2009

onze overleden medebroeders

5 Januari te Leuven

Renaat (Bernard) DE MUYT, geboren te Eeklo, 86 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 59 jaar priester.

Na zijn licentie in theologie te Leuven werd hij in 1955 docent moraaltheologie van ons studiehuis te Vaalbeek. In 1976 werd hij godsdienstleraar te Zelzate, Duffel en Mortsel. De laatste 22 jaar woonde hij alleen. Postuum ontving hij waardering van ’t Pallieterke en van Willy Kuypers om de rol die hij gespeeld heeft in de naoorlogse Vlaamse beweging.

7 Januari te Heusden

Willem Jef (Octaaf) PLESSERS, geboren te Kleine-Brogel, 76 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

In 1959 werd hij leraar Latijn aan ons college te Heusden. Na zijn pensionering werd hij aalmoezenier van de zusters. In Limburg trad hij dikwijls op met zijn erg gesmaakte one-man-show.

12 Januari te Wijchen/Alverna

Piet (Servaas) van der Neut, 86 jaar oud, 63 jaar minderbroeder.

Na zijn noviciaat kreeg hij de kans een cursus elektrotechniek te volgen. Daarna ook nog een cursus fotograferen en deze twee vaardigheden hebben in zijn verdere leven een belangrijke rol gespeeld. Hij werd de verantwoordelijke voor de technische dienst in het klooster in Weert, wat hij met plezier en met vakmanschap deed. Graag liet hij zich ook inschakelen bij het installeren van de verwarming bij de zusters Clarissen in Megen en Nieuwe Niedorp. In 1980 ging hij naar Amsterdam en kreeg een taak als amanuensis aan het Augustinuscollege. In 1992 ging hij wonen in Wijchen, Rivo Torto, dankbaar voor de jaren die hem nog gegeven werden. Hij genoot van schilderen, van fotografie, van de natuur.

13 Januari te Antwerpen

Adolf (Vivald) SERVAES, geboren te Mechelen, 88 jaar oud, 70 jaar minderbroeder, 64 jaar priester.

Na zijn studies aan de Leuvense universiteit werd hij naar Kongo gezonden als leraar voor de blanken te Kolwezi, later als pastoor en aalmoezenier van het hospitaal. Hij maakte zelf de plannen voor een kerk en bouwde ze. Later deed hij dat nog een klooster voor inlandse zusters en toen hij 80 jaar was voor het noviciaat in Lubumbashi. Terug in België stond hij helemaal ten dienste van de broeders in Sint-Truiden.

24 Januari te Weert

Ronald (Wim) Hölscher, 81 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Na het pastorale jaar in Maastricht en één jaar assistent in Venray, vertrekt hij in 1958 naar Noorwegen. Daar heeft hij bijna vijftig jaar gewoond en gewerkt in het pastoraat. Hij was erg betrokken op mensen, met name de medemens in nood. En de jeugd had wel zijn bijzondere liefde en aandacht. Hij liet zich graag inspireren door Don Bosco. Voor zijn opvang van straatjeugd ‑ vaak waren zij niet van katholieken huize, maar meestal moslims ‑ kreeg hij de zeer gerespecteerde ‘Bruggenbouwersprijs’. Omdat hij aan het eind van zijn leven wat meer verzorging moest ontvangen, ‑ meer dan de Sint Josephzusters konden geven ‑ keerde hij in augustus 2007 met pijn in het hart naar Nederland terug, maar tot de laatste dag van zijn leven bleef hij de vele contacten met vrienden in Oslo telefonisch en per brief goed onderhouden.

29 Januari te Antwerpen

Albert (Emmanuel) ELEWAUT, geboren te Lokeren, 73 jaar oud, 53 jaar minderbroeder en 46 jaar priester.

Na 6 jaar als econoom van ons college te Lokeren werd hij godsdienstleraar te Tielt. Van daaruit aanvaardde hij om zondagsonderpastoor te zijn in Jonkershove. Later werd hij aalmoezenier in de kliniek te Menen, tot hij in 1987 de graag geziene pastoor werd in Houthulst. In 2001 moest hij wegens ziekte terugkeren naar Tielt, van waar hij later naar De Eeckhof verhuisde in Antwerpen.

15 Februari te Antwerpen

Antoon (Pamfiel) SEURYNCK, geboren te Oudenburg, 87 jaar oud, 64 jaar minderbroeder, 59 jaar priester.

In 1951 vertrok hij naar Kongo, waar hij 16 jaar lang veel dienst bewezen heeft op verschillende missieposten. In 1968 kwam hij terug naar België om tijdens het toeristisch seizoen te Koksijde een winkel te openen ten voordele van de missies. In 1972 is hij met een paar confraters zich in de Barakken te Menen gaan vestigen. In 1985 verhuisde hij naar Sinaai waar hij de zorg toevertrouwd kreeg voor onze kerk in de wijk Duizend-Appels. In 1997 kwam hij op rust in ons klooster te Sint-Niklaas tot hij in 2006 zorg nodig had en verhuisde naar Antwerpen.

28 Februari te Gouda

Antoon Baan, 81 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Na zijn priesterwijding ging hij in Leuven studeren in de politieke en sociale wetenschappen; een studie die hij in 1965 voltooide met een proefschrift over de Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853. In 1967 zette hij zijn wetenschappelijk werk voort in Indonesië, waar hij verbonden was aan de katholieke universiteit in Jakarta en werkte hij mee aan de opzet van een instituut voor sociaal‑kerkelijk onderzoek (een soort Kaski).

In 1979 keerde hij terug naar Nederland. Na zich voldoende georiënteerd te hebben in de veranderde situatie in de kerk van Nederland, ging hij niet zonder aarzeling de parochiële zielzorg in, achtereenvolgens in Nieuwe Niedorp en later ook in de Wieringermeer. Van 1988 tot 1996 was hij pastoor in Gouda. De grote vriendenkring die hij aan zijn pastoraatsjaren overhield getuigt van de kwaliteit van zijn pastoraat. Na zijn pensionering bleef hij zijn diensten verlenen in de parochies van Gouda en omstreken.

6 Maart te Warmond

Kees Donders, 77 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

Na het pastorale jaar in Maastricht was zijn eerste benoeming: Venray, godsdienstleraar aan het College en surveillant voor het internaat. In 1962 mocht hij in Nijmegen gaan studeren: psychologie. In 1972 werd hij docent godsdienstpsychologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Gedurende enkele jaren was hij redactielid van het Tijdschrift voor Verkondiging. Toen hij in 1991 met pensioen ging, bleef hij graag in Amsterdam wonen en hield zich beschikbaar voor liturgische diensten bij de Zusters Augustinessen en in verschillende katholieke bejaardenhuizen. In heel zijn leven vond hij ontspanning én inspiratie in het luisteren naar klassieke muziek, waar hij anderen graag deelgenoot van maakte. Om gezondheidsredenen ging hij in 2006 in Warmond wonen, waar hij steeds dankbaar was voor de geboden zorg.

24 Maart te Sassenheim

Leo Hooijmans, 82 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 54 jaar priester.

Zijn eerste benoeming was aan het St. Willibrordcollege in Katwijk, surveillant voor de jongens van het internaat. Na enkele jaren mocht hij de parochiële zielzorg in, achtereenvolgens: in Oudewater, Kerkdriel en vanaf 1975 in Noordwijkerhout. Hij toonde zich een meelevende pastor, met veel zorg en aandacht voor zieken en ouderen. Rond 2006 werd hij zelf ziek en werd hij steeds meer aangewezen op de zorg van anderen, eerst in Warmond en later in Sassenheim. Zijn gulle lach en zijn humor bleven ook toen kenmerkend voor hem.

31 Maart te Venray

Huub de Wit, 83 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 59 jaar priester.

Godsdienstleraar en pastor was hij. Hij gaf les aan de H.B.S. in Kerkrade, aan de L.T.S. in Maastricht. In 1965 vertrekt hij naar Woerden. Van 1972 tot 1979 werkt hij als pastor in de parochie van Lichtenvoorde. Wegens ziekte moet hij daar stoppen en na een rustperiode van een jaar wordt hij in 1980 kapelaan aan de dekenale kerk in Venray. In 1999 komt een einde aan zijn werkzame leven en de laatste tien jaar zijn getekend door lange periodes van diepe depressies. Hij komt te wonen in de communiteit van Weert en in 2005 werd hij opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Vincent van Gogh in Venray, waar hij vol verlangen uit bleef zien naar zuster Dood.

23 April te Antwerpen

Desiré (Gonzalf) SCHELTENS, geboren te Ruisbroek-Sauvegarde, 89 jaar oud, 69 jaar minderbroeder, 63 jaar priester.

Na zijn priesterwijding studeerde hij filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. Na zijn doctoraat werd hij lector filosofie en magister van de fraters te Rekem en te Vaalbeek. Gedurende twee termijnen was hij definitor. Van 1968 tot 1973 was hij professor aan het CKS en decaan van de afdeling filosofie. Van 1973 tot 1984 was hij hoogleraar rechtsfilosofie aan de katholieke universiteit van Nijmegen, waar hij een hoog gewaardeerde collega was. Wegens zijn gezondheid verhuisde hij van Vaalbeek naar Antwerpen, waar hij nog een aantal jaren vicaris was. Hij was erg gedreven door de godsvraag.

4 Juni te Leiden

Eugène Plouvier, 79 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Na het pastorale jaar in Maastricht ging Eugène Duits studeren in Utrecht. In 1963 werd hij in dit vak leraar in Bolsward en later in Utrecht. Binnen de orde heeft hij verschillende functies bekleed, o.a. die van vice-provinciaal en gardiaan te Megen en Leiden. Als lid van de commissie uittredingen heeft hij zich bijzonder verdienstelijke gemaakt om de contacten met oud-medebroeders opnieuw op te nemen. Hij was inspirator voor de franciscaanse voetreizen door het dal van Umbrië naar Assisi, waaraan hij ook zelf vele malen als reisleider heeft deelgenomen. Jarenlang was hij redactielid van Frappant; hij was vice-postulator in het proces van zaligverklaring van Broeder Everardus Witte. Gedurende vele jaren was hij begeleider van de Zusters Clarissen en stimulator van de Orde van Franciscaanse Seculieren. Zijn ideaal was om de banden binnen de franciscaanse familie te versterken. Over Franciscus kon hij gepassioneerd en enthousiast vertellen en hij wist anderen te inspireren.

11 Juni te Leiden

Jan Berkvens, 90 jaar oud, 68 jaar minderbroeder en 62 jaar priester.

Jan was een echte West-Fries, bedachtzaam, een man van weinig woorden, wars van alle show en dikdoenerij. Wel hartelijk en gastvrij. Na zijn pastoraal jaar in Maastricht, werd Jan assistentie in Megen, daarna kapelaan in Hoogwoud. In 1960 geestelijke verzorger van de gedetineerden in Hoorn en rector; dit is een heel goede tijd voor hem geweest; dit werk lag hem bijzonder. Later werd hij pastoor van de parochie in Nieuwe Niedorp. Bij zijn emeritaat nam hij de pastorale zorg op zich voor bewoners van een woonwagencentrum in Schagen, zijn geboortedorp. Vanaf 1998 ging hij in Mariënweide in Warmond wonen en verzorgde nog regelmatig liturgische assistentie in de kapel van Mariëngaerde in Warmond. De laatste twee jaren waren niet gemakkelijk veer hem. Zuster Dood heeft hij vol geloof verwelkomd.

18 Juni te Antwerpen

Jozef (Winnibald) MEEUWIS, geboren te Bladel (NL), 94 jaar oud, 75 jaar minderbroeder, 69 jaar priester.

Na zijn studies van geografie aan de universiteit te Leuven werd hij leraar aan onze colleges van Lokeren en Heusden. Gedurende twee jaar was hij aalmoezenier van het Belgisch leger in Duitsland. Zes jaar was hij aalmoezenier aan het universitair ziekenhuis te Leuven, waarna hij vele jaren missieprocurator werd te Brussel. De laatste jaren verbleef hij in onze gemeenschap van Vaalbeek.

6 Juli te Hamont

Frans (Gregoor) RUTTEN, geboren te Hamont, 89 jaar oud, 73 jaar minderbroeder.

Op vijftienjarige leeftijd trad hij in de orde. Hij was missionaris in Chili gedurende 61 jaar. Hij stond trouw in dienst van zijn medebroeders als kok, hovenier, koster en catechist. Zo verbleef hij in Iquique, bijna 20 jaar in Salamanca en de laatste jaren in La Serena. Hij hield zich vooral bezig met de jeugd. In 2007 moest hij wegens ziekte terugkeren naar België.

10 Juli te Heusden-Zolder

Alfons (Antoon) PUT, geboren te Helchteren, 82 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 56 jaar priester.

Na zijn universitaire studies kwam hij naar ons college te Heusden, waar hij als classicus Grieks en Latijn doceerde met veel begeestering. Hij was ook proost van de KSA-groep in het college. Toen hij officieel op pensioen ging vond hij een nieuw apostolaat als missieprocurator. Dat bood hem de kans om met veel mensen een hechte band te smeden door zijn grote luisterbereidheid en zijn warm contact.

27 Juli te Nijmegen

Huub Zwartjes, 78 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Na het pastorale jaar volgt hij een medische cursus in Rotterdam. In 1959 vertrekt hij naar de missie in Nieuw- Guinea/Papua. Hij ziet zich van het begin af aan niet alleen als een geloofsverkondiger, maar hij is altijd ook werkzaam op vele terreinen van ontwikkelingswerk: bouw van scholen, vliegveldjes aanleggen; de plaatselijke bevolking koffiebonen leren telen en hij heeft dagelijks medisch spreekuur! Hij begint zijn missiewerk in Timeepa, een dorpje in de bergen met ruim 700 inwoners. Met dat kleine pakketje medische kennis, dat hij in Rotterdam heeft meegekregen, kan hij daar heel veel bereiken. Zeven jaren blijft hij op deze eerste missiepost en deze jaren blijven een dankbare herinnering voor hem. Daarna heeft hij nog op vijf missieposten gewerkt. Door zijn soepelheid is hij overal inzetbaar. In Kokonao is hij ressortleider. Juist in die tijd is men begonnen met de aanleg van kopermijnen. Dat betekent een grote import van voeding en vele andere zaken voor de buitenlandse werknemers. Huub zorgt in die dagen voor de inkoop van het hele ressort en voor heel het bisdom. Hij glorieert.

In 1995 keert hij om gezondheidsredenen naar Nederland terug. Hij blijft actief in het onderhouden van contacten met Papua en in het bijeenbrengen van geld om jonge mensen aldaar te laten studeren.

10 Augustus te Sint-Truiden

Lucien (Floribert) DE SMET, geboren te Erpe, 82 jaar oud, 63 jaar minderbroeder, 57 jaar priester.

Na zijn studies werd hij leraar en later directeur gedurende zes jaar aan het instituut Jean XXIII te Kolwezi in Kongo. Gedurende 24 jaar was hij verantwoordelijk voor het klooster van Vaalbeek, dat hij een nieuwe oriëntatie gaf na het verdwijnen van het studiehuis. Hij was gardiaan, definitor en eenmaal ook vice-provinciaal. Hij preekte een aantal retraites voor zusters en confraters in Kongo. Hij was ook een gewaardeerde assistent van het franciscaans lekeninstituut.

28 Augustus te Sint-Truiden

Frans (Roeland) JEURISSEN, geboren te Borgworm, 82 jaar oud, 54 jaar minderbroeder.

Ofschoon hij graag priester was geworden moest hij die opleiding onderbreken en werd portier te Lokeren, Mechelen, Hasselt en Sint-Truiden. Naast deze taak, maakte hij zich ook verdienstelijk als kleermaker.

11 September te Hasselt

Theo (Servulus) NOUTERS, geboren te Kaulille, 76 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

Hij volgde zijn broer Jef naar het klooster. Jarenlang was hij missiepredikant met een bewonderenswaardige inzet. Later werd hij onderpastoor en medepastoor te Mechelen. Hij werd erg geapprecieerd om zijn vele huisbezoeken, zijn aandacht voor zieken en grote beschikbaarheid.

17 Oktober te Sint-Truiden

Leopold (Daniël) SWINNEN, geboren te Heusden, 68 jaar oud, 49 jaar minderbroeder, 42 jaar priester.

Na zijn priesteropleiding studeerde hij Germaanse filologie. Daarna gaf hij les aan het Glorieux-instituut te Oostakker. Hij was gardiaan te Gent, Brussel en Sint-Truiden, 6 jaar definitor, novicemeester in het interprovinciaal noviciaat te Eindhoven, 10 jaar gewaardeerde assistent van de clarissen in Vlaanderen, hoofdredacteur van de Stem van Sint-Antonius, generale visitator van de Nederlandse provincie in 1991-92. Een bewogen man, gewaardeerd als raadsman van velen.

10 November te Weert

Wout Barnhoorn, 80 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Wout werd geboren in ‘s-Gravenhage. In 1950 treedt hij bij de franciscanen in. In 1957 ontvangt hij de priesterwijding. Na zijn pastorale jaar is hij vier jaar missieprocurator in Nieuwe Niedorp. Daarna is hij vier jaar werkzaam in het onderwijs in Venray, Sittard en Heerlen. In 1966 volgt een benoeming tot basispastor, dit is iets wat dichter bij zijn hart ligt. Van 1966 tot 1975 werkt hij met hart en ziel in de parochie van Nazaret, Maastricht en van 1975 tot 1993 in de parochie van O.L. Vrouw van Zeven Smarten in Venray. Dan wordt de communiteit van Venray opgeheven, een grote pijn voor Wout en voor vele Venrayers. Wout verhuist naar Weert, waar hij twee jaar later gardiaan wordt. In 1998 wordt hij ernstig ziek, terwijl de communiteit tijdelijk moet verhuizen naar Budel. Een ander neemt zijn taak als gardiaan over en Wout wordt vicarius, iets wat hem ook meer ligt. Hij herstelt, mag volgens eigen zeggen nog tien jaar leven en werken in ‘blessuretijd’. Een nieuwe ziekte openbaart zich: keelkanker, nog moeilijke maanden volgen, maar hij ondergaat alle behandelingen in grote gelatenheid. Tenslotte geeft hij bewust zijn leven in dankbaarheid aan God terug.

28 November te Antwerpen

René (Armien) VAN ROMPAEY, geboren te Lier, 84 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Vijftig jaar lang was hij een gedreven missionaris in Kongo. Een markante figuur, begenadigd muzikant, creatieve technieker, een goed man. Hij was dé directeur van de technische school te Kamina, waar hij duizenden jongeren technisch en ook christelijk gevormd heeft. Zijn vakanties waren bedeltochten voor zijn mensen in Kongo met wie hij solidair als echt arme leefde. De laatste vijf jaar bracht hij door in Antwerpen.

6 December te Warmond

Theo Simons, 84 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Zijn eerste benoeming, na zijn priesteropleiding, betreft het internaat in Venray en deze benoeming bepaalt zijn werk voor vele jaren. Na Venray, volgt Heerlen, daarna Katwijk. In 1963 keert hij naar Venray terug en in 1967 weer naar Heerlen. Op al deze scholen toont hij een goed docent wiskunde te zijn, maar hij maakt zich ook verdienstelijk op het terrein van de muziek. In Heerlen is hij de initiator van het jongerenkoor van het Bernardinuscollege, Van 1976 tot 1980 is Theo minister-provinciaal. Na deze periode gaat hij in Leiden wonen, krijgt een job bij Cebemo voor Pakistan en India. Na zijn pensionering wordt hij gardiaan in Heerlen, Akerstraat. Hij blijft enkele bestuurlijke taken houden, maar hij wordt ook een gewaardeerd leider van retraites voor religieuzen.

Een slopende ziekte treft hem op het einde van zijn leven. In 2005 verhuist hij naar Warmond. Op bewonderenswaardige wijze en in dankbaarheid geeft hij daar zijn leven aan zijn Schepper terug.

19 December te Antwerpen

Marc (Gundulf) AMPE, geboren te Oostrozebeke, 74 jaar oud, 53 jaar minderbroeder en 45 jaar priester.

Na zijn priesterwijding heeft Marc heel zijn leven in de parochiepastoraal gewerkt: 6 jaar onderpastoor te Waterschei, 16 jaar te Lokeren, waar hij ook vicaris was, 21 jaar in Ronse, waar hij 6 jaar onderpastoor was en 15 jaar pastoor en gardiaan. Een ingoede en gulle man, technisch zeer bekwaam wat ook de parochie ten goede kwam.

23 December te Utrecht

Wim Sluijs, 89 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Wim wordt geboren in Bodegraven. In 1939 treedt hij bij de franciscanen in. In 1946 ontvangt hij de priesterwijding. Na een aanloop van enkele jaren, waarin hij op verschillende plekken zijn eerste pastorale ervaring opdeed, krijgt hij een benoeming voor Brummen, het vormingscentrum voor de Franciscaanse Derde Orde. Het wordt een benoeming voor 25 jaar! In 1970 verhuist hij samen met het Franciscaans Vormingscentrum naar Stoutenburg. En van hieruit trekt hij ook regelmatig er op uit om retraites te geven in onze eigen kloosters of bij allerlei franciscaanse congregaties. Hij kent ze bijna allemaal, tot in Vlaanderen toe. Na Stoutenburg is Wim nog twee jaar in Vorden geweest, tot hij in 1986 naar Utrecht verhuist, eerst Wittevrouwensingel en vanaf 1991 Deken Roesstraat. Hij wordt gevraagd om geestelijk adviseur te worden van de Katholieke Bond voor Ouderen, landelijk en regionaal. Ondanks dat hij steeds meer last krijgt van slechtziendheid, blijft hij een trouwe en actieve bezoeker van de bijeenkomsten van de KBO en zorgt hij voor een geestelijk woordje ter vergadering. Zijn grote betrokkenheid voor onze broederschap, voor zijn familie en voor zijn grote vrienden- en kennissenkring blijft, ondanks dat hij bijna blind is geworden.

‘Dragen, dulden en danken’ zijn de werkwoorden voor zijn laatste periode van zijn leven, dat hij in dankbaarheid afsluit.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: