2000

onze overleden medebroeders

21 Januari te Hasselt

Raymond (Martial) MOORS, geboren te Antwerpen, 89 jaar oud en 50 jaar Derde-Ordeling.

De eerste twintig jaar na zijn intrede bracht hij door te Tielt. De oversten stuurden hem in 1971 naar Genk-Hoevezavel waar hij 30 jaar heeft gewoond. Hij bewees steeds kleine diensten en heeft veel handwerk gedaan. Hij fietste graag. Op zijn begrafenis zei zijn familie: ‘Voor hem was het leven een fietstocht naar de hemel’.

31 Januari te Driebergen

Johannes Dings, 81 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 54 jaar priester.

In 1946 werd hij assistent in Lochem en ging in 1947 naar De Rees in Brummen voor cursus- en retraitewerk. In 1955 werd hij vicarius in Alverna en in 1958 gardiaan in Vorden. Van 1958 tot 1963 was hij retraiteleider in een aantal communiteiten of andere groepen medebroeders en andere religieuzen. In 1961 werd hij gardiaan in Weert en in 1964 pastoor in Woudrichem en Sleeuwijk en in 1967 praeses en pastoor in Sankt Pölten in Oostenrijk. In 1969 kwam hij terug naar Nederland en werd kapelaan in Maastricht-Malberg en in 1971 lid van het priesterteam in het dekenaat Zaltbommel en gezinspastor in Velddriel tot 1983. Toen verhuisde hij naar Maarssen, waar hij privé woonde en in 1984 nog tijdelijk werkzaam was in Maastricht-Malberg. In 1997 verhuisde hij naar Huize Beukenstein in Driebergen.

31 Januari te Santos Dumont, Brazilië

Geraldo (Piet) de Reuver, 79 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 54 jaar priester.

Van 1946 tot 1948 woonde hij in Brummen en vertrok toen als missionaris naar Brazilië. In 1951 behaalde hij de lesbevoegdheid Frans voor de hoogste klassen van het gymnasium en werd in 1953 leraar in Santos Dumont. In 1954 werd hij leraar in Sao Joao del Rei, waar hij in 1956 ook vicarius werd. Hij publiceerde verschillende Franse schoolboekjes. In 1968 werd hij gekozen tot definitor en woonde vanaf 1985 weer in Santos Dumont.

6 Februari te Lanaken

Albert (Guibert) ROOX, uit Veldwezelt, 87 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 60 jaar priester. Hij had een krachtig stemorgaan en sloot zich aan bij onze missiepredikanten (o.a. de paters Vitus, Cesar, Paschaas…). Dit apostolaat kreeg echter kritiek en nam andere vormen aan. Hij werd dan aalmoezenier benoemd in het psychiatrisch centrum te Rekem, een taak die hij negen jaar verrichtte. Hij was ook gedurende drie jaar plaatsvervangend pastoor te Hees. Ten slotte werd hij aalmoezenier en zelfs meespelend lid van een duivenmaatschappij in Veldwezelt  waar hij veel vrienden had.

20 Februari te Alverna

Camillus (Gerard) Pierik, 76 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

Na zijn priesterwijding in 1949 studeerde hij één jaar biologie in Utrecht en volgde daarna de pastorale cursus in Maastricht. In 1951 ging hij naar Bleijerheide als godsdienstleraar en in 1952 als assistent naar Drachten. In 1954 werd hij kapelaan in Gendt, in 1956 assistent in Vorden. Van 1957 tot 1979 was hij achtereenvolgens kapelaan in Venlo, Gorinchem, Alverna, Nijmegen, Oudewater, Den Haag en Apeldoorn. Van 1979 tot 1989 was hij pastoor in Broekhuizenvorst en verhuisde toen naar Dedemsvaart. Van daaruit verhuisde hij in 1996 naar ‘La Verna’ in Alverna.

3 Maart te Weert

Godwald (Jo) Koolen, 64 jaar oud, 43 jaar minderbroeder en 36 jaar priester.

Na de pastoraal-cursus in Maastricht werd hij in 1964 godsdienstleraar in Weert en bleef dat aan verschillende scholen in Weert tot 1986. Van 1980 tot 1984 was hij discreet in Weert. In 1984 werd hij pastoor in Laar en verhuisde hij daarheen. Ondanks zijn zwakke gezondheid – hij had veel last van zijn longen – werkte hij in voortdurend optimisme met volle inzet en taaie volharding tot het einde toe.

7 Maart te Genk

Louis (Callixt) DECKERS , uit Maaseik, 70 jaar oud, 48 jaar minderbroeder en 43 jaar priester.

Hij was drie jaar leraar aan het toenmalig H. Hart-college te Heusden en vertrok in 1960 naar Chili. Daar was hij gedurende zeven jaar leraar aan het seminarie van La Serena en later nog een jaar onderpastoor te Vallenar. Hij is vooral in ons land actief geweest. Zo was hij o.a. kapelaan te Genk en godsdienstleraar in het instituut Maris Stella. Daar bleef hij ruim twintig jaar werkzaam tot aan zijn pensioen. Ook dan nam hij nog andere taken op zich o.a. inspecteur godsdienstonderwijs voor het Bijzonder Secundair Onderwijs en aalmoezenier van de binnenscheepvaart in Limburg.

18 Maart te Warmond

Beatus Durchleuchter, 92 jaar oud en 75 jaar minderbroeder.

Vanaf zijn 19e jaar fungeerde hij als kapper in verschillende kloosters. In 1942 werd hij opgeroepen voor militaire dienst in Duitsland. Van 1950 tot 1957 was hij koster in Bleijerheide, van 1957 tot 1961 wasser in Megen en van 1961 tot 1963 wasser in Weert. Daarna ging hij naar Woerden waar hij huiswerk en administratief werk verrichtte. In 1965 was hij aanwezig op het pastoraal congres in Noordwijkerhout als hulp op het secretariaat. In 1968 werd hij lid van het Everard Witte-fonds. In 1969 verhuisde hij naar Bonn als medewerker aan de Missionszentrale en keerde in 1970 terug naar Woerden. In 1975 verhuisde hij naar Warmond waar hij van 1983 tot 1992 vicarius was. In 1999 verhuisde hij naar Mariënhaven in Warmond.

11 April te Warmond

Cunibertus (Jacques) Kok, 84 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Van 1946 tot 1948 was hij assistent in Weert, Drachten en Maastricht. Toen werd hij kapelaan in Franeker en in 1951 kapelaan in Oudewater. In 1954 ging hij naar Duitsland en was daar van 1954 tot 1991 werkzaam als pastoor in Tönisheide. Toen keerde hij terug naar Nederland en ging wonen in Rivo Torto in Alverna. In 2000 verhuisde hij voor nodige verzorging naar Warmond.

13 Mei te Antwerpen

Jozef (Corneel) DE BUS, uit Hamme, 95 jaar oud, 5 jaar Derde-Ordeling en 67 jaar minderbroeder.

Gedurende 62 jaar verbleef hij te Tongeren. Hij leefde als een negentiende-eeuwse recollect, stookte de kolenketel in de kelder, werkte met schop en kruiwagen in de tuin, kweekte aardappelen en groenten en dat tot zijn 89ste levensjaar. Hij was koster en luidde de klokken. Hij kwam slechts buiten om mest voor zijn tuin te bedelen. Soms ging hij op vakantie naar zijn familie om ook daar te gaan werken.

15 Mei te Warmond

Lazarus (Jac) van den Berg, 84 jaar oud, 50 jaar minderbroeder en 44 jaar priester.

Van 1957 tot 1960 was hij assistent in Alverna. Van 1960 tot 1964 was hij directeur van de Stichting R.K. Vacantie-centrale ‘Hoogcruts’. Daarna was hij één jaar kapelaan in Gorinchem en ging vervolgens naar Maastricht, waar hij van 1965 tot 1981 aalmoezenier was van het gevangeniswezen. In 1972 verhuisde hij in Maastricht naar de Eenhoornsingel. Hij had van jongs af aan een grote belangstelling voor het vliegwezen, waarin hij zich ook praktisch bekwaamde. Hij was lid van de Akme-groep en was assistent-hulp bij de pastoor van Caberg-Maastricht. In 1988 onderging hij een hernia-operatie en verbleef in 1995 wegens longklachten een maand in het academisch ziekenhuis van Maastricht. In maart 2000 verhuisde hij naar Warmond.

5 Juni te Hasselt

Antoon (Innocent) STEYNS, uit Bressoux, 78 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 54 jaar priester.

Hij was een begaafd en kunstzinnig man. Hij studeerde Romaanse filologie. In ons college te Lokeren was hij leraar Frans. Een korte tijd verbleef hij in Kongo te Kolwezi als leraar. Teruggekeerd kwam hij in Turnhout terecht waar hij o.a. het kerkkoor leidde. Tenslotte nam hij vanuit Heusden de zorg op zich voor een kapel te Koersel die druk wordt bezocht door bedevaarders. Daar heeft hij al zijn talenten op alle gebied kunnen ontplooien in dienst van de kerkgangers en de bedevaarders.

8 Juni te Rotterdam

Irenion (Cor) Dam, 61 jaar oud, 40 jaar minderbroeder en 33 jaar priester.

In 1967 werd hij benoemd voor het schoolpastoraat aan het Veldeke-college in Maastricht. Daarna was hij zijn verdere priesterleven verbonden aan de Hildegardisparochie in Rotterdam, waar hij in 1968 kapelaan werd, in 1985 hoofdverantwoordelijke voor de Hildegardis in het pastorale team voor de Hildegardis, het Bosje en Crooswijk, in 1986 hoofd van het pastorale team en eerst aanspreekbare voor de Hildegardis en in 1991 benoemd tot pastoor van de Hildegardis.

11 Juni te Alverna

Renatus (Frans) Duijnstee, 77 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

Van 1949 tot 1952 was hij assistent in Vorden en van 1952 tot 1956 assistent in Woerden en ging toen naar Leiden voor het St. Franciscus Liefdewerk. In 1957 werd hij aalmoezenier met groot verlof bij de Koninklijke Landmacht. In 1959 ging hij naar Maastricht voor de Jeugd Derde Orde en in 1960 werd hij kapelaan in Delft, in 1965 kapelaan in Den Haag, waar hij in 1978 benoemd werd tot deservitor. In 1980 werd hij pastoor in Rotterdam en in 1982 in Kerkdriel. In 1994 verhuisde hij naar Rivo Torto in Alverna.

2 Juli te Weert

Electus (Jan) Pfeffer, 81 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

Van 1949 tot 1954 was hij godsdienstleraar in Weert en van 1954 tot 1959 godsdienstleraar in Utrecht, waar hij ook promotor vocationum was. In 1959 ging hij naar Katwijk, waar hij discreet en prefect was. In 1961 werd hij discreet, prefect en godsdienstleraar in Heerlen. In 1963 werd hij moderator van de huishoudschool in Venlo en was daarna van 1964 tot 1984 godsdienstleraar in Utrecht. In 1984 keerde hij terug naar Venlo en verhuisde in 1985 naar Weert, waar hij in 1986 discreet werd.

22 Juli te Pau in Frankriijk

Jozef (Bertulf) JACOBS, uit Lokeren (Heiende), 81 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 56 jaar priester.

Hij was bijna 20 jaar leraar in onze onderwijsinrichtingen te Lokeren, Heusden en Rekem. Dan werd hij aalmoezenier in de St.-Jozefs-kliniek te Sint-Truiden , een taak die hij ook 20 jaar lang stipt vervulde om tenslotte tot zijn tachtigste levensjaar nog dienst te bewijzen in het rusthuis Home Elisabeth. Lange jaren verzorgde hij de uitgave van de liturgische kalender van de minderbroeders.  In de paterskerk was hij de ijverige liturgist en ceremoniemeester in de kerkdiensten. Hij stierf tijdens een laatste bedevaart naar Lourdes.

27 Juli te Belo Horizonte, Brazilië

Hildeberto (Gerard) Polman, 74 jaar oud, 53 jaar minderbroeder en 47 jaar priester.

In 1954 vertrok hij als missionaris naar Brazilië. Hij werd daar in 1955 kapelaan in Muzambinho, in 1956 kapelaan in Cavalcante en in 1962 kapelaan in Belo Horizonte. Hij bleef tot aan zijn dood woonachtig in Belo Horizonte.

26 Augustus te Tielt

Pieter (Didacus) JANSSEN, uit Blerick (NL), 61 jaar oud, 6 jaar Derde-Ordeling en 37 jaar minderbroeder.

Hij was een voorbeeldig kloosterling. Met zijn beperkte mogelijkheden was hij heel dienstvaardig in de verschillende kloosters waar hij gewoond heeft. Toen hij zwaar ziek werd bleef hij dapper hopen op genezing.

31 Augustus te Venlo

Winand (Piet) Gussen, 77 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Van 1947 tot 1954 studeerde hij Klassieke Letteren in Leiden, waar hij ook actief was als aalmoezenier van de Tochtgenoten. In 1954 promoveerde hij tot doctor in de Klassieke Letteren en studeerde van 1954 tot 1958 patrologie in Nijmegen. In 1956 verbleef hij voor studie een jaar in Frankrijk en werd in 1957 benoemd tot lector in Weert. In 1958 werd hij gardiaan in Nijmegen en in 1960 lid van de commissie tot herziening van de provincie-wetgeving. In 1961 werd hij gardiaan in Venray en rector van het gymnasium I.C. wat hij als laatste franciscaan bleef tot 1982. Van 1963 tot 1967 was hij vicarius in Venray, werd in 1964 lid van de Commissie Middelbare Scholen en in 1967 lid van het catechetisch centrum van het bisdom Roermond. Na de opheffing van het internaat verhuisde hij mee naar de Patersstraat in Venray en verhuisde in 1982 naar de pastorie in Venlo. In 1983 werd hij door de Carnavalsvereniging in Venray onderscheiden met de Ald Prinse Plak. Kort voor zijn dood kreeg hij nog een pace-maker in het ziekenhuis in Venlo.

8 September te Alverna

Wolfgang Smeels, 81 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Van 1946 tot 1948 was hij godsdienstleraar in Heerlen en ging daarna als assistent naar Drachten. Van 1951 tot 1958 was hij godsdienstleraar in Rotterdam en ging toen naar Appingedam, waar hij pastoor was van 1958 tot 1998. In 1961 werd hij benoemd tot bestuurslid van het Apostolaat Minderbroeders Friesland. Van 1968 tot 1981 was hij tevens deken van Delfzijl. In 1969 werd hij gekozen tot lid van het dagelijks bestuur en in 1970 tot vicarius van de regionale communiteit Drachten. In 1993 onderging hij een hartoperatie in Groningen en ging daarna enkele maanden naar Beatrixoord in Haren. In 1997 nogmaals een operatie in Groningen, waarna hij voor revalidatie naar St. Maartenshof in Groningen ging. In 1999 verhuisde hij naar La Verna in Alverna.

1 Oktober te Sint-Truiden

Frans (Jules) CLERBAUT, uit Hoboken, 86 jaar oud, 67 jaar Derde-Ordeling en 59 jaar minderbroeder.

Hij was gedurende 25 jaar in verschillende kloosters dienstbaar met zijn vaardigheden o.a. als kleermaker, schoenlapper en haarkapper. Hij kreeg de belangrijke taak van bedelbroeder waardoor hij in zijn omgang met de medemensen apostolaatswerk kon verrichten. In 1962 zonden de oversten hem naar Rome waar hij 20 jaar lang zijn talenten en technische vaardigheden in dienst stelde van het generalaatshuis. Daarna kwam hij in Sint-Truiden wonen waar hij refterier werd en gewaardeerd was om zijn voorbeeldig kloosterleven.

7 Oktober te Santiago (Chili)

Louis (Eymard) VERVAET, uit Lokeren, 68 jaar oud, 48 jaar minderbroeder en 42 jaar priester.

Hij was een tijd leraar aan het voormalig St.-Antonius-college te Lokeren. Daarna was hij onderpastoor in Laken en achtereenvolgens actief in Schaarbeek, Eeklo en Menen. Vanuit Leuven vertrok hij in 1982, op zijn vijftigste levensjaar naar Chili waar hij 18 jaar werkzaam was o.a. bij de opleiding van de Chileense medebroeders studenten.

7 Oktober te Weert

Jeroen Jansen, 83 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

In 1939 vertrok hij als frater naar Brazilië. Van 1946 tot 1949 was hij filosofie-lector in Daltro Filho, daarna tot 1956 lector in de dogmatiek, kerkelijke geschiedenis, liturgie en kerkmuziek in Divinópolis. Bij de oprichting van de provincie van het Heilig Kruis werd hij benoemd tot definitor in 1949 en van 1956 tot 1965 was hij minister-provinciaal in Brazilië. In 1959 verhuisde hij het provincialaat van Divinópolis naar Carlos Prates in Belo Horizonte. In 1965 werd hij benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Caravelas en in 1974 tot provincie-secretaris. In 1980 werd hij pastoor in Caravelas en keerde in 1993 terug naar Nederland en ging wonen in Weert.

19 December te Warmond

Sigibald (Piet) Hogenboom, 93 jaar oud, 74 jaar minderbroeder en 67 jaar priester.

In 1933 vertrok hij naar de missie in China. Na een kort verblijf als kapelaan in Licheng ging hij in 1935 als docent naar het seminarie in Luanfu. In 1949 werd hij procurator en consiliarius in het bisdom Luanfu. Door de communisten uit Luanfu verdreven werd hij van 1949 tot 1951 pastoor van de Noord-parochie in Peiping (het tegenwoordige Beijing. Toen volgde 1½ jaar zware gevangenschap totdat hij in 1952 uit China verbannen werd en naar Nederland terugkeerde. Hier werd hij vrijwel meteen benoemd tot algemeen missieprocurator. In 1954 werd hij gekozen tot bestuurslid van de Verenigde Missionarissen, in 1955 tot definitor en benoemd tot Commissaris van het H. Land. In 1958 werd hij herkozen tot definitor en missieprocurator. In 1959 werd hij benoemd tot visitator van de Vlaamse provincie. Van 1961 tot 1967 was hij minister-provinciaal. Daarna was hij van 1967 tot 1973 gardiaan in Alverna. In 1967 werd hij benoemd tot visitator van de Keulse provincie en tot voorzitter van het bestuur van de Missionszentrale in Bonn en tot provinciaal delegaat van de Clarissen. Van 1973 tot 1979 was hij assistent in Oudewater en na een kort verblijf in Stoutenburg ging hij in 1980 in De Rijp wonen, vanwaar hij in 1996 verhuisde naar Warmond.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: