2001

onze overleden medebroeders

16 Januari te Weert

Romualdus (Henk) Oosterom, 85 jaar oud en 65 jaar minderbroeder.

In 1939 moest hij wegens overspanning de filosofiestudie onderbreken en opgenomen worden in de psychiatrische inrichting Sint Servatius in Venray. Na zijn plechtige professie in 1940 stortte hij geestelijk opnieuw in en werd opnieuw opgenomen in Sint Servatius. In 1943 stopte hij definitief met de priesterstudie en woonde daarna in Stoutenburg en Hoogcruts, waar hij portier was. In 1959 ging hij naar Woerden, waar hij zich verdienstelijk maakte met administratief werk. In 1975 verhuisde hij naar Alverna en in 1980 naar Weert, waar hij rustig zijn oude dag sleet.

1 Februari te Antwerpen

Adriaan (Jesuald) VAN DEN BROECK, uit Turnhout, 95 jaar oud, 76 jaar minderbroeder en 70 jaar priester.

Hij werd kapelaan in de Valentinus-parochie nabij de kolenmijn van Zolder. Daar werkte hij met pastoor Amedeus Ceyssens aan de uitbouw van de mijnwerkersparochie van Heusden- Berkenbos. Hij arrangeerde en beplantte een groot stuk heidegrond, bouwde er lokalen voor de jeugd en stichtte een Chiro-jeugdafdeling die grote bloei kende. Hij kreeg later de zorg voor de kapel van Lillo (Houthalen). Daar bouwde hij een kerk en werd er pastoor. Op de leeftijd van 70 jaar ging hij met rust in Turnhout en daarna in Antwerpen in het verzorgingshuis De Eeckhof.

8 Februari te Weert

Otho Peters, 79 jaar oud en 51 jaar minderbroeder.

Van 1949 tot 1987 was hij kok in de kloosters te Alverna, Venray, Stoutenburg, De Bilt en Megen. Van 1956 tot 1962 woonde hij in Weert, waar hij naast kok ook enkele jaren portier was. In 1967 ging hij mee naar De Bilt, waar hij in 1970 discreet werd en vanaf 1971 voor 30 uur per week als kok werkte in een bejaardenhuis. In 1976 verhuisde hij naar Megen, werd in 1977 bestuurslid van de Everardusstichting. Van 1977 tot 1981 was hij lid van de commissie bejaardenzorg. In 1987 werd hij voorzitter van de Stichting Everardus Witte Fonds. In 1994 verhuisde hij naar Weert, waar hij discreet werd tot hij in 1999 een hartoperatie moest ondergaan.

15 Februari te Gent

Karel (Bruno) VIJDT, uit Sint-Niklaas, 88 jaar oud, 69 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Met zijn voordragers-talent was hij bestemd voor de predicatie. Hij sloot zich aan bij de groep kloosterlingen die Vlaanderen rondtrok om er de missies te prediken. Hij stelde drie bundels samen met franciscaanse poëzie en proza. Later werd hij magister van de fraters in Sint-Truiden. Toen hij in 1962 provinciaal werd in een tijd dat zowat overal de kloostertucht verslapte, werden zijn beslissingen niet altijd in dank aanvaard. In 1968 werd hij gardiaan te Gent en later directeur van ‘De Kring’ (Franciscaanse Werken).

17 Februari te Belo Horizonte, Brazilië

Valerio Heisen, 86 jaar oud, 66 jaar minderbroeder en 60 jaar priester.

In 1938 ging hij als frater naar de missie in Brazilië. In 1941 werd hij benoemd tot lector in de kerkgeschiedenis en de patrologie in Ipiranga, in 1946 in dezelfde functie in Daltro Filho. In 1949 werd hij benoemd tot pastoor in Porto Alegre. In 1953 werd hij benoemd in de groep volksmissionarissen in Viscondo de Rio Branco. In 1954 werd hij benoemd tot gardiaan en directeur van het gymnasium in Teofilo Otoni, in 1958 in dezelfde functies aan het gymnasium in Para de Minas, in 1962 dito in Sao Joao del Rei. In 1974 behaalde hij het licentiaat in de filosofie aan de Don Bosco faculteit in Sao Joao del Rei. In 1980 is hij in Teofilo Otoni, in 1987 in Santos Dumont.

26 Februari te Heerlen

Dalmatius (Jacques) Geurts, 77 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 49 jaar priester.

In 1953 vertrok hij naar de missie in Pakistan. In 1954 werd hij benoemd tot kapelaan in Karachi en tot leraar aan de St. Patrick’s High School en tevens tot directeur van het weeshuis in Karachi. In 1957 nam hij het initiatief tot oprichting van een ambachtsschool in Karachi. In 1961 maakte hij een reis naar Amerika als hulp van de aartsbisschop van Karachi. In 1968 keerde hij terug naar Nederland en werd als vrijgestelde voor ontwikkelingsprojecten verbonden aan het missiebureau in Woerden. In 1970 werd hij benoemd tot hoofd van het missiebureau en tot missieprocurator. In 1975 nam hij deel aan het congres van Franciscaanse missieprocuratoren in Assisi en in 1978 werd hij lid van het bestuur van de Missionszentrale in Bonn. In 1979 kreeg hij ontslag als missieprocurator en verhuisde naar Wieringerwerf als pastor van de parochie Wieringermeer-Wieringen. Van 1982 tot 1988 was hij pastoor in Capelle en verhuisde toen, na een kort verblijf in Tilburg, naar de Beersdalweg in Heerlen. Na een hartinfarct in 1988 verbleef hij enige tijd in het ziekenhuis in Rotterdam.

9 Maart te Warmond

Bernardinus (Cor) Maarschalkerweerd, 88 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Van 1939 tot 1941 was hij assistent in Venray en van 1941 tot 1946 kapelaan in Den Haag, St. Paschalis. Daarna werd hij vicarius in Alverna. In 1949 werd hij benoemd tot bouw-inspecteur van de provincie en verhuisde naar Weert. Vanaf eind 1949 woonde hij als bouw-inspecteur in Stoutenburg om de verbouwing aldaar te begeleiden en werd in 1952 praeses en met het kapittel van 1952 gardiaan van Stoutenburg. In 1952 hield hij als bouw-inspecteur toezicht bij de bouw van het Clarissenklooster in Hengelo. Van 1954 tot 1961 was hij aalmoezenier bij de Landmacht in Wezep. Van 1961 tot 1967 was hij praeses en pastoor in Gouda, St. Jozef, van 1967 tot 1970 gardiaan in Maastricht en van 1970 tot 1980 praeses en pastoor in Leiden, Haagweg, waar hij van 1983 nog vicarius was. Toen verhuisde hij naar de Tollensstraat in Gouda waar hij in 1989 vicarius werd en verhuisde tenslotte in 1995 naar Warmond.

16 Maart te Mol

Herman (Rigobert) EMBRECHTS, uit Borgerhout, 69 jaar oud en 43 jaar Derde-Ordeling.

Hij was een uitstekende stielman. Zij talenten heeft hij uitstekend kunnen gebruiken o.a. in Lokeren, in Terdonk en op het Kiel (Antwerpen) in de parochie en in de Pius-X schooI, bij de zusters Annunciaten in Herentals en later als klusjesman voor de zusters in Wijnegem. Ook in Corsica heeft hij veel dienst bewezen.

9 April te Weert

Caesarius van Hulst, 90 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 64 jaar priester.

Van 1938 tot 1942 studeerde hij kerkelijke geschiedenis in Rome en promoveerde hij tot doctor in de theologie op een proefschrift over de kribbe van Bethlehem. In 1947 werd hij benoemd tot bibliothecaris van het Antonianum in Rome, hetgeen hij bleef tot 1959. In 1948 verzorgde hij de Nederlandse tekst van een Rome-gids in 7 talen. In 1960 werd hij benoemd tot medewerker bij de uitgave van de werken van de H. Johannes van Capistrano en tot hoofd van de samenstellers van de index op de Acta Ordinis Fratrum Minorum. In 1970 verhuisde hij van het Antonianum naar het generalaat waar hij benoemd was tot bibliothecaris en in 1977 discreet werd van de communiteit. In 1965 ging hij voor een half jaar naar Jeruzalem voor bibliotheekwerkzaamheden. In 1982 moest hij bij een algehele zuivering van buitenlanders in het generalaat zijn verblijf in Rome beëindigen en verhuisde hij naar Weert, waar hij van 1983 tot 1989 discreet was.

10 April te Sint-Truiden

Willem (Luciaan) CEYSSENS, uit Wijchmaal, 98 jaar oud, 80 jaar minderbroeder en 73 jaar priester.

Hij studeerde in Rome waar hij doctoreerde met een studie over het Jansenisme. Daar werd hij professor in de kerkgeschiedenis aan het Antonianum. In België teruggekeerd doceerde hij een tijd aan de Leuvense universiteit. In Brussel was hij een tijd werkzaam voor het archief van de franciscaanse provincie, maar moest wegens oorlogsomstandigheden het archief overbrengen naar Sint-Truiden. Het probleem van het Jansenisme bleef hij bestuderen en uitklaren door de uitgave van meerdere boekdelen. Hij was sterk van geest en bleef publiceren tot zijn 97ste levensjaar.

12 April te Heerlen

Linus Grond, 83 jaar oud, 63 jaar minderbroeder en 57 jaar priester. Van 1967 tot 1973 was hij minister-provinciaal.

Van 1944 tot 1947 studeerde hij politieke en sociale wetenschappen in Leuven. Sinds 1948 was hij verbonden aan het KASKI in Amsterdam en vanaf 1952 in Oostenrijk. In 1956 werd hij benoemd tot onderdirecteur van het hoofdbureau van het Internationaal Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut in Genève. In 1958 werd hij benoemd tot waarnemend directeur van het KASKI in Nederland en tot secretaris-generaal van het Centre des Instituts Catholiques de Recherches Socio-Religieuses in Genève en vanaf 1960 in Fribourg. In 1964 kreeg hij de leiding van het coördinatiecentrum voor Concilie-informatie in Rome. In 1964 keerde hij terug naar Nederland en kreeg hij de leiding van het Secretariaat voor Zielzorg, Apostolaat en Oecumene. In 1966 verhuisde hij van Rotterdam naar Stoutenburg als secretaris van Zielzorg, Apostolaat en Oecumene. Van 1967 tot 1973 was hij minister provinciaal. Daarna verhuisde hij voor korte tijd naar Utrecht en ging in 1975 terug naar Oostenrijk, waar hij woonde in Wenen. In 1975 keerde hij toch weer terug naar Nederland en was van 1975 tot 1983 pastoor in Rossum-Hurwenen. In 1976 werd hij aangesteld als gedelegeerde voor de Zusters Clarissen en bleef dit tot 1980. Van 1975 tot 1980 was hij gardiaan van de Bommelerwaard. In 1983 werd hij voorzitter van de Monumenten-commissie en verhuisde hij als assistent naar Langewehe. In 1986 werd hij gardiaan in Kerkrade. In 1999 verliet hij Duitsland en verhuisde naar Heerlen.

16 April te Weert

Honoratus (Frans) Meesters, 82 jaar oud en 66 jaar minderbroeder.

Van 1935 tot 1967 woonde hij in een tiental kloosters, waar hij werkte in de huishoudelijke dienst, als refterier en bakker, gehandicapt door een steeds verergerende doofheid. In 1967 ging hij met de nieuwe fratersopleiding mee naar De Bilt tot 1974. Daarna woonde hij in Utrecht, Jan van Scorelstraat, tot 1981. In 1964 werd hij benoemd in de Commissie Broedersopleiding. Van 1981 tot 1993 woonde hij in Megen. In 1982 en in 1991 onderging hij een heupoperatie in de Maartenskliniek in Nijmegen, maakte in 1992 met een groep oudere medebroeders de reis naar Assisi en verhuisde in 1993 naar Weert. In 1998 werd hij opgenomen in het verpleeghuis Bergweide in Heerlen.

27 April Antwerpen

Jozef (Gerebern) STERCKX, uit Geel (Ten Aart),  74 jaar oud, 53 jaar minderbroeder en 48 jaar priester.

Hij behaalde het licentiaat geografie aan de KUL. Gedurende 13 jaar was hij leraar wetenschappen aan ons college te Kolwezi (Kongo). Daar maakte hij als specialist in cartografie zijn doctoraatsthesis over de streek van Kolwezi.  In 1970 werd hij benoemd als provinciale proost van de Boerenbond voor heel Brabant. Hij bezocht er de afdelingen, leidde Lourdes-bedevaarten en gaf conferenties. Als gepensioneerde zorgde hij voor de provinciale bibliotheek in Vaalbeek en deed dienst bij de zusters van Veltem. Ernstig ziek geworden, werd hij verzorgd in De Eeckhof te Antwerpen.

12 Mei te Weert

Baptist (Huub) van de Sande, 79 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

In 1951 ging hij, na een kort verblijf in Londen, naar de missie in India. Hij werd lector aan het philosophicum in Bangalore. In 1953 nam hij het bestuur op zich van de parochie Madavaram bij Madras en de administratie van ‘Everybody’s Saint Anthony’. In 1956 keerde hij terug naar Bangalore, waar hij magister cantus, promotor vocationum en hoofdredacteur van ‘Everybody’s Saint Anthony’ werd. In 1968 verhuisde hij naar Bhopal in Goa en doceerde daar kerkgeschiedenis. In 1971 werd hij benoemd tot gardiaan in Bangalore en keerde in 1974 terug naar Nederland. Hier ging hij wonen bij de nieuw opgerichte communiteit van het Bruukske in Venray, waar hij, na een pastorale training, wijkpastor en vicarius werd. In 1981 nam hij het initiatief tot de oprichting van De Winkel van Sinkel in Venray. In 1982 verhuisde hij van het Bruukske naar de communiteit van de Patersstraat, waar hij in 1986 vicarius werd. In 1990 verhuisde hij naar Rotterdam voor de opbouw van een nieuwe communiteit. In 1995 stopte hij met het werk voor de Winkel van Sinkel en verhuisde in 1996 naar de Haagweg in Leiden. Tenslotte verhuisde hij in 1999 naar Weert, waar hij benoemd werd tot discreet.

20 Mei te Antwerpen

Benedict (Luciaan) D’HONDT, uit Lokeren (Heiende), 86 jaar oud en 64 jaar minderbroeder.

Hij trad zeer jong in de orde met het verlangen missionaris te worden. In 1945 vertrok hij naar Kongo. Hij stond daar de hele dag op de bouwwerven in dienst van de missie. Hij leerde er van broeder Bertien de schrijnwerkersstiel en werkte mee aan de bouw van kerken en lokalen. Hij verbleef in Kayeye, Kabondo en Luabo. Na dertig jaar missionarisleven keerde hij terug en werd portier in ons klooster te Gent. Later ging hij nog enkele jaren rusten in De Eeckhof te Antwerpen.

22 Mei te Weert

Heribert Hessing, 95 jaar oud en 78 jaar minderbroeder.

Van 1927 tot 1935 werkte hij in de drukkerij van Alverna. In 1936 ging hij naar de missie van Pakistan en kreeg hij de leiding over de drukkerij in Karachi en werkte als koster in de kathedrale kerk. In 1951 werd hij benoemd tot directeur van de missie-busjes-actie en werd redacteur van Our Bulletin, het orgaan van de Union of little Apostles, de vereniging van zelateurs en zelatrices van de missie-busjes-actie en van de verspreiding van de katholieke pers. In 1958 keerde hij terug naar Nederland en ging wonen in Nijmegen als koster en voor huiswerk. In 1962 werd hij koster in Woerden. Van 1970 tot 1982 woonde hij privé in Utrecht in de Sterrenhof. Daarna woonde hij tot 1997 in Vorden en verhuisde toen naar Weert. Hij overleed als nestor provinciae.

19 Juni te Leuven

Antoon (Cherubien) DE BAKKER, uit Tilburg, 74 jaar oud, 49 jaar minderbroeder en 44 jaar priester.

Hij was vele jaren aalmoezenier in het Virga-Jesse-ziekenhuis te Hasselt. Daar heeft hij zeer veel mensen leren kennen, getroost en te vriend gemaakt. Als gepensioneerde bleef hij mensen bemoedigen. Zwak van gezondheid heeft hij vele jaren met een ruilhart kunnen voortleven.

11 Juli te Aalst

Remi (Didacus) DEVOLDER, uit Meulebeke, 77 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 51 jaar priester. Hij studeerde theologie aan het Antonianum te Rome. Dan werd hij benoemd tot lector fundamentaal-theologie in ons klerikaat te Vaalbeek. In 1974 werd hij te Mechelen aangesteld tot provinciaal secretaris, een opdracht die hij 25 jaar discreet vervuld heeft. Hij was ook de gewaardeerde begeleider van heel wat vrouwelijke religieuzen. In Ronse wilde hij nog veel lezen en studeren, maar zijn verblijf was er eerder van korte duur.

20 Augustus te Maastricht

Vitalis Keulaerds, 86 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Van 1943 tot 1951 was hij in verschillende plaatsen assistent, daarna van 1951 tot 1963 kapelaan in Sittard-Ophoven, vervolgens 1½ jaar kapelaan in Wijchen en één jaar kapelaan in Venray. Van 1966 tot 1975 was hij rector van Calvarieberg in Maastricht en werd toen pastoor in Ransdaal-Klimmen tot 1987. In 2000 verhuisde hij naar Valkenburg, waar hij pastorale hulpverleende in het zorgcentrum De Overbeemd en in 2001 daar zelf voor verpleging werd opgenomen.

22 Augustus te Warmond

Herbert Nouwens, 82 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 56 jaar priester.

In 1948 vertrok hij naar de missie op Java en werd kapelaan in Batavia. In 1949 verhuisde hij naar Tjipanasm waar hij leraar werd aan de eerste middelbare school. In 1953 werd hij verbonden aan de middelbare school in Tjitjurug en gaf hij tevens les in het klein-seminarie aldaar. In 1958 kwam hij terug naar Nederland en werd kapelaan in Den Haag, in 1959 kapelaan in Westervoort. In 1962 vertrok hij naar Australië en werkte daar tot 1997 in de emigranten-zielzorg. Teruggekeerd naar Nederland ging hij wonen in Warmond en verhuisde daar in 1998 naar Mariënhaven afdeling Kompas.

22 Augustus te Nijmegen

Servulus (Gerard) Ridder, 78 jaar oud, 60 jaar minderbroeder en 54 jaar priester.

Van 1948 tot 1950 was hij assistent in Nieuwe Niedorp en ging daarna naar Alverna als visitator van de Derde Orde. Van 1954 tot 1958 woonde hij in Brummen waar hij redacteur was van ‘Ons Eens Gegeven Woord’, en ging toen naar Weert als leider van Ecclesia-groepen. In 1961 werd hij gardiaan van Alverna en was van 1964 tot 1970 gardiaan van Vorden. In 1966 werd hij benoemd tot lid van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Utrecht en in 1967 tot lid van de Pastorale Werkgroep Oost-Gelderland. Van 1969 tot 1974 woonde hij in Loil en werd daarna tot 1977 pastoor in Enkhuizen en vervolgens tot 1987 ziekenhuispastor in Deventer. Verhuisd naar Nijmegen werd bij een onderzoek in het Radboud-ziekenhuis in 1987 bij hem periarteritis norosa geconstateerd, d.i. ontsteking van de kleine bloedvaten op meerdere plaatsen in het lichaam. Voor de nodige verzorging was hij daarna in het Berchmanianum in Nijmegen, van 1988 tot 1991 in La Verna in Alverna en vervolgens van 1991 tot 1993 in Huize Nijevelt in Nijmegen. Van 1993 tot 1996 woonde hij in Weert en ging toen tot aan zijn dood naar het verpleeghuis Joachim en Anna in Nijmegen.

27 September te Aken, Duitsland

Theodard (Jan) Huijs, 76 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

In 1947 ging hij als frater naar de missie in Pakistan zijn priesteropleiding voortzetten. Na zijn priesterwijding in 1951 studeerde hij filosofie in Leuven en in Rome en werd in 1956 lector in de filosofie in Quetta en in 1959 in Karachi. In 1961 werd hij benoemd tot magister clericorum in Karachi, maar moest in 1963 om gezondheidsredenen terugkeren naar Nederland. Hij werd toen benoemd tot missiesecretaris in Weert. In 1967 verhuisde hij naar Woerden, afdeling personeelszaken-missie en werd daar gardiaan. In 1974 werd hij benoemd tot adjunct-missiesecretaris en verhuisde in 1976 naar Haarlem. Hier was hij van 1977 tot 1980 gardiaan en daarna tot 1984 vicarius. In 1984 werd hij gardiaan in Leiden, Haagweg, na een behandeling aan de blaas in de universiteitskliniek van Saarbrücken. Na nog verschillende onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis in Leiden en herbenoemingen als gardiaan ging hij eind 1999 voor revalidatie naar Weert. Op 22 augustus 2001 werd hij opgenomen in een kliniek in Aken voor een ingrijpende kaakoperatie.

30 September te Quetta, Pakistan

Silverius (Otto) Postma, 65 jaar oud, 46 jaar minderbroeder en 39 jaar priester.

In 1958 vertrok hij als frater naar de missie in Pakistan en werd in 1962 te Karachi priester gewijd. In 1963 werd hij assistent aan de St. Michaels Urdu High School in Quetta en assistent in de parochie van de H. Rozenkrans. Hij had de leiding van een toevluchtsoord voor ‘loslopende’ jongeren. In 1993 publiceerde hij in het Urdu het boek ’Jezus van Nazareth. Een levende werkelijkheid’. In 1989 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

29 Oktober te Divinópolis, Brazilië

Hilario (Jan) Meekes, 70 jaar oud, 50 jaar minderbroeder en 43 jaar priester.

In 1958 vertrok hij als missionaris naar Brazilië en kreeg als eerste standplaats de parochie in Uba. In 1959 werd hij professor aan het college in Sao Joao del Rei. In 1961 behaalde hij het diploma Latijn werd benoemd tot vicarius. In 1977 werd hij gekozen tot definitor en in 1985 tot lid van de voorbereidingscommissie van het provinciaal kapittel. In 1989 verhuisde hij van Divinópolis naar Santos Dumont, woonde in 1991 in Belo Horizonte en overleed in 2001 in Divinópolis.

6 November te Warmond

Firmatus (Gerard) van Rijn, 83 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 54 jaar priester.

In 1948 werd hij assistent in Weert en was van 1950 tot 1966 in Drachten, waar hij in 1955 discreet werd en in 1959 ruimte kreeg voor de uthof Gorredijk. In 1966 werd hij pastoor in de Everardus-parochie in Wijchen en in 1974 tot districtskatecheet in Wijchen. In 1980 werd hij pastoor van de Werenfridus-parochie in Workum en in 1982 benoemd tot vicarius van de regionale communiteit Bolsward. In 1983 werd hij gardiaan van de regionale communiteit Bolsward en nam in 1989 ontslag als pastoor van Workum. Eind 1992 verhuisde hij van Workum naar Bolsward en in 1998 naar Warmond.

11 November  te Den Haag

Jan Gaskell, 62 jaar oud, 29 jaar minderbroeder en 22 jaar priester.

Geboren in Denemarken trad hij in 1972 in de Orde in De Bilt. Als lid van de Amos-groep verhuisde hij in 1974 naar Den Haag en slaagde voor de opleiding sociaal cultureel werk aan de sociale academie De Horst in Driebergen. Daarna was hij part-time werkzaam als pastor in de Schilderswijk in de Sint Jozef-parochie. In 1975 deed hij zijn plechtige professie in Den Haag en behaalde in 1978 het eindexamen Agogisch Theologische Opleiding KTHU. In 1979 werd hij priester gewijd in de kerk van de heilige Engelbewaarders in Den Haag door Mgr. Staverman. Toen werd hij pastor-deservitor van de Sint Joseph-parochie in Rotterdam. In 1975 werd hij benoemd tot lid van het pastorale team voor de parochies van Sint Hildegardis, Rosalia en Crooswijk. In 1986 wordt hij eerstaanspreekbare in de parochie van de H. Lambertus in Kralingen en lid van de werkgroep gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping. In 1991 nam hij ontslag als lid van het pastorale team in Rotterdam en werd in 1992 benoemd tot geestelijk verzorger van de Kantelberg en het Huis van Bewaring in Den Haag. In 1992 sloot hij zich aan bij de nieuwe communiteit aan de Bergweg en werd daar vicarius. In 2001 werd hij benoemd tot pastor in de parochies van O.L.Vr. Onbevlekte Ontvangenis, Theresia van Avila en Antonius van Padua in Den Haag.

26 November te Leiden

Herbrand (Henk) Heimeriks, 64 jaar oud, 44 jaar minderbroeder en 37 jaar priester.

In 1965 werd hij godsdienstleraar in Weert en vertrok in 1966 als missionaris naar Noorwegen. Daar woonde hij in Bergen, Oslo en Stavanger. Van 1979 tot 1994 was hij pastoor in Lillestrøm waar hij in 1988 een nieuwe St. Magnuskerk bouwde. In 1994 verhuisde hij naar Oslo en keerde in 1996 terug naar Nederland. Hij ging toen wonen in Leiden, Haagweg, en werd in 1997 benoemd tot assistent in de Sint Petrus parochie in Leiden.

26 November te Sint-Truiden

Albert (Benno) HOUSEN, uit  Maaseik, 86 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 59 jaar priester.

Na de tweede wereldoorlog was hij een tijd legeraalmoezenier. Dan vertrok hij als missionaris naar Kongo waar hij zeven jaar broussepater was. Terug in het land wierp hij zich volop in het apostolaat. Tegelijk aanvaardde hij de taak van huisoverste in de kloostergemeesnchap van Ronse, Eeklo, Schaarbeek, Mechelen en andere. Met zijn alerte geest, vaak plagerig en humoristisch had hij de gave direct in contact te treden met de evenmens. Hij had ook een vaardige pen en publiceerde menig artikel in onze tijdschriften.

30 November te Heerlen

Carl van Hoof, 72 jaar oud, 53 jaar minderbroeder en 46 jaar priester.

In 1951 ging hij als frater naar de missie in Pakistan en werd in 1954 in Karachi priester gewijd door mgr. Miltenburg. In 1964 keerde hij terug naar Nederland en ging in 1966 naar Drachten en kreeg de zielzorg in Maartenswoude en ecclesiagroepen. In 1967 keerde hij terug naar Pakistan. Weer terug in Nederland werd hij in 1972 benoemd tot pastor aan de psychiatrische inrichting Sint Bavo in Noordwijkerhout tot 1979. Verhuisd naar Megen werd hij in 1980 benoemd tot half-time pastor in het verpleeghuis De Herven in Den Bosch. In 1985 verhuisde hij naar de Vermeerstraat in Nijmegen en in 1996 naar de Akerstraat in Heerlen en werd benoemd tot half-time pastor in de Lückerheidekliniek in Kerkrade. In 1997 werd hij opgenomen in het De Weverziekenhuis in Heerlen en verhuisde in 1998 naar Putgraaf in Heerlen.

2 December te Sint-Truiden

Frans (Ulfried) VAN CAMP, uit Boom, 74 jaar oud, 55 jaar minderbroeder en 49 jaar priester.

Pas priester gewijd (1953) zond de provincie hem naar Kongo als medestichter van het Boudewijn college te Kolwezi. Hij werd daar tevens procurator van de school en leider van een jeugdbeweging. Hij onderbrak zijn werk om in Rome een doctoraat in theologie te behalen (1969). Hij werd dan rector van het seminarie te Lubumbashi. Bij de “Afrikanisering” van Kongo verliet hij die missie en vertrok naar Ivoorkust, waar hij 15 jaar lang theologie doceerde. Die taak belette hem niet in Kongo de situatie van de stichting Mbuji Maji te gaan opklaren. Vanaf 1992 was hij gardiaan in Vaalbeek, ziekenpastor in Antwerpen en ging hij in Snt-Truiden het missiearchief in orde brengen.

5 December te Leuven

Antoon (Natalis) VAN KERKCKHOVE, uit Lokeren, 69 jaar oud, 49 jaar minderbroeder en 42 jaar priester.

Na zijn wijding was hij een zevental jaren leraar in ons college te Lokeren. Om mensen met spraakmoeilijkheden te helpen ging hij logopedie studeren en werd zelf in Gent leraar logopedie. Later doceerde hij logopedie aan de hogeschool van Nijmegen. In 1992 werd hij verantwoordelijke voor de zieke en bejaarde broeders van de provincie en tevens bestuurslid van onze provincie. Zijn vele bezoeken en zorgen voor zieke en stervende medebroeders werd zeer gewaardeerd.

21 December te Heerlen

Beatus (Piet) Meurs, 79 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 49 jaar priester.

Van 1953 tot 1957 was hij visitator van de D.O. in Sittard en daarna nog een jaar in Woerden. In 1958 werd hij assistent in Maastricht en ontwierp in 1962 een plan tot wederopbouw van de in 1955 afgebrande middentoren van de Sint Servaaskerk. In 1963 ging hij naar Heerlen als leraar Latijn en godsdienst aan het St. Bernardinuscollege. In 1972 werd hij benoemd tot kapelaan in Willach, verhuisde in 1975 naar Würselen-Broichweide en werd in 1979 benoemd tot pastoor in Dalheim. Sinds 1997 was hij lid van de communiteit van de Akerstraat in Heerlen.

29 December te Antwerpen

Achiel (Trudo) PEIRSMAN, uit Kruibeke, 90 jaar oud, 71 jaar minderbroeder en 65 jaar priester.

Tijdens en na de oorlog was hij tot de jaren vijftig proost van de KAJ voor het Waasland en heeft er de jonge arbeiders helpen leven in de geest van priester Cardijn. Tevens was hij aalmoezenier van de St.-Paulus-Scoutsgroep van Sint-Niklaas. In 1958 was hij leraar aan het Pastoor van Ars college te Rekem. Vanaf 1965 was hij werkzaam voor de gemeenschap van Duizend Appels te Sinaai. Verder was hij nog biechtvader in de kloosterkerk van Sint-Niklaas en medewerker van de pastoor aldaar.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: