2017

onze overleden medebroeders

14 Januari te Voorhout

Jan (Aemilianus) van Duijnhoven, 81 jaar oud, 63 jaar minderbroeder en 55 jaar priester. Minister-provinciaal van 1992 tot 2001.

In zijn jeugd trok hem het leven van een missionaris. Na zijn studie aan het missiecollege in Katwijk werd hij franciscaan in 1953 en werd in 1961 priester gewijd. Zijn levensweg voerde niet naar het klassieke missionarisbestaan, maar naar allerlei activiteiten in een Nederland, dat in die jaren in een maalstroom geraakte van een grote maatschappelijke omwenteling, die ook het kerkelijk leven en dat van de orde niet ongemoeid liet. Dit alles leidde tot een soms heftige polarisatie. De kracht van Jan was dat hij een warme empathie bleef houden voor welke medebroeder of standpunt ook. Met iedereen kon en bleef hij omgaan, met een warm en empathisch hart voor ieder die hem ontmoette. Hij kende van zichzelf zijn sterke en zijn zwakke punten en kon die ook goed van anderen accepteren. Daarom werd hij in 1992 gekozen tot minister-provinciaal. Negen jaar was deze taak hem toevertrouwd. Ook als begeleider van talloze andere gelovige groepen werd er graag een beroep op Jan gedaan.

Na dit hectische leven was hij een hooggewaardeerde predikant en voorganger. Studie van het geestelijk leven hielp hem bij het omgaan met zijn eigen grote levensvragen. In alle stilte heeft God deze trouwe dienaar tot zich geroepen.

15 Januari te Nijmegen

Jos (Ottocar) van Minderhout, 83 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Jos werd geboren in Terheijden bij Breda. In 1957 trad hij te Hoogcruts in bij de franciscanen en in 1964 werd hij priestergewijd. Jos was een hartelijk en eenvoudig mens, gericht op de ander. Vanaf het begin van zijn priesterleven was hij actief in het basispastoraat. Met hart en ziel heeft hij zich aan zijn werk gegeven. Eerst als pastoor in Lichtenvoorde; daarna één jaar jongerenpastor in Amsterdam. In 1975 werd hij pastoor in Kerkdriel. In 1987 werd hij pastoor in Wijchen voor de parochies H. Everardus en H. Paschalis Baylon. In 1997 werd hij deken van het dekenaat Wijchen.

Zijn hart lag in het pastoraat, omdat hij van mensen hield. Hij gaf vrijwilligers de kans hun eigen capaciteiten te ontwikkelen en liet hen in hun waarde. Hij voelde zich als pastor een knecht in de dienst van de Heer, zoals hij zichzelf vaak noemde. Jos plaatste heel vaak mensen in het licht. Hij is in vrede gestorven in de hoop ten volle te leven in het eeuwig licht.

20 Januari te Alverna

Guus (Gustaaf) Wijnhoven, 85 jaar oud, 66 jaar minderbroeder en 59 jaar priester.

Toontje Wijnhoven werd in Venray geboren. Zijn vader was er directeur van de Landbouwschool. Liefde voor de natuur kreeg hij zo met de paplepel mee. In 1950 treedt hij in Vlodrop in bij de franciscanen en ontvangt hij zijn kloosternaam Gustaaf. Na voltooiing van zijn priesteropleiding is zijn eerste benoeming: assistent in Drachten en drie jaar later pastor in St. Annaparochie, Friesland. In 1965 wordt Guus kapelaan in Rotterdam; in 1976 kapelaan in Maastricht, parochie van de Malberg. Na een sabbathjaar wordt hij in 1982 pastor in Woerden tot 1998. Dan wordt hij benoemd tot gardiaan in Alverna: tot 2007. Dan wordt hij lid van de communiteit in Delft, totdat hij in het voorjaar van 2015 weer in Alverna gaat wonen. Daarnaast was hij vele jaren redactielid van het Tijdschrift voor Verkondiging, organiseerde en begeleidde hij inspirerende groepsreizen naar Assisi en in het jaar 2000 was hij visitator van de Vlaamse Provincie. Zo is hij een voortreffelijk hovenier geweest in de wijngaard van de Heer.

13 April te Alverna

Jan Nijssen, 84 jaar oud en 65 jaar minderbroeder.

Jan trad in 1952 in bij de franciscanen in Weert. Hij kwam al snel terecht op de drukkerij aldaar, en werkte met veel plezier mee aan het uitgeven van de Neerlandia Seraphica en ander drukwerk van de Provincie. De omslag in het kerkelijk leven die zich in die jaren aan het voltrekken was, deed zich ook voelen in de werkzaamheden van veel broeders. Jan leek heel geschikt voor werk in de sociale sector. Hij volgde opleidingen in Nijmegen en Eindhoven. Vanaf 1970 werkte hij als maatschappelijk werker. Zijn werkgebied was de omgeving van Wijchen. Het was een mooie tijd. In 1983 verhuisde hij samen met Jos Pijpers naar Heerlen. Toen Jan met de vut ging kozen Jos en hij er voor om terug te gaan naar Wijchen, waar ze zich snel weer thuis voelden. Jan was er een heel betrokken lid van het seniorenkoor. Hij vond er ook kostbare vriendschappen tot aan zijn dood. Van 1998 tot 2006 was hij ook gardiaan van de broeders in Wijchen. Daarna verhuisde hij naar Rivo Torto in Alverna. In zijn laatste periode kampte hij daar in toenemende mate met verschillende kwalen onder andere een chronische longziekte. Hij begon uit te zien naar het einde. Op Witte Donderdag heeft hij zuster dood in vrede omhelsd, in het vertrouwen dat wij in ons leven én in ons sterven van God zijn.

25 Juli te te Edegem

Etienne VANHAMEL, geboren te Heusden, 72 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 31 jaar priester.

Hij onderbrak zijn studie in Vaalbeek om de drukkerijschool te volgen in Gent en tegelijk het Hoger Diocesaan Instituut voor Godsdienst. Aanvankelijk werkte hij in Mechelen in de drukkerij, later als kok. Vanuit zijn inzet voor de scouts groeide zijn verlangen om priester te worden. In 1985 werd hij priester gewijd, verhuisde naar Hoevenzavel en werd en diocesaan aalmoezenier voor de foorreizigers en rondtrekkenden. Later werd pastoor van de H. Hartparochie in Mechelen. In 2010 werd hij gardiaan in onze gemeenschap te Antwerpen en verhuisde nadien met hen naar Wilrijk. Hij stierf heel onverwacht tijdens een maaltijd die hij zelf nog voor zijn broeders had bereid.

4 September te Sao Joao del Rei (Brazilië)

Berardo Kleuskens, 85 jaar oud, bijna 66 jaar minderbroeder en 59 jaar priester.

Ben werd geboren in Venray-Leunen en volgde ook in Venray zijn gymnasium. In 1951 trad hij te Alverna-Wijchen in bij de franciscanen, om het noviciaat te besluiten in Stoutenburg. In 1958 werd hij in Weert priester gewijd en in hetzelfde jaar vertrok hij met nog drie klasgenoten als missionaris naar Brazilië. Heel zijn leven heeft hij zich ingezet voor kerk en broederschap in Brazilië, als leraar op franciscaanse colleges, als pastoor in verschillende parochies van Minas Gerais. Bescheidenheid en trouw sierden zijn leven en werken. Heel bijzonder was zijn aanwezigheid onder de jongeren, als leraarop de middelbare school, maar ook als pastoor. Begrijpelijk dat hij in ook in Brazilië wilde blijven tot aan zijn dood en begraven worden te midden van ‘zijn mensen’.

20 Oktober te Divinópolis (Brazilië)

Arie (Adrianus) de Wit, 84 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 56 jaar priester.

Arie werd geboren in Oudewater. In 1954 trad hij in bij de franciscanen, en wel in Hoogcruts. Als kloosternaam nam hij Edilbertus aan. In 1961 werd hij in Weert priestergewijd en in hetzelfde jaar vertrok hij als missionaris naar Brazilië. Heel zijn leven heeft hij zich ingezet voor de kerk en de mensen in Brazilië. Trouw en volharding kenmerkten hem op de vele plaatsen waar hij als pastor werkzaam was. In de laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij kon dat maar moeilijk aanvaarden. Ook definitief terugkeren naar Nederland was voor hem geen optie. In vrede en vol vertrouwen gaf hij zijn leven aan zijn Schepper terug.

22 November te Hasselt

Jaak (Reinhild) JEHAES, geboren te Hoeselt, 89 jaar oud, 69 jaar minderbroeder, 62 jaar priester.

Na zijn wijding begon hij als proost van de christelijke arbeidersbeweging te Turnhout. Twintig jaar was hij pastoor te Heusden-Berkenbosch in een ‘pilootkerk’ samen met een aantal jongere confraters die hij als pastores vormde. Nadien was hij nog pastoor in Waterschei-Hoevenzavel. En gedurende vier jaar was hij visitator van de vrouwelijke religieuzen in het bisdom Hasselt. De laatste jaren woonde hij in onze gemeenschap van Hasselt. Gedurende zes jaar was hij ook vicaris-provinciaal van onze provincie.

5 December te Divinópolis, (Brazilië)

Cornelio (Kees) van Velzen, 85 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Kees is geboren in Delft. Na de oorlog ging hij studeren in Megen. Daarna volgde de gewone route tot de priesterwijding in Weert. In dat jaar vertrok hij als missionaris naar Brazilië. Hij ging het basispastoraat in. Daarbij stimuleerde hij de leken om op zondag voor te gaan in woord- en communievieringen en stimuleerde hen ook om verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de basisgemeenschappen. Frei Cornelio was een bindende factor in de franciscaanse gemeenschap met toch altijd een kritische houding en goede inbreng. Frei Cornelio had heel goede contacten met het gewone volk, hij bezocht veel zieken en bejaarden. Hij was voor de mensen een luisterend oor. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. In zijn geloof vond hij kracht.

11 December te Nankang (Taiwan)

Cyriel (Ildefons) DE CLERCQ, geboren te Tielt, 89 jaar oud, 68 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Na twee jaar surveillant te Lokeren vertrok hij in 1958 naar Taiwan. Bijna 60 jaar was hij er werkzaam als pastoor op verschillende plaatsen. Van 1968 tot 1974 was hij in Hong-Kong, waarna hij terugkeerde naar Taiwan om Hector Grégoir op te volgen. Hij was onze laatste Vlaamse medebroeder in Taiwan. Hij heeft er vooral gewerkt tussen de meest armen in de verst afgelegen bergen in het noorden.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in :