2019

onze overleden medebroeders

18 Januari te Antwerpen (Wilrijk)

Jozef (Odilo) MATHÉ, geboren op 20 juni 1917, 101 jaar oud, 83 jaar minderbroeder en 77 jaar priester.

Op 29-jarige leeftijd werd hem de taak van gardiaan toevertrouwd in Rekem en later nog verscheidene malen. Gedurende 34 jaar heeft hij in Corsica gewerkt samen met onze missionarissen die uit China verbannen waren. Teruggekeerd in België is hij vurig lid geworden van de charismatische beweging, eerst in Tielt. Toen dit klooster gesloten werd, verhuisde hij naar Antwerpen en later naar het WZC Sint Bavo in Wilrijk.

19 Februari te Maastricht

Henk (Leonides) Pot, 91 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 63  jaar priester.

In 1948 trad Henk in bij de franciscanen te Vlodrop. Hij wilde graag naar de missie, maar het werd miswekenwerk en liturgisch apostolaat. Hij preekte graag en hij hield van muziek. In 1973 werd hij secretaris voor pastorale werkzaamheden van de franciscanen; in 1977 secretaris gemeenschapsopbouw. Hij was voorstander van de ontwikkeling van grote kloosters naar kleine groepen. In 1985 werd hij voor 3 jaar hoofdredacteur Variant. In 1990 werd hij vicaris van de communiteit in de Robert Scottstraat, Amsterdam. In 1995 gardiaan van de regionale communiteit Noord-Holland. Met de communiteit verhuisde hij mee naar Derkinderenstraat, Amsterdam. In 2007 wordt hij gardiaan van de communiteit in Valkenburg. April 2018 verhuist hij naar zorgcentrum La Valence in Maastricht. Hij wordt begraven op het kerkhof St. Pieter-Boven in Maastricht.

3 April te Sneek

Rieks (Henricus Johann) Andela, 93 jaar oud, 73 jaar minderbroeder en 67 jaar priester.

Rieks werd in Dokkum geboren. Na de priesterwijding in 1952 is hij op verschillende plaatsen godsdienstleraar en moderator geweest: in Heerlen, Kerkrade, in Delft en Bolsward en het laatst in Rotterdam, St. Franciscuscollege. In 1981 werd hij benoemd tot medewerker van het archief van de franciscanen en na een opleiding daarvoor was hij van 1986 tot 1996 de officiële provinciearchivaris.

Een goed archief is nodig, was zijn uitgangspunt, want als je het verleden niet op orde hebt, komt er van het heden en de toekomst weinig terecht. Hij voelde zich in het archiefwerk ook thuis omdat hij graag alleen werkte. Rieks woonde na zijn tijd als archivaris eerst in Bolsward (1996) en vanaf 2000 in Sneek. Hij genoot – zeker toen hij ouder werd en er gebreken kwamen – van de grote betrokkenheid van zijn trouwe vrijwilligers en van de toenemende professionele zorg.

23 April te Wilrijk

Hilaire (Ingard) WIERINCK, geboren op 19 maart 1944, 75 jaar oud, 55 jaar minderbroeder en 48 jaar priester.

Gedurende 30 jaar was hij leraar in ons college te Heusden en later in de school van de zusters Ursulinen te Mechelen. In onze drukkerij toonde hij zich een bekwaam vakman. Een aantal jaren verzorgde hij de lay-out van verschillende tijdschriften o.a. De Band. Na de sluiting van het klooster en de drukkerij verhuisde hij naar Sint-Niklaas, waar hij zich engageerde in de parochiepastoraal. Tevens was hij verschillende jaren gardiaan en definitor.

20 Mei te Nijmegen

Frans/ Franciscus Johannes Verheijen, 89 jaar oud, 69 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Frans werd in Rotterdam geboren. Toen hij twaalf jaar was, ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen in Megen. Na de priesterwijding in 1956 heeft hij eerst de vliegeniersopleiding gedaan, daarna vertrokken naar Papua. Hij is 20 jaar missionaris in Papua geweest, eerst als vliegenier, later als pastoor op diverse plaatsen. Op het bisdom Jayapura was hij hoofd van het medisch bureau.

Toen hij in 1979 terugkeerde naar Nederland bleef hij zich inzetten voor het werk van onze broeders in het buitenland, eerst was hij werkzaam op de missieprocuur van de franciscanen in Haarlem en later in Leiden. In 1985 wordt Frans pastor in Wijchen, voor de parochie Antonius Abt. Blijmoedig en met zijn uitnodigende pastorale hart is hij voor velen in Wijchen en omgeving van grote betekenis geweest. Frans was altijd in heel veel dingen geïnteresseerd (postzegels, bridgen, geschiedenis) maar het meest toch in mensen. Met zijn oprechte belangstelling en persoonlijke aandacht voor mensen heeft hij velen weten te bezielen en met elkaar te verbinden. Juli 2018 werd hij opgenomen in het hospice in Wijchen; een maand later in woon- en zorgcentrum Aqua Viva in Nijmegen, waar hij negen maanden later in dankbaarheid zijn leven teruggaf aan zijn Heer en Schepper.

26 Juni te Maastricht

Jos (Lucius) Kolkman, 79 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 49 jaar priester.

Jos werd in Lichtenvoorde geboren, als jongste in een gezin met negen kinderen. Na de middelbare school in Katwijk – ons missiecollege – treedt hij in 1961 te Weert in. In 1967 zet hij zijn theologische vorming voort in de Bilt. In 1969 wordt hij in Amsterdam priestergewijd. Daarna wordt Jos medewerker van het pastorale team in Hoorn. Vanuit de communiteit Noord-Holland is hij gedurende enkele jaren werkzaam in Venhuizen en Grootebroek.

In 1980 neemt hij een sabbatperiode. 1 September van dat jaar wordt hij benoemd tot pastoor van de Bonaventuraparochie in Woerden en in 1983 wordt Jos gardiaan van de communiteit in Woerden, Rijnstraat. April 1993 verhuist hij naar de H. Familieparochie in Rotterdam. Hier breekt naar eigen zeggen zijn gelukkigste periode aan. De keuze van de communiteit Bergweg voor de armen in deze multiculturele wijk kon hij volop ondersteunen. Mei 2002 gaat Jos naar Leiden en wordt gardiaan van Warmond. In 2010 mag hij het kalmer aan gaan doen en verhuist hij naar Valkenburg (Lb). Eind 2017 gaat hij naar het zorgcentrum La Valence in Maastricht. Nooit verloor Jos zijn optimisme en zijn verwondering voor alles wat groeit en bloeit.

9 Augustus te Wijchen

Henk (Pancratius) van Eeuwijk, 88 jaar oud, 66 jaar minderbroeder en 60 jaar priester.

Henk werd geboren in Drunen. Na de lagere school werd hij student in Megen. In 1959 werd hij priester gewijd. Na het pastoraal jaar in Maastricht kreeg hij achtereenvolgens pastorale taken toebedeeld in Hoorn, Den Haag, Leiden, Gorinchem en Harmelen. Het zijn jaren waarin Henk veel vreugde en voldoening vindt in zijn werk: pastoor zijn was inderdaad zijn roeping. Hij was betrokken bij het wel en wee van zijn parochianen. Zijn band met de broederschap verliep moeizamer. Henk was geen uitgesproken groepsmens. Toch miste hij het klankbord van de broederschap. Na zijn emiraat verhuist hij in 2008 naar Vught, waar hij in het begin nog pastoraal werk kan doen. Tenslotte noodzaken zwakte en ziekte hem in juli 2019 om te verhuizen naar zorgcentrum La Verna, Wijchen. Maar na een maand wordt hij al geroepen door zuster Dood.

28 Augustus te Wijchen

Kees (Martialis) Bak, 93 jaar oud, 74 jaar minderbroeder en 67 jaar priester.

Na zijn traditionele priesteropleiding gaat Kees in Nijmegen geschiedenis en rechten studeren. Die studie stippelt het pad uit voor zijn werkzame leven. Hij doceert vanaf 1960 patristiek en kerkgeschiedenis, eerst voor eigen medebroeders in opleiding, later ook aan vele anderen, in Utrecht en Tilburg en Bovendonk. Hij is studiedecaan en begeleidt jongeren met interesse in het religieuze leven. Hij leidt Bijbelgroepen. Dierbaar waren hem ook de contacten met de zusters clarissen en met vele andere religieuzen. Binnen de orde is hij gardiaan geweest in Weert, Delft en Alverna. In zijn vele toespraken, lessen, columns, ontelbare radiotoespraken en necrologieën kon hij geschiedenis en actualiteit knap met elkaar verbinden. Hij deed dat op een manier waar niet iedereen altijd gelukkig mee was. Maar Kees hield wel van tegenwind en was ook niet bang om zelf dwars te gaan liggen. Hij ging graag de natuur in, lopend, fietsend en hij hield van zeilen. Kees was en bleef een communiteitsmens; dat was ook nog zo in zijn laatste jaren in Alverna. Altijd geïnteresseerd. Het was zwaar voor hem dat het spreken hem steeds moeilijker afging. Uiteindelijk kwam ook voor hem de dood als een lang verwachte verlossing.

15 November te Wijchen

Frans (Humbert) Leers, 94 jaar oud, 73 jaar minderbroeder en 65 jaar priester.

Frans is in 1925 geboren in Apeldoorn. In 1946 trad Frans in bij de franciscanen te Vlodrop. In 1954 ontving hij in Weert de priesterwijding. Na de eloquentiecursus in Maastricht werd hij medewerker van het A.P.K., de Algemene Provincie Kataloog, Alverna. Hij volgt een opleiding die hem maakt tot de enige gediplomeerde bibliothecaris van onze provincie. Met toewijding en met grote ijver heeft Frans menige bibliotheek op orde gebracht. In Alverna, Venray en Weert, en ook in Karachi in Pakistan. Toen in 1971 de bibliotheken van onze studiehuizen werden ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Utrecht werd Frans daar Rijksbibliothecaris.

Na zijn afscheid in 1990 bij de universiteitsbibliotheek heeft hij zich ingezet voor het archief van onze franciscaanse provincie, met hierbij vooral aandacht voor het persoonsarchief. Verder had Frans een groot aantal verzamelhobby’s. En gedurende 35 jaar combineerde hij zijn werkzaamheden met pastorale en liturgische assistenties, onder meer bij de zusters Augustinessen in Utrecht en Hilversum. Begin 2018 verhuisde hij naar de communiteit te Wijchen voor meer zorg in huize La Verna. Ondanks zijn toenemende lichamelijke beperkingen bleef hij een gelukkig en tevreden mens.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: