2020

onze overleden medebroeders

15 Februari te Hasselt

Br. Remi (Daniël) VAN DE VIJVER, geboren te Velzeke op 18 juli 1932, 87 jaar oud, 70 jaar minderbroeder.

Na zijn noviciaat te Tielt heeft hij in heel wat kloosters gewoond, waar hij achtereenvolgens verschillende taken kreeg van kok, ziekenbroeder, hovenier, bedelbroeder en portier. Hij was een enthousiaste man, vol humor. In 2017 naar aanleiding van de Virga Jessefeesten organiseerde hij een tentoonstelling met 1200 Lievevrouwebeeldjes.

21 Maart te Alverna/Wijchen

Huub (Hieronymus) Hodzelmans, 84 jaar oud en 67 jaar minderbroeder.

Huub werd op 4 november 1935 In Tegelen geboren. In 1953 trad hij in bij de franciscanen. Vanaf 1961 was hij kleermaker. Dat was zijn eerste job. In 1967 begon hij aan zijn opleiding voor maatschappelijk werk. Als zodanig was hij vijf jaar werkzaam in Rotterdam. Vele broeders heeft hij zijn diensten bewezen, als kleermaker en later anderen als maatschappelijk werker.

In 1982 vertrok Huub naar Noorwegen, waar hij gardiaan werd van de communiteit in Oslo. Twee jaar later werd hij gevraagd de net opgestarte OFS in Denemarken te ondersteunen. In 1985 werd hij van de OFS landelijk assistent voor Noorwegen en Denemarken. Dat bleef hij ook toen hij in 1988 terugkwam in Nederland. In 1994 werd hij benoemd tot landelijk geestelijke assistent van de OFS in Nederland, een functie die hij tot najaar 2001 uitgeoefend heeft. Hij vervulde binnen onze franciscaanse provincie vele taken o.a. die van gardiaan en definitor. Vanaf 2014 woonde hij in Valkenburg met slechts een korte tijd in Heerlen en Alverna/Wijchen. Huub hield van het leven en hij deed dat op een bijzondere aantrekkelijke manier. Huub was een beminnelijk mens, bij velen geliefd om zijn warme belangstelling.

14 April te Lisse

Cor (Caspar) Groenewegen, 90 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

Via de tuinbouwschool kwam Cor in1952 als tuinbouwconsulent bij de Rijksvoorlichtingsdienst voor de Tuinbouw. Naast zijn belangstelling voor planten, dieren en aarde had Cor ook interesse in het geloof en hij las de Bijbel. Op deze weg kwam hij in contact met de Tochtgenoten van St. Frans. In contact met hen groeide bij Cor het verlangen priester te worden. In 1962 besloot hij (33 jaar oud) priester te worden bij de franciscanen. In 1968 wordt hij in Berkel en Rodenrijs tot priester gewijd. In de orde komt Cor in contact met missionarissen die in Indonesië werken. In 1972 vertrekt Cor naar Irian Jaya. Hij begint daar als landbouwconsulent voor het bisdom, maar al gauw wordt hij gevraagd om de organisatie en coördinatie op zich te nemen van het breed pastoraal overleg in het bisdom. Onder de titel ‘wij zijn de kerk’ werd de gehele geloofsgemeenschap betrokken bij dit overleg in een periode van drie jaar. In 1989 wordt Cor pastoor/deken in Mimika en daarna pastoor in Waghete.

In oktober 1995 komt Cor voorgoed terug naar Nederland. De tijd van de Nederlanders is voorbij, zegt Cor. Hij gaat na een sabbatjaar in Nijmegen wonen en wordt daar gardiaan. Ook dan blijkt wie hij was: een belangstellende en gastvrije medebroeder, die interesse had in wie je was, wat je deed. In 2001 verhuist hij naar Amsterdam en woont daar tot 2007. Wegens zijn slechter wordende gezondheid verhuist hij naar Warmond en woont vanaf 2017 in Zorgcentrum Berkhout in Lisse. Hier heeft Cor in een warme en goede omgeving geleefd. De verzorging was zeer op hem gesteld. In de ochtend van dinsdag in de Paasweek heeft hij zijn laatste stap op zijn levenstocht genomen.

1 Mei te Amsterdam

Frans Lieshout, 85 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Na zijn studies en opleiding tot franciscaan en priester vertrekt Frans in 1963 naar Papua. Daar werkt hij 56 jaar als pastor, rector van de onderwijzersopleiding, docent aan de theologieopleiding en deken. Hij werkt en leeft o.a. in Jayapura, in Bidogei en Biak. Vele jaren is hij in de Baliemvallei, verdiept zich daar intens in de taal en de cultuur. Hij begon steeds meer van de lokale cultuur te begrijpen en deze te waarderen. ‘De ander als vindplaats van God’ was voor hem uitgangspunt en bron van communicatie. In 1986 wordt hij Indonesiër. Als hij in 2007 in Biak met pensioen gaat, keert hij terug naar zijn geliefde Baliem. Hij heeft dan volop tijd om zich verder te verdiepen in hun cultuur en taal. Dat leidt tot verschillende publicaties.

In oktober 2019 neemt hij daar met pijn in het hart afscheid en keert gedwongen door ziekte terug naar Nederland. In interviews in drie Nederlandse dagbladen komt hij nog op indrukwekkende wijze op voor de positie van de Papua’s in Indonesië. Daar ligt zijn hart, ook al woont hij in de communiteit in Amsterdam. Daar wordt hij zeer gewaardeerd, een fijne geïnteresseerde huisgenoot, die met zijn bescheiden en innemende karakter al die jaren de banden met zijn familie onderhouden heeft.

10 Mei te Alverna/Wijchen

Jos (Florus) van Zeelst, 82 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Jos is in 1937 geboren in Ammerzoden. In 1955 trad hij in in Hoogcruts en in 1962 is hij in Alverna priester gewijd. Negentien jaar werkte hij in Noord- Holland Noord. In 1982 werd Jos benoemd tot pastor van de parochies Zaltbommel en Rossum-Hurwenen. In 1983 werd hij tevens gardiaan van de communiteit Bommelerwaard. In 1986 werd Jos gekozen tot lid van het Overlegorgaan Minderbroeders.

Jos was een mens die met een opmerking alles ineens een andere kleur kon geven of beter gezegd een andere klank, want wat hield hij van muziek! Toch was dat maar één van zijn liefdes, want ook taal, fotografie, knutselen, zijn ‘Ammerooie’ en zijn familie waren hem lief. De broederschap was zijn thuis. Jos hield van het spel. Geen wonder dat hij werd aangetrokken door Franciscus, die ‘speelman Gods’, met wie hij ook een gevoel van kleinheid en ontoereikendheid deelde. Geen wonder ook dat hij als pastor mensen zo wist aan te spreken. Vanaf 2003 woonde Jos in de communiteit van Megen. In 2014 verhuisde hij naar Alverna/Wijchen. We verloren in Jos een boeiend en geliefd mens.

24 Mei te Weert

Rein (Regalatus) Pollmann, 92 jaar oud, 73 jaar minderbroeder en 67 jaar priester.

Rein werd geboren in Leiden. Na de lagere school ging hij naar het gymnasium van de franciscanen in Venray. Op 7 september 1946 trad hij in bij de franciscanen in Vlodrop, vervolgde de priesteropleiding in Venray, Alverna en Weert, waar hij op 15 maart 1953 tot priester werd gewijd. Enkele jaren was hij student wis- en natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam en ook leraar aan het missiecollege in Katwijk aan de Rijn. In deze carrière vond hij geen voldoening en daarom vroeg hij aan zijn provinciaal ontheffing van de studieopdracht. Daarna werd hij benoemd tot kapelaan in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam (1958-1961), vervolgens in Nijmegen (1961-1967) om te eindigen in Delft (1967-1982). Delft moet een goede tijd voor hem geweest zijn. “Als priester ben je gewoon maatschappelijk werker met een evangelisch tintje”, zei hij terugkijkend naar zijn werk als kapelaan. In 1982 werd hij gardiaan van de communiteit in Utrecht. Ook was hij secretaris van het Franciscaans Studiecentrum. In 1988 keerde hij terug naar Weert waar hij o. a. bemoeienis kreeg met het museum. Maar de grootste vreugde beleefde hij in die jaren aan zijn assistentschap in het dorpje Schoor, dat bij Nederweert hoort. Uiteindelijk kwam er een einde aan het actieve leven in het pastoraat. Rein trok zich terug in de communiteit en tenslotte op zijn kamer, waar Zuster Dood hem bezocht op zondagavond 24 mei.

9 Juni te Sint-Kornelis-Horebeke

P. Jos (Marius) VAN DOOREN, geboren te Turnhout op 20 oktober 1943, 76 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

Na zijn wijding was hij medewerker aan het KADOC te Leuven en later werd hij proost van het ACW afdeling Aalst-Oudenaarde. Hij was ook definitor,  archivaris van de provincie en coördinator van regio Gent (Oost- en West-Vlaanderen). Zelf beschouwde hij de organisatie en animatie van de Assisitochten als zijn belangrijkste werk, waarmee hij in 1976 met enkele medebroeders begonnen is en tot het einde heeft doorgezet.

2 Augustus te Alverna/Wijchen

Fred Dijkmans, 86 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 59 jaar priester.

Fred werd op 6 november 1933 in Tilburg geboren. Via scholen van de kruisheren in Uden en de franciscanen in Venray kwam Fred tot de intrede in 1954 in Hoogcruts. Na zijn priesterwijding in Weert en het pastorale jaar in Maastricht vertrok Fred in 1962 naar Nieuw Guinea. Meer dan veertig jaar was Fred als missionaris begaan met het leven van mensen op Papua. Al zijn energie heeft hij gegeven aan de mensen die van hem hielden zoals hij was, een man zonder omhaal van woorden, recht door zee, een man van gerechtigheid. Als pastor en bestuurder stelde hij zijn talenten in dienst van de jonge kerk en de franciscaanse broederschap in Papua. Hij deed dat op verschillende plaatsen als pastor en als deken, als econoom en als naaste medewerker van de bisschop, en ook als custos van de franciscanen. Als iemand die rechtvaardigheid nastreeft leed hij aan het onrecht dat mensen aangedaan werd.

In 2004 keert Fred terug naar Nederland en woont achtereenvolgens in Leiden, Nijmegen en Delft, waar hij gardiaan is. In 2010 wordt hij getroffen door een beroerte die hem ernstig in zijn bewegingen zal belemmeren. Vanaf 2015 woont hij in de communiteit van Alverna/Wijchen. Ook dan blijft zijn hart uitgaan naar wat er in Papua speelt en naar de broeders die daar werken.

3 September te Leiderdorp

Frans Meijs, 77 jaar oud en 57 jaar minderbroeder.

Geboren in Maastricht, in een wereld waar geloof en leven niet ver uit elkaar lagen. Hij droomt ervan om priester te worden. In 1963 treedt hij in de orde. Na zijn plechtige professie blijkt dat de theologiestudie niet voor hem is weggelegd. Frans gaat een verpleegopleiding volgen. Hij werkt eerst in Katwijk als hoofd van de afdeling waar ook medebroeders verpleegd worden. Hij woont dan in de communiteit van Lisse. In 1978 gaat hij werken als wijkverpleegkundige in Schiedam en verhuist hij naar Rotterdam In 1984 haalt hij zijn diploma wijkverpleegkundige. In 1996 wordt Frans gardiaan in Delft, maar hij voelt zich daarmee overvraagd. Hij gaat na twee jaar in Vlaardingen wonen. In 2017 verhuist Frans naar Voorhout, terwijl hij lid wordt van de communiteit van Amsterdam. Vele jaren heeft Frans gewerkt als verpleegkundige in Schiedam. Hij was een gewaardeerde collega die respect had voor de mensen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Toen hijzelf in de psychiatrie werd opgenomen, leerde hij ook de andere kant van de zorg kennen. Hij was creatief, maar kon niet altijd het evenwicht bewaren. Dat maakte zijn leven zwaar, maar gaf ook diepe en intense vreugde en dankbaarheid. Een bijzondere broeder, die graag onder zijn broeders verkeerde, maar ook tijd nodig had om op zichzelf te zijn.

10 Oktober te Maastricht

Jan Baptist Hillegers, 81 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Na zijn militaire dienstplicht gaat Jan in Groningen studeren. Maar de ervaringen opgedaan in zijn diensttijd laten hem niet los en Jan besluit in te treden bij de franciscanen. Na zijn priesterwijding heeft hij zich aangesloten bij de priesterarbeidersbeweging in Frankrijk. Zijn leven nam een nieuw wending toen hij besloot kluizenaar te worden in Neerlangel aan de Maas. Dit is hij tot 1997. Na een korte uitstap naar Oslo, komt Jan in Heerlen op de Beersdalweg, waar hij leiding geeft aan de verbouwing van het klooster. In 1998 verhuist Jan naar Maastricht en gaat weer alleen wonen, eerst op de Grote Gracht en vervolgens in de Sint Teunisstraat. Hij is dan vicaris van de regionale communiteit Zuid-Limburg. In die periode is hij ook lid van de commissie Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. Jan geeft dan lezingen en assisteert op Sint Pieter Boven. Januari 2019 verhuist Jan naar de Lenculenstraat in Maastricht. Jan was een denker die de schepping trachtte te doorgronden en die de evolutie serieus nam. Jan was een kritische gelovige met steeds meer vragen. En toch bleef Jan in zijn hart ook een eenvoudige gelovige.

15 Oktober te Sint-Truiden

Br. Clemens (Willem) LOYENS, geboren te Vlijtingen op 11 juli 1930, 90 jaar oud, 72 jaar minderbroeder.

In verschillende kloosters  was hij kok. Gedurende 17 jaar werkte hij in Sartène (Corsica) waar hij gasten ontving, instond voor het onderhoud en herstellingen uitvoerde. Bij zijn terugkeer in België heeft hij 18 jaar op de ziekenafdeling in Mechelen geholpen. Een toegewijde broeder die veel vrienden had.

10 November te Nijmegen

Henk (Fraternus) Paagman, 82 jaar oud, 63 jaar minderbroeder.

Henk is geboren in Groningen. In 1957 is hij ingetreden in Weert. In 1962 doet hij zijn eerste professie in Alverna, in 1965 de plechtige professie in Venray. In Venray is hij voor de lectoren een ervaren en betrouwbare typist. Henk was een echte Groninger: heel nuchter en met een heerlijke humor. Je bracht hem niet zo snel van zijn stuk. Geen man van veel woorden, maar heel toegewijd en betrouwbaar, een stille werker, zonder enige ophef. Hij deed vaak meer dan geweten werd, ook voor mensen buiten het klooster. Hij was attent en gevoelig. Vervolgens deed hij in verschillende kloosters administratief werk, waarvan 20 jaar op het provincialaat (Weert en Utrecht). Met name in de financiële administratie was hij zeer bedreven. In Vorden was hij van 1987 tot 1997 portier. Van 1997 was hij dat in Megen tot hij in 2014 vertrok naar Nijmegen. Daarnaast deed hij nog honderd andere dingen.

12 November te Nijmegen

Henrik Roelvink, 83 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Henrik is geboren in Oirschot. Na zijn priesterwijding studeerde hij met het oog op uitzending naar Zweden dogmatische theologie en oecumene in Nijmegen. In 1966 vertrok hij naar Zweden en studeerde daar systematische theologie in Uppsala. In 1971 verhuisde hij naar de communiteit in Linköping. Tot de opheffing van de communiteit was hij daar werkzaam in de parochie. Daarna bleef hij in Linköping wonen bij de zusters van Vadstena. Henrik deed veel voor de verspreiding van de franciscaanse spiritualiteit door publicaties, lezingen en retraites. Hij betekende veel voor de Orde van de Franciscaanse Seculieren (OFS). Hij was vele jaren het gezicht van de Katholieke Kerk in Zweden. Hij zette zich in voor de oecumenische dialoog tussen de Lutherse staatskerk en de rooms-katholieken. In 1998 verleende de Universiteit van Uppsala hem daarvoor een eredoctoraat. Kenmerkend waren zijn opgewekt karakter, zijn ijver en precisie, zijn doorzettingsvermogen, zijn trouw en zijn missionaire geest. In 2013 keerde hij terug naar Nederland. Hij werd gardiaan in de communiteit van Nijmegen van 2013 tot 2019. Ook nu bleef hij zich inzetten voor de franciscaanse spiritualiteit in verbondenheid met het Franciscaans Studie Centrum.

2 December te Heerlen

Bert Hagendoorn, 78 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

Na zijn priesterwijding vertrekt Bert een jaar later naar Papua. In 1984 wordt hij Indonesisch staatsburger. Na bijna vijftig jaar Papua keert hij in 2019 terug naar Nederland. Berts hart ging uit naar de jeugd: als internaatsleider in Abepura, als novicenmeester in Sentani en in Timika, als directeur van een stichting die HIV-AIDS bestreed, vooral via voorlichting door en voor jongeren. Aan deze stichting heeft hij de laatste twintig jaar van zijn leven in Papua – zijn beste jaren – mogen besteden. Als pastor heeft Bert gewerkt in Nabire en in het Sterrengebergte. Voorts is hij een drietal jaren vicaris-generaal in het bisdom Jayapura geweest. Vrij en open keek hij tegen problemen aan die op zijn weg kwamen. Bert ging zijn eigen creatieve weg, soms tegen de gevestigde orde in. In 2019 nam hij afscheid van Papua en keerde terug naar Nederland. Hij ging wonen in de communiteit in Nijmegen. De strijd tegen het coronavirus heeft hij uiteindelijk verloren. Aansluitend aan de uitvaartviering in Megen is hij begraven in het kloosterkerkhof van Megen.

12 December te Nijmegen

Klaas (Cor) Janssen, 83 jaar oud en 65 jaar minderbroeder.

Klaas is geboren in Appeltern. In 1955 is hij ingetreden in Alverna. Klaas was een buitenmens, die hield van de natuur. Daarom ook zal hij vanaf het begin van zijn kloosterleven gekozen hebben om in de tuin te werken. Hij heeft niet op veel plaatsen gewoond; vanaf zijn intrede in Alverna, nog enkele jaren in Venray; en vervolgens vanaf 1963 in Bleijerheide. Maar zijn mooiste jaren waren wel in Weert, waar hij 32 jaar gewoond heeft. In 1997 verhuisde hij naar de Vermeerstraat in Nijmegen en tenslotte woonde hij vanaf 2003 in Wijchen. Klaas was een kleurrijk medebroeder met een franciscaanse blijmoedigheid.

De uitvaart van Klaas vond plaats in de kloosterkerk in Megen, met aansluitend de begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar.

13 December te Bakel

Arie Wester, 81 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

Arie is geboren in Oudorp, Noord-Holland. Met zijn pastorale talenten was Arie vele jaren dienstbaar aan de militairen van de Koninklijke Marine, hier in Nederland en in de Nederlandse Antillen. Ook heeft hij gewerkt in het gevangenispastoraat van Almelo en Zutphen; en in het longcentrum Dekkerswald, Groesbeek. Na zijn emeritaat zette hij zich in voor de liturgische vieringen in de parochie Zalige Eustachius van Lieshout, in de gemeente Laarbeek. In de verkondiging van Gods Woord kon hij veel van zijn geloof en godsvertrouwen kwijt. In vertrouwen op de Heer gaven wij zijn leven terug aan de Heer. De uitvaartdienst vond plaats in de kloosterkerk in Megen, met aansluitend de begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar.

15 December te Oegstgeest

Frans Teepe, 89 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Frans is geboren in Den Haag. Hij trad in in de Orde van de Franciscanen in Vlodrop. Na zijn priesterwijding en het aansluitend jaar ‘Maastricht’ werd zijn eerste benoeming: assistent vanuit Megen. In 1967 was Frans actief als kapelaan en godsdienstleraar BLO in Oss en Druten. Vanaf 1972 deed hij maatschappelijk werk in Boxtel en werd in 1975 vicaris van de Regionale Communiteit Bommelerwaard. In de 80-er jaren was hij actief op het terrein van Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. In 1983 werd Frans lid van het pastorale team in Heerhugowaard en werkte hij als pastor in verpleeghuis ‘Elisabeth’ te Amersfoort en het bejaardencentrum Johanneshove te Laren. Ook was hij in die jaren geestelijk assistent van de Franciscaanse lekenorde (OFS). Vanaf 2008 woonde Frans in de communiteit van de medebroeders in Warmond/Voorhout. Eind 2016 werd Frans opgenomen in verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest. Na de uitvaartdienst in Voorhout vond de begrafenis plaats op het kloosterkerkhof De Wilbert in Katwijk a.d. Rijn.

19 December te Antwerpen (Wilrijk)

P. Hendrik (Achiel) VAN SCHIL, geboren te Wilrijk op 16 juni 1931, 89 jaar oud, 70 jaar minderbroeder, 63 jaar priester.

Als getalenteerd man mocht hij aan de academie in Antwerpen zich bekwamen in de beeldhouwkunst. Nadien trok hij met een studiebeurs naar Brač (Kroatië) en Carrara. In Vaalbeek stichtte hij samen met P. Geroen De Bruycker het kunstcentrum Pro Arte Christiana, om de christelijke kunst na Vaticanum II te vernieuwen. Hij maakte profane maar vooral religieuze werken. De figuur van Franciscus bleef voor hem een bron van inspiratie. Hij was een profetische bewogen man.

20 December te Nijmegen

Piet (Respicius) Weijs, 89 jaar oud, 71 jaar minderbroeder, en 64 jaar priester.

Piet is geboren in Venray. Na zijn priesterwijding in 1956 was Piet werkzaam achtereenvolgens in Hoogcruts, St. Maartensvoeren, Alverna en Venlo. Piet was een beminnelijk mens, een hartelijke medebroeder en een toegewijd pastor. Zijn respectvolle omgang met mensen en zijn ontwapende bescheidenheid maakten hem bij velen geliefd.

In 1967 werd Piet kapelaan in de parochie van Malberg, in Maastricht, waar hij ook in 1977 pastoor werd, tot 1996. Vanaf 1997 wordt hij lid van de communiteit Beersdalweg in Heerlen. Van 1998 tot 2004 is hij gardiaan van deze communiteit. In 2007 verhuist hij met deze communiteit naar het zusterklooster van de Franciscanessen in Valkenburg. In 2019 verhuist hij met de communiteit naar de Zusters Franciscanessen in Heerlen. Maart 2020 wordt de communiteit van vijf franciscanen opgeheven. Piet wordt lid van de communiteit Rivo Torto, Wijchen. Kort voor de kerst overlijdt Piet aan het Coronavirus in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: