de St. Jozefparochie in Venlo (Maagdenberg) en later van een verpleeghuis. Na een ziekteperiode aanvaardde hij in 1998 het pastoraat in de parochie van Gronsveld maar moest deze toch om gezondheidsredenen opgeven in 2001. Vrij spoedig hierna trof hem een ernstige ziekte waaraan hij is overleden.

24 Mei te Weert

Ad (Columbanus) Snijders, 76 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

Zijn werkzame leven lang was hij basis-pastor. Hij begon als assistent in Megen, daarna in Nieuwe Niedorp, werd kapelaan in Schagen en Steggerda, verbleef als assistent in Drachten en werd in 1956 benoemd tot kapelaan in Bolsward – een voor hem dierbare plek waarheen hij terugkeerde na zijn emeritaat. In 1966 – 1970 werd hij kapelaan in Alverna – Wijchen en van 1970 -1977 te Nijmegen. Daarna keerde hij terug naar Friesland waar hij pastor wordt in Roodhuis (1977 – 1982) en Blauwhuis en Heeg (1982 – 1993).

Hij interesseerde zich zeer in de Joodse godsdienst en cultuur en liet duidelijk in zijn preken de Bijbel naar voren komen. Na zijn pensionering ging hij wonen in Bolsward waar hij – woonachtig in een flatgebouw bij zijn medebroeders – actief bleef tot een ernstige ziekte hem dwong te stoppen. In voorjaar 2002 verhuisde hij naar Hieronymus Bos te Weert vanwege de noodzakelijke verpleging. Hier is hij overleden.

25 Mei te Megen

Judocus van der Wielen, 91 jaar oud en 75 jaar minderbroeder.

De kloostertuinen van Hoogcruts, Heerlen, Nieuwe Niedorp, Sittard en Megen heeft hij met hart en ziel en vakkundig bewerkt.

Vanaf 1969 woonde hij in Megen en was met zijn eenvoud en relativeringsvermogen een gewaardeerde huisgenoot van deze communiteit van jongere medebroeders. In 1983 verhuisde hij naar het zorgcentrum De Maashorst te Megen vanwaar hij werkzaam bleef in de tuin van zijn medebroeders tot zijn krachten hem dat onmogelijk maakten. In zijn laatste levensjaren maakte hij zich verdienstelijk als koster en avondportier in De Maashorst.

30 Mei te Amsterdam

Maurits (Abdon) de Wit, 66 jaar oud, 44 jaar minderbroeder en 38 jaar priester.

Na voltooiing van zijn priesteropleiding werd hij benoemd als dekenaatskapelaan in het dekenaat Zaltbommel dat de bisschop van ‘s-Hertogenbosch in 1965 toevertrouwde aan de franciscanen om in de Bommelerwaard streekzielzorg op te zetten. Maurits werkte er van 1965 tot 1974 en vervulde behalve de functie van dekenaatskapelaan die van waarnemend pastoor van Alem, vicarius economicus van Kerkdriel en hoofd gezinspastoraat. Hij was lid van de communiteit en enkele jaren gardiaan.

In 1974 werd hij vrijgesteld voor zijn begonnen theologische studie in Tilburg welke hij afrondde vanuit zijn nieuwe standplaats Amsterdam. Als lid van het Mozesteam begeleidde hij de liturgische kant van de gemeenteopbouw, stond mensen bij als pastor/therapeut in zijn centrum Exodus en was docent aan de Hogeschool Holland, richting educatieve theologie.

Bij de oprichting van La Verna, centrum voor spiritualiteit was hij een gewaardeerd adviseur. Hij werkte eraan mee als docent bij de basis- en vervolgopleiding meditatie.

Het huis dat hij bewoonde deelde hij met zijn vriend die hem zeer nabij was bij zijn ernstige ziekte waaraan hij is gestorven.

6 Juli te Weert

Marcel Schillings, 87 jaar oud en 67 jaar minderbroeder.

Vanaf 1939 tot 1996 was hij werkzaam als tuinman in verschillende kloosters o.a. in Vlodrop – dat de Nederlandse franciscanen betrokken hadden in en enkele jaren na de oorlog – in Venray, Stoutenburg en in Heerlen. Hij vond veel waardering bij zijn medebroeders om zijn vakbekwaamheid, zijn eenvoud van leven en zijn trouw gebedsleven. Hij combineerde bidden en werken op een voorbeeldige wijze. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in Weert, in Hieronymus Bos waar hij de ernstige ziekte waaraan hij leed en is gestorven, met groot geduld heeft gedragen.

9 Augustus te Erkrath, Duitsland

Frans (Eligius) Bruinen, 77 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

Na enkele jaren Duitse letteren gestudeerd te hebben kreeg hij een benoeming tot kapelaan in Rotterdam. Toch zou hij zijn verworven kennis van de Duitse taal goed kunnen gebruiken. Vanuit Duitsland en Oostenrijk waar na de Tweede Wereldoorlog een nijpend tekort aan priesters was, werd een beroep op hem gedaan om daar te gaan werken. Van 1955 tot 1967 was hij in Sankt Pölten (Oostenrijk) werkzaam en van 1967 tot 2002 in Duitsland: als ziekenhuispastor in Mettmann en als pastoor in Wüllfrath-Dussel – 22 jaar! Om gezondheidsredenen moest hij zijn functie neerleggen.

Meelevend en dienstbaar als hij was gaf hij als gepensioneerd priester in Erkrath woonachtig, zijn zorgvolle aandacht aan ouderen in verschillende verzorgingshuizen.

Hij overleed in zijn slaap in de nacht van 8 op 9 augustus.

3 December te Zevenaar

Geruntius (Thijs) de Ponti, 81 jaar oud, 60 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

Na zijn priesterwijding vervulde hij een functie bij de A.P.K. (ons bibliotheekwezen) en was assistent in Nieuwe Niedorp.

In 1957 werd hij directeur van het Sint Franciscus Liefdewerk, later de Katholieke Sociale Jeugd en Gezinszorg genoemd. Zijn werkterrein verplaatste zich naar Leiden-Noord, naar de wijk ‘De Kooi’ waar vele kansarmen wonen. Hij vestigde zich in hun buurt om bij politie en gemeentelijke instanties voor deze wijk te kunnen opkomen. Officieel was hij cultureel werker geworden. Met anderen stelde hij een zwartboek samen over deze wijk. Hij werd beloond voor zijn inzet met de erepenning in zilver van de gemeente Leiden. In 1981 beëindigde hij het buurthuiswerk en verhuisde naar Didam waar zijn familie woont. Hier en in het verzorgingscentrum Subenhara te Zevenaar waar hij opgenomen werd, was hij pastor voor de mensen.

19 December te Ronse

Gerard (Veroon) DEWAELE, uit Kortenaken; 83 jaar oud, 63 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Hij werkte een zestal jaren te Lokeren als leraar Latijn en Frans. Maar hij verlangde een breder werkterrein. Zo werd hij actief in Tongeren en in Schaarbeek bij het begin van de latere St.-Franciscusparochie. Zijn beste krachten heeft hij vanaf 1958 kunnen wijden aan de St.-Kristoffelparochie te Houthulst (Pierkeshoek). In 1972 begon een ziekte hem te hinderen en ging hij dienst bewijzen in onze parochie te Ronse tot hij verhuisde naar de kliniek der Zusters van Barmhartigheid om er als aalmoezenier te werken.

25 December te Warmond

Cas (Wulstan) Groothuizen, 93 jaar oud, 75 jaar minderbroeder en 68 jaar priester.

In 1936 werd hij benoemd tot kapelaan in Bolsward en hij bleef pastoor in Friesland tot 1967. Hij werd lid van het AMF en heeft 22 jaar in Oosterwolde gewerkt. Met hart en ziel heeft hij gewerkt aan de opbouw van een parochiegemeenschap in het diasporagebied. De ervaringen hier opgedaan kon hij benutten in Woudrichem waar hij in 1967 tot pastor werd benoemd. Evenzeer in een diasporagebied. Hij werd er ook benoemd tot regioleider met de opdracht de samenwerking tot stand te brengen tussen de parochies van het land van Heusden en Altena en Dongemond. De jaren van zijn emeritaat brengt hij door in Heiloo, Heerhugowaard en Warmond. Hij deelde er de zorg, het leed èn de vreugde van de mensen om hem heen. Een ware broeder voor iedereen.

31 December te Ronse

Albert (Anschaar) PAREIT, uit Vichte, 87 jaar oud, 66 jaar minderbroeder en 61 jaar priester.

Hij begon in het college te Lokeren waar hij wiskunde gaf. Hij heeft zich goed in die materie ingewerkt. In 1970 kreeg hij dezelfde opdracht in het college te Heusden-Zolder. Hij bleef leraar wiskunde tot hij met pensioen ging. Leerlingen die de materie niet begrepen werkte hij na de les persoonlijk bij. In Ronse was hij bij de gepensioneerden de gezellige kaarter met de pijp in de mond, heftig in zijn spreken en door iedereen geliefd.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: