2016

onze overleden medebroeders

15 Januari te Antwerpen

Matthieu (Marius) BASTIAANSEN, geboren te Breda (NL), 80 jaar oud, 53 jaar minderbroeder.

Haast heel zijn religieus leven bracht hij door in Vaalbeek. Daar heeft hij hard gewerkt in de grote tuin en op de boerderij, in dienst van de broeders. Tevens heeft hij voor meer dan honderd broeders het graf gedolven op ons kerkhof. De laatste jaren bracht hij door in onze gemeenschap van Antwerpen.

26 Januari te Weert

Joop (Norbert) Startman, 79 jaar oud, 60 jaar minderbroeder.

Geboren in Eibergen. Na de lagere school ging hij werken in een linnenweverij in Groenlo. In 1955 werd hij franciscaan in Weert. Hij werkte in de wasserij en als koster en in de keuken. Dat zou hij heel zijn leven doen. In 1962 verhuisde hij naar Maastricht; in 1980 naar Heerlen. In 1987 onderging hij een hartoperatie. Met grote wilskracht en diep geloof wist hij er bovenop te komen. In 1992 verhuisde Joop naar Weert. Gaandeweg werd zijn gezichtsvermogen minder. Maar Joop bleef opgewekt met alles meedoen en bleef goede contacten onderhouden met familie en lieve vriendinnen, dankbaar voor elke attentie en steun. Op 20 januari 2016 moest hij voor controle naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij uitgezaaide kanker had. Hij had nog slechts enkele dagen te leven. Joop hoorde het aan, hij accepteerde het en gaf zich over. Zijn laatste wens om in het koor het sacrament van de zieken te ontvangen kon vervuld worden. Het werd op 26 januari een groots gebeuren, een bijzonder afscheid van broeders, familie en vrienden. Toen was het genoeg. Enkele uren later overleed hij in alle rust op zijn eigen kamer.

28 Januari te Juiz de Fora (Brazilië)

Jan (Justino) Burgers, 83 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Jan is in 1932 te Oss geboren. Na de middelbare school vertrok hij in 1956 naar Brazilië. Daar begon hij zijn noviciaat bij de franciscanen van de provincie Santa Cruz. In 1963 werd hij priester gewijd. Na een jaar als pastor in Teófilo Otoni gewerkt te hebben, werd hij aangesteld als leraar natuurkunde aan het kleinseminarie in Santos Dumont. Hij raakte daar betrokken bij de bevolking van Dores do Paraibuna, die door de bouw van een stuwmeer van hun grond verdreven werd. In 1985 verhuisde hij als pastor eerst naar Sao Joao del Rei en vervolgens naar Almenara. Vervolgens verhuisde hij naar Teófilo Otoni. In 2005 mocht hij terugkeren naar Santos Dumont en Dores do Paraibuna. Vanwege een ongelukkige val in de pastorie raakte hij in coma, waaruit hij niet meer wakker is geworden.

24 Februari te Belo Horizonte (Brazilië)

Nico (Jorge) Geerlings, 96 jaar oud, 77 jaar minderbroeder en 70 jaar priester.

Nico is in Noordwijkerhout geboren. Een jaar na de priesterwijding vertrok hij naar Brazilië. Hij heeft daar bijna 70 jaar mogen leven en werken in vele parochies, vrijwel steeds in de staat Minas Gerais. Vol ijver en energie heeft hij zich als pastor ingezet voor de mensen aan hem toevertrouwd. Hij had veel aandacht voor zieken en hij heeft velen bijgestaan in hun laatste uren. Vanaf 2001 was hij rustend in Divinópolis. De laatste jaren werd hij verzorgd in Belo Horizonte.

28 Februari te Schriesheim (Duitsland)

Piet (Simeon) Rozestraten, 89 jaar oud, 71 jaar minderbroeder en 64 jaar priester.

Piet is in Haarlem geboren. In 1944 begon hij zijn noviciaat in Hoogcruts. In 1951 werd hij priester gewijd. Hij was pastor op verschillende locaties en in verschillende functies: als parochiepriester, als rondtrekkend predikant, als godsdienstleraar, in het bedrijfsapostolaat en in het kapelwagenwerk voor Duitse vluchtelingen uit Oost-Europa, kort na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1969 vervulde Piet taken voor de Provincie, als secretaris zielzorg, apostolaat en oecumene. Vanaf 1974 ging Piet in het bisdom Aken en later in het bisdom Heidelberg werken. Het gaf hem veel voldoening om zijn krachten en begaafdheden in direct pastoraat vorm te geven. Intussen hield hij goed contact met de Nederlandse medebroeders. Hij werd begraven op het kerkhof in Maastricht, Sint Pieter Op de Berg.

1 Maart te Utrecht

Herman (Landoald) Piek, 79 jaar oud, 54 jaar minderbroeder en 47 jaar priester.

Herman is in Rotterdam geboren. In 1961 begon hij in Weert zijn noviciaat en in 1968 werd hij in de Bilt priester gewijd. Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor de kerk en de orde. Als pastor was hij werkzaam in Delft, in Tilburg, in Amsterdam. Hij was een goed liturg met steeds een goede verzorgde preek en hij was een goede raadgever bij mensen met problemen. In onze Provincie heeft hij vele functies bekleed: definitor, gardiaan, econoom, provinciaal delegaat voor de Clarissen, generale visitator van de Vlaamse Provincie. Ook was Herman door de jaren heen betrokken bij de werving en vorming van jonge broeders. En de laatste jaren had de zorg voor ouderen zijn bijzondere aandacht.

Getroffen door een ziekte waar geen genezing meer mogelijk was, heeft hij ook het laatste gedeelte van zijn levensweg in diepgeworteld geloof afgelegd. Hij getuigde daar ook zonder schroom van en sprak in volledige vrede over zijn naderend einde.

19 Maart te Nijmegen

Wim (Josaphat) van Luijk, 89 jaar oud, 68 jaar minderbroeder, 62 jaar priester.

Wim trad in 1947 in bij de Franciscanen te Vlodrop. In 1954 is hij priestergewijd. Zijn leven lang is Wim pastoraal werkzaam geweest. Eerst voor religieuzen als begeleider van retraites en voor parochies door het houden van misweken. In 1970 werd hij ziekenhuispastor in Nijmegen. In 1981 pastoor in Wageningen. In 1988 was hij met hart en ziel rector in Nuland, kloosterbejaardenoord St. Jozef en in 1991 pastor in Lith, H. Lambertusparochie. Rustiger jaren kreeg hij bij de zusters van Uden en de laatste tien jaar bracht hij door in Huize Rivo Torto in Alverna. Hij was dankbaar voor de vele ontmoetingen, die hij door dit pastoraat had. Vooral voor de gewonde en angstige mensen wist hij de ruimte te scheppen van nabijheid en veiligheid. Hij is altijd geboeid geweest door het Geheim van het leven, het Geheim in mensen, het Geheim in de natuur.

23 Maart te Hasselt

Georges (Robert) HERMANS, geboren te Hasselt, 91 jaar oud, 76 jaar minderbroeder en 66 jaar priester.

Na zijn priesterwijding werd hij gedurende 7 jaar leraar Latijn in het Sint-Antoniuscollege te Lokeren. Nadien werd hij leraar te Rekem. Later werd hij kapelaan in Waterschei. Toen ging hij drie jaar theologie studeren aan het Antonianum te Rome. Na één jaar lectoraat in de pastoraal-theologie te Turnhout werd hij gardiaan in Vaalbeek en later in Lokeren was hij rector van het college. Nadien werd hij leraar te Lommel, vicaris in Hasselt, pastoor in Godsheide en tenslotte vice-postulator van het H. Paterke te Hasselt, voor wiens zaligverklaring in 2003 hij zich vele jaren heeft ingezet.

5 April te Nijmegen

Gé (Fraternus) Ruijs, 80 jaar oud, 60 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Gé werd in 1935 geboren in Kethel, bij Schiedam. Gé was de jongste in een groot gezin. Twee broers, Thé en Rem, gingen hem voor in de orde van de franciscanen. In 1964 vertrok Gé naar Indonesië. Hij heeft in meerdere parochies van het bisdom Bogor gewerkt: kleine groepjes katholieken in Islamitische dorpjes. Gewoon aanwezig zijn, belangstelling tonen en bemoedigen: zo zag hij zijn taak en daar was hij goed in. Na een kleine 20 jaar, in 1983, verhuisde Gé naar Papua. Hij zocht contact met Javaanse transmigranten en bij hen voelde Gé zich thuis.

In 1992 komt Gé terug naar Nederland: Heerlen, Rotterdam, opnieuw Heerlen en Nijmegen werden de plekken voor zijn apostolaat van ondersteunende aanwezigheid. Ondanks zijn broze gezondheid was hij voortdurend in de weer voor anderen. Hij had een broze gezondheid, maar daar leed hij niet onder. In geloof en vertrouwen heeft hij zijn leven teruggegeven aan zijn Schepper.

9 April te Antwerpen

Adalbert (Emerik) SANTA, geboren te Tusnad-Bai (Roemenië), 93 jaar oud, 69 jaar minderbroeder.

Als Hongaar uit Transsylvanië trad hij na de tweede wereldoorlog in 1946 in de orde. Aanvankelijk werkte hij als hovenier, later als kok te Tielt, Gent, Sint-Truiden, Rekem en Mechelen. Later werd hij koster en portier. In 1999 verhuisde hij naar Antwerpen. Een eenvoudige broeder, die echt dienstbaar was.

12 April te Weert

Theo (Ligorius) Mimpen, 91 jaar oud, 71 jaar minderbroeder en 65 jaar priester.

Theo is in 1924 geboren in Gouda. In 1944 trad hij in bij de minderbroeders in Hoogcruts. In 1947 wordt hij samen met acht fraters naar Karachi uitgezonden om daar zijn priesteropleiding voort te zetten. In 1951 wordt hij in Karachi priester gewijd. En hij krijgt de opdracht om in Rome verder te studeren in filosofie. Binnen drie jaar studeert hij af en wordt hij lector filosofie aan het grootseminarie in Quetta. In 1956 wordt hij lector filosofie aan het franciscaans seminarie in Bangalore. Gedurende negen jaar is hij tevens studieprefect. Daarnaast krijgt hij de zorg voor de eigen bibliotheek van het seminarie en deze krijgt een grote naam in heel Bangalore.

In 1998 komt hij naar Nederland en na een kort verblijf in Leiden wordt hij lid van de communiteit in Weert. Hier mocht hij nu gaan rusten. Hij was altijd een tevreden mens geweest en dat bleef hij, ook toen de tijd aanbrak van loslaten en aanvaarden dat je steeds minder kunt. Klagen deed hij niet. Vredig, gelovig en in alle rust is hij, 91 jaar oud, gestorven.

24 Juli te Santiago (Chili)

Roger (Silveer) WOUTERS, geboren te Herderen, 79 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

In 1963 vertrok hij als missionaris naar Chili waar hij 14 jaar werkte in La Serena, later in Salamanca, Illapel en Copiapo. In 1995 werd hij custos van de custodie aldaar. Bij de fusie met de Chileense provincie in 2005 werd hij de eerste provinciaal van de ene Chileense provincie. In die periode realiseerde hij het project Hogar Franciscano: een opvang- en verzorgingstehuis voor oude en zorgbehoevende confraters. Van 2011 tot 2016 was nog actief in Angol.

11 Augustus te Hasselt

Lucien (Clarens) COX, geboren te Genk, 91 jaar oud, 72 jaar minderbroeder en 65 jaar priester.

Van 1952 tot 1962 was hij predikant in Tielt, Vaalbeek en Hasselt. Vanaf 1963 was hij aalmoezenier in de Salvator-kliniek. Daar heeft hij heel veel zieken en stervenden met hun familie zorgzaam begeleid. Ondanks zijn wankele gezondheid maakte hij nog tijd om de dames van de missienaaikring geestelijk te begeleiden. In 1998 werd hij aalmoezenier van het Salvator-rusthuis, waarvoor hij zich nog lang heeft ingezet.

21 Augustus te Wijchen/Alverna

Martin (Valentinus) van der Heijden, 97 jaar oud, 78 jaar minderbroeder en 72 jaar priester.

Martin is in 1919 geboren in Amsterdam. In 1937 trad hij in bij de minderbroeders in Hoogcruts en volgde de gebruikelijke route tot zijn priesterwijding in 1944. Toen werd hij aangewezen om moraaltheologie te gaan studeren in Parijs. Zijn studie was bedoeld om vier jaar les te geven aan toekomstige medebroeders in Toulouse en Pau. Intussen werd Frans zijn tweede taal. Terug in Nederland werd hij kapelaan in Amsterdam, Robert Scottstraat. In 1961 werd hij gardiaan in Vorden, in 1964 werkte hij in Drachten en in 1968 ging hij naar Ammerzoden. 18 jaar was hij daar pastoor en Ammerzoden bleef altijd een warme plek houden in zijn hart. In 1986 werd Martin pastoor in Hoek van Holland, totdat hij in 1991 ging ‘rusten’ in Nijmegen. Nu had hij tijd voor leuke tochtjes per auto of fiets, want hij was een echte natuurliefhebber. Gedurende vele jaren, vanaf 1986 was hij een waardevol lid van de Commissie Pretiosa en Curiosa en de latere Commissie Monumentenzorg. Vanwege zijn afnemende gezondheid verhuisde Martin in 2012 naar La Verna in Wijchen. Ondanks de goede verzorging waren de laatste weken moeilijk voor hem. Zuster dood kwam hem op 21 augustus bevrijden.

1 November te Wijchen/Alverna

Adriaan (Terentius) Zijerveld, 91 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Het overgrote deel van zijn leven is Adriaan werkzaam geweest in het pastoraat. Vele plaatsen vormden zijn woon- en werkterrein: Franeker, Drachten, Bolsward, Maastricht, Kerkdriel, Ammerzoden, Doetinchem, Hoofddorp, Langeveen. In allerlei vormen van pastoraat heeft hij zich verdienstelijk gemaakt: visitator Derde Orde, bedrijfsapostolaat, rector ziekenhuis, kapelaan, pastoor. De meeste vreugde beleefde hij in de St. Pancratiusparochie in Langeveen (O), waar hij van 1979 tot 1995 pastoor was. Toen is hij het kalmer aan gaan doen in Mander en vanaf 2009 in Wijchen. Tot op hoge leeftijd genoot hij van een goede gezondheid. Onverwacht trof hem ongeveer twee maanden voor zijn dood een hersenbloeding. In twee maanden tijd moest hij de weg gaan van volledige zelfstandigheid tot volkomen afhankelijkheid. Een grote strijd heeft hij gestreden tot de uiteindelijke overgave aan wat onvermijdelijk was. Ook voor hem was de dood uiteindelijk een verlossing.

3 November te Belo Horizonte (Brazilië)

Elias (Johannes Petrus Maria) Hooij, 89 jaar oud, 72 jaar minderbroeder en 65 jaar priester

Jan werd in 1926 geboren in Haarlem. 7 september 1944 werd hij in Hoogcruts opgenomen in de orde der minderbroeders. Maart 1951 werd hij priester gewijd. In de begin jaren zestig was hij een actief, kundig en inspirerende kracht in de Bouworde. Vanaf eind 1966 was hij als pasto(o)r werkzaam in Brazilië, in het uiterste zuiden van de staat Bahia. Jan was een zachtmoedig en vreedzaam mens. In zijn manier van leven en in zijn werkzaamheden werd duidelijk dat het Rijk van God er is voor de armen. In de franciscaanse broederschap was frei Elias iemand die goed kon luisteren en daardoor droeg hij in hoge mate bij aan het leven als broeders in de communiteit.

13 November te Warmond

Wim (Anselmus) Moons, 92 jaar oud, 74 jaar minderbroeder en 67 jaar priester.

Wim is geboren in Gouda. In 1942 trad hij toe tot de Orde der Minderbroeders. Na zeven jaar studie, die afgesloten werd met zijn priesterwijding, zond de orde hem voor verdere studie naar universiteiten in Leuven, München en Engeland. In 1955 vertrok hij naar Pakistan, waar hij aan het eigen seminarie dogmatiek doceerde, later studieprefect werd en in 1974 superior regularis. Intussen waren zijn grote intellectuele en spirituele gaven zo opgevallen, dat hij tot Generaal Definitor werd verkozen voor Oost-Azië. Deze functie mondde uit in talrijke opdrachten rond het missionaire beleid van de Orde over de hele wereld. Vanaf 1994 brak voor hem de tijd van welverdiende rust aan na een zeer welbesteed apostolisch leven. Dat was aanvankelijk in Utrecht, maar toen de krachten afnamen, werd het Warmond. Daar beleefde hij rustige jaren waarin alles om hem, en in hem, langzamerhand verstilde, naar lichaam en ziel.

13 November te Antwerpen

Alex (Bertram) COENEN, geboren te Hoeselt, 91 jaar oud, 73 jaar minderbroeder en 66 jaar priester.

Gedurende 20 jaar was hij als missionaris werkzaam in onze custodie van Chili. Daar was hij leraar en vervolgens directeur van ons college te La Serena. Later nog pastoor op verscheidene plaatsen. In 1971 keerde hij terug naar België en was gardiaan in Heusden, Hasselt en Tielt, leraar en missieprocurator in Heusden. Hij was ook jaren lang provinciearchivaris tot het archief werd overgebracht naar Kadoc. Hij werkte ook mee aan het tijdschrift van Medjugorje, waar hij meer dan 50 keer is geweest.

21 November te Aalst

Piet (Rudolf) CRAMER, geboren te Rekem, 79 jaar oud, 60 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

Na zijn priesteropleiding studeerde hij te Leuven af als licentiaat catechetische wetenschappen. Hij begon zijn apostolaat in Terdonk (de Gentse kanaalzone) met een nieuwe stichting. Nadien stichtte hij samen met P. Jean-Marie Ghijs Tele-onthaal dat uitgroeide tot een belangrijke telefonische hulpdienst met vele vrijwilligers. In 1975 stichtte hij De Schelp, het eerst crisisopvangcentrum in Gent. Later werd hij pastoor te Desteldonk, te Sint-Kruis-Winkel en te Sint-Amandsberg. In 2007 werd hij getroffen door een zwaar hartinfarct. Hij was een confrater met veel creativiteit en dynamisme ten dienste van de kleine mens in onze maatschappij.

22 December te Weert

Jo (Ananias) van Zeelst, 81 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Jo van Zeelst werd geboren in Ammerzoden. Op 7 september 1954 begon hij zijn noviciaat in Hoogcruts. In 1961 werd hij in Weert tot priester gewijd. Na het vijfde jaar theologie in Maastricht volgde een benoeming tot medewerker van het Pastoraal Studiecentrum in Nijmegen en in 1964 tot assistent van het Pastoraal Instituut van de Minderbroeders in Stoutenburg. Van 1972 tot 1981 was hij secretaris van het Dekenaal Centrum in Weert. In die tijd was hij ook geestelijk assistent van verschillende groepen van de Franciscaanse Lekenorde in Limburg. Vanaf 1981 tot 2000 was hij pastoor in Vorden-Kranenburg. In 2000 verhuisde hij naar Zorgcentrum Hieronymus in Weert. Hij werd geestelijk verzorger van Zorgcentrum van Berloheem. Hij deed vele assistenties in parochies en bezocht mensen die hij kende in verschillende Zorgcentra in Weert. Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt.

Met zijn gezondheid ging het intussen steeds slechter. Hij accepteerde dat zonder klagen. Op vrijdag 16 december volgde opname in het ziekenhuis, waar besloten werd tot het amputeren van zijn linkervoet. Daarmee begon zijn weg naar het einde, dat kwam op donderdag 22 december.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: