Preventie ongewenst gedrag

bij de minderbroeders franciscanen in de Lage Landen

  1. Alle actieve broeders zijn op de hoogte gesteld van de voor hen geldende Gedragscode Pastoraat. Naar aanleiding van de gedragscode zijn broeders samengeroepen voor een nadere toelichting en bespreking.
  2. Nieuwe broeders en (vrijwillige) medewerkers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen.
  3. Op gastenkamers in kloosters ligt informatie bij wie men zich kan melden bij ervaringen van ongewenst gedrag. Daarop staan ook de contactgegevens van een externe vertrouwenspersoon.
  4. Op het generalaat van de minderbroeders franciscanen in Rome is een speciale dienst voor preventie, die regelmatig aandacht vraagt voor preventie en handreikingen doet om te werken aan een veilig klimaat.