2021

onze overleden medebroeders

5 Januari te Antwerpen (Wilrijk)

Br. August (Paulus Maria) BOUWERAERTS, geboren te Sint-Niklaas op 16 december 1931, 89 jaar oud, 67 jaar minderbroeder.

Hij was een bekwame en vakkundige kleermaker die zijn talenten graag in dienst stelde van de provincie en van de vijf kloosters waar hij heeft gewoond. Daar was hij ook kok en portier. Ofschoon éénogig maakte hij met naald en draad mooie tableaus o.a. de kruisafneming van Rubens. Voor velen was hij een trouwe vriend.

14 Januari te Nijmegen

Sigfried (Geràrd) Bergmann, 88 jaar oud, 67 jaar minderbroeder en 60 jaar priester.

Sigfried is op 25 januari 1932 geboren in een katholiek gezin in Boxmeer. Zijn ouders waren Joseph Simon Marie Bergmann en Maria Johanna Gertruda Schoth. Hij voelde zich al vroeg geroepen tot het religieuze leven en het priesterschap. Het grootste deel van zijn leven heeft Sigfried gewerkt als missionaris in Pakistan. Zijn beminnelijkheid, zijn positieve instelling en zijn vredelievendheid maakten hem zeer gezien onder de broeders en onder de mensen met wie hij leefde. Hij had een grote afkeer van geweld. Zelfs discussies vermeed hij.

In het begin van deze eeuw keerde Sigfried terug naar Nederland waar hij deel uit ging maken van de Franciscaanse communiteit van Nijmegen. Hij was daar ook enkele jaren gardiaan maar hij hield er niet van om op de voorgrond te treden. Hij bood zijn diensten aan in de eigen broederschap en ook in de omliggende parochies.

In de laatste jaren verminderde zijn gezondheid en verhuisde hij naar het zorgcentrum Aqua Viva in Nijmegen. Zijn verzorgers karakteriseerden hem als een lieve man. Hij kreeg steeds meer lichamelijke klachten die hij aanvaardde zonder er veel aandacht aan te besteden. In zijn laatste weken kreeg hij het coronavirus waaraan hij op 14 januari 2021 is overleden.

13 Februari te Sentani, Papua, Indonesië

Jan Sjerps, 81 jaar oud en 55 jaar minderbroeder.

Jan zal ongetwijfeld worden herinnerd als een nuchtere, deskundige en meelevende medebroeder. Hij werd op 2 november 1939 in Wervershoof geboren als zoon van Nicolaas Sjerps en Geertruida Zwemmer. Het was een groot gezin van 14 kinderen. Jan was al 25 jaar toen hij besloot om franciscaan te worden. Met zijn landbouwachtergrond lag het voor de hand dat hij naar de missie zou gaan in Papua. Hij heeft daar vanuit zijn vak op verschillende plaatsen veel betekend. Maar zijn meeste zorg ging altijd uit naar de persoonsvorming van de jeugd en jongeren. Met veel van hen heeft hij zijn leven lang contact gehouden. Het was de gelukkigste tijd van zijn leven. Hij is ook een aantal keren gardiaan geweest. Bij het ouder-worden ging zijn conditie achteruit maar van geest bleef hij helder en betrokken. Hij is op 13 februari 2021 in zijn slaap overleden

23 Februari te Balen

P. Hugo (Maximien) UMANS, geboren te Neerpelt op 14 juli 1936, 84 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Hij overleed tijdens een fietstocht naar zijn familie.

Hij was een begaafd, creatief en toegewijd man. Hij was leraar, surveillant en onderdirecteur in ons college van Heusden. Bij zijn pensioen aanvaardde hij de pastorale zorg voor drie woon- en verzorgingscentra. Een confrater met veel aandacht voor zijn medebroeders en studenten.

15 Maart te Ouagadougou, Burkina Faso

Jan Beekman, 84 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Het leven van Jan is te verdelen in twee delen. Aanvankelijk ging hij de ‘normale’ weg van opleiding, professie en priesterwijding. Hij is godsdienstleraar geweest en pastor – vooral naar jongeren toe. En hij was altijd initiatiefrijk – ook toen hij in Megen kwam te wonen. Daar kwam hij op een of andere manier in contact met de door Abbé Pierre gestichte maar intussen wereldwijdverspreide Emmausbeweging die sterk gericht was op daklozen en mensen aan de onderkant van de samenleving.

Daarmee begon het tweede deel van Jans leven want in de Emmausbeweging beleefde hij helder waar het ook Franciscus om te doen geweest is. Hij begon in Haren een Emmauscommuniteit vooral gericht op bezinning en zorg voor de minsten.

Op een van zijn reizen vanuit Emmaus naar Afrika werd Jan zó geraakt door de toestand in Burkina Faso dat hij niet meer naar Nederland is teruggekeerd. Hij leefde daar zeer eenvoudig en stak al zijn energie in onderwijs voor mensen, het verbeteren van hun levenssituatie en het benoemen van onrecht en machtsmisbruik. De mensen om hem heen werden ‘zijn familie’. Zij hebben hem ook tot het laatste toe geholpen en ondersteund. Jan is daar op 15 maart 2021 overleden en op 22 maart begraven in Zorgho.

16 Maart te Hasselt

P. Frans (Hildebrand) DE ROECK, geboren te Antwerpen op 28 januari 1930, 91 jaar oud, 70 jaar minderbroeder, 64 jaar priester.

Na zijn priesterwijding studeerde hij te Rome kerkelijk recht, dat hij nadien doceerde in het klerikaat te Vaalbeek Eén jaar later trok hij als missionaris naar Kongo, waar hij gedurende 42 jaar werkzaam was. Meerdere functies werden hem toevertrouwd. Terug in België schreef hij een uitgebreide geschiedenis over onze Kongomissie.

21 Maart te Alverna

Jan Kortstee, 83 jaar oud, 54 jaar minderbroeder en 46 jaar priester.

Jan was – zoals het geloof ons bedoeld: belangstellend, meelevend en zorgzaam. Hij is op 26 oktober 1938 geboren in Heino (ov) als middelste van vijf kinderen van Herman Kortstee en Grada Bosch. Zij hadden een boerderij, maar Jan ging op zoek naar een andere levensinvulling. Die vindt hij wanneer hij in contact komt met Franciscus. Als minderbroeder franciscaans heeft Jan op veel plaatsen gewerkt als parochiepastor met altijd bijzondere aandacht voor de mens aan de onderkant van de samenleving. Om dat vol te houden hij sterk de behoefte aan inkeer en bezinningen. Ook als gardiaan van Alverna (Wijchen) ging zijn grote aandacht uit naar kwetsbare ouderen. Hij beurde mensen ook vaak op met zijn aanstekelijke lach en zijn rake opmerkingen. Organiseren en regelen was niet altijd zijn sterkste zijde.

Jan was heel sportief en had een goede conditie. Hij heeft ook vaak de vierdaagse gelopen. Toch is hij vrij plotseling gestorven op 21 maart 2021.

7 April te Parral (Chili)

P. Isidoor (Ferdinand) TERWEDUWE, geboren te Betekom op 21 april 1928, 92 jaar oud, 73 jaar minderbroeder, 67 jaar priester.

In 1956, twee jaar na zijn priesterwijding, vertrok hij als missionaris naar Chili. Met zijn ‘Cursillos de christiandad’, een soort retraite voor mannen en vrouwen, heeft hij velen diep in het hart geraakt. Hij bouwde ook veel kapellen. Bij zijn overlijden heeft de burgemeester van Salamanca twee dagen rouw afgekondigd. Hij werd bijgezet in de crypte van de San Franciscokerk in Santiago, waar reeds andere Vlaamse broeders begraven zijn.

2 Juni te Belo Horizonte (Brazilië)

Feliciano (Frans) van Sambeek, 92 jaar oud, 74 jaar minderbroeder en 68 jaar priester.

Frans trad in bij de franciscanen in 1946 en kreeg toen de naam Rumoldus. In 1953 werd hij priester gewijd. Een jaar later werd hij uitgezonden naar Brazilië, waar hij een nieuwe naam aannam: Feliciano. Onderwijs vormde een belangrijk apostolaat van de franciscanen in Minas Gerais. In dat kader kreeg frei Feliciano de opdracht natuurkunde te studeren. Tegelijkertijd gaf hij les in Belo Horizonte, dit deed hij met veel enthousiasme. Vol enthousiasme heeft hij lesgegeven in het college San Antonio te Belo Horizonte, in het Don Bosco Instituut te Sao Joao del Rei en op het seminarie in Santos Dumont. Zijn studie natuurkunde daagde hem uit het verband te zoeken tussen geloof en wetenschap. Na een bezinningsperiode was hij vanaf 1986 werkzaam in het parochiepastoraat. In veel parochies heeft hij zich ingezet als pastor tot hij in 2012 ging rusten in Belo Horizonte. Ook hier bleef hij tot het laatst een vriendelijke en betrokken medebroeder, die dankbaar was voor de zorg die hij kreeg. Hij is op woensdag 2 juni 2021 overleden.

12 Juli te Vissenaken

P. Jan (Gerold) MORIAUX, geboren te Vissenaken op 27 november 1931, 89 jaar oud, 68 jaar minderbroeder, 62 jaar priester.

Na zijn priesterwijding studeerde hij journalistiek in Nederland. Hij was de gewaardeerde medestichter van Knack (1971), waarvoor hij tot 1978 hoofdzakelijk de kerkelijk-religieuze rubriek verzorgde. Gedurende 40 jaar was hij redacteur van De Stem van S. Antonius. Vanaf 1976 tot 2016 was hij ook redacteur van De Band. Vijftig jaar lang was hij de zeer geliefde pastoor in Vissenaken, zijn geboortedorp.

24 Augustus te Hasselt

Br. Stefaan (Achiel) DE SMET, geboren te Ooike (Oudenaarde) op 13 februari 1937, 84 jaar oud, 66 jaar minderbroeder.

In heel wat van onze gemeenschappen heeft hij dienst gedaan, vooral en het langst in Vaalbeek. Hij was er koster, portier, gastenbroeder, refterier en deed de poets. Hij was een vriendelijke medebroeder, die zich sterk verbonden wist met zijn familie.

25 Oktober te Weert

Frits Holten, 88 jaar oud en 70 jaar minderbroeder.

Het was vast voorbestemd dat de uitvaartdienst van Frits gevierd is op 1 november, het feest van Allerheiligen. Want Frits was eigenlijk al tijdens zijn lange leven één van hen.

Hij werd geboren op 23 juni 1933 in Deurne als een van de elf kinderen van het gezin Holten. Hij was een bijzonder mens en dus ook een bijzondere medebroeder. Zo hadden Jezus en Franciscus het leven van hun volgelingen bedoeld. Frits hield van medemensen, wie ook en in welke situatie ook. Hij was hartelijk, trouw en vooral dienstbaar, elke dag weer opnieuw. En voor welke taak hij binnen de broederschap ook gevraagd werd, hij deed het met grote ijver en inzet. Zo heeft hij tot het einde toe geleefd, zelfs toen bij hem kanker was geconstateerd. Daaraan is hij toch nog vrij plotseling gestorven.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: