Privacy Statement

Wij vinden de privacy van de mensen om ons heen natuurlijk zeer belangrijk en dat nemen we ook serieus. Daarom treft u hieronder ons privacy statement.

Privacy statement van de Provincie van de Orde der minderbroeders (minderbroeders franciscanen)
De Provincie van de Orde der minderbroeders is gevestigd:
Van der Does de Willeboissingel 12, 5211CB ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen de minderbroeders franciscanen.

Het bestuur van de minderbroeders franciscanen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ariejan Kuin

Contactgegevens
Ariejan Kuin, is de Functionaris Gegevensbescherming van de minderbroeders franciscanen. Hij is te bereiken via provincialaat@minderbroedersfranciscanen.net
Adres: Van der Does de Willeboissingel 12, 5211CB ‘s-Hertogenbosch
Tel.: +31 73 687 5611
Website: www.minderbroedersfranciscanen.net

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het provincialaat van de minderbroeders franciscanen verwerkt je persoonsgegevens met het oog op een aantal doelen. We hebben deze gegevens van u zelf ontvangen met het doel waarvoor we ze gebruiken. Doel van alle verzamelingen is datgene te kunnen toesturen waar om gevraagd is door degene die zijn adres heeft afgegeven.

 • Contactblad van de minderbroeders franciscanen ‘Minderbroeders Franciscanen’
 • Periodiek ‘online’ preektijdschrift ‘Tijdschrift voor Verkondiging’
 • Intern communicatieblad van de provincie ‘Mediant’
 • Nieuwsbrief Franciscaans Jongerenwerk
 • Aanmeldingen voor activiteiten van het Franciscaans Jongerenwerk

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor contactblad ‘Minderbroeders Franciscanen’ is dit

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • op welke manier we uw gegevens hebben ontvangen

Voor ‘Tijdschrift voor verkondiging’ is dit

 • Voorletters en Achternaam
 • Emailadres

Voor ‘Mediant’

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens

Voor ‘Nieuwsbrief Franciscaans Jongerenwerk’

 • Voornaam + Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: is niet van toepassing.

Nieuwsbrieven  – afmelden – inzage en correctie
Voor alle per email toegezonden berichten geldt dat deze kunnen worden afgemeld op het adres van waar deze vandaan komen. Op het adres zelf kan worden gevraagd welke gegevens wij van ontvangers beheren en kunnen correcties worden doorgegeven.

Beveiliging
De door de minderbroeders beheerde gegevens worden beheerd in beveiligde omgevingen. Er zijn maatregelen genomen tegen verlies van de gegevens en onrechtmatig gebruik.