DEMI MORE

energie-efficiëntie in historisch erfgoed

DEMI MORE is de afkorting van ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE’. Het is een Europees project binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland programma – geleid door Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant – dat zich richt op energie-efficiëntie in het onroerende (historisch) erfgoed.

De poster zoals deze in het voorportaal van de kloosterkerk hangt.

In navolging van Franciscus leveren wij graag een concrete bijdrage aan een schone en duurzame leefomgeving. Met DEMI MORE gaan we laten zien dat het klooster op een innovatieve en efficiënte wijze kan worden verwarmd.

~ Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders

Het energiebeleid bij monumenten vraagt een specifieke aanpak. Op het vlak van energieverbruik hebben monumenten vaak slechte prestaties vanwege het materiaalgebruik, de omvang van de ruimtes, de afwezigheid en de moeilijke inbreng van isolatie in vloer, muren en dak.

Met demonstratieprojecten verspreid over Noord-Brabant en Vlaanderen zullen innovatieve technieken en energiebesparende maatregelen in verschillende monumenten, waaronder het Franciscanenklooster in Megen, tastbaar worden gemaakt. Op die manier hoopt het project andere belanghebbenden over de streep te trekken.

Daarnaast wordt een internationale standaard voor de certificering van de duurzaamheid van monumenten opgemaakt. Alle resultaten worden gebundeld in een krachtige toolkit voor de verduurzaming van erfgoed. Zo kan de monumentensector in Nederland en Vlaanderen haar bijdrage leveren aan de ambities van Europa 2020 én geven we ons verleden straks weer een toekomst. De Europese Unie investeert de komende drie jaar bijna twee miljoen euro in DEMI MORE.

 

De poster in de voorhal van de Kloosterkerk.

In de eerste maanden van 2019 heeft in de kloosterkerk een testinstallatie van het klimaatsysteem HumiTemp gestaan. In dat najaar is de definitieve installatie geplaatst. Er is afgezien van het plan om warmte van de zon te capteren via aluminium vingers (thermoslates) onder het leiendak, aangezien het haalbaarheidsonderzoek uitwees dat dit als opzichzelfstaande techniek niet rendabel is.