2006

onze overleden medebroeders

2 Januari te Weert

Falco Estevão (Louis) Schoenmaeckers, 92 jaar oud, 69 jaar minderbroeder en 61 jaar priester.

In 1946 vertrok hij naar Brazilië waar hij tot 1970 werkzaam was. Hij begon als kapelaan en als assistent van de bisschop op diens vormselreizen. Daarna richtte hij met anderen het College Santo Antonio op in Belo Horizonte. Hij vervulde er de functie van secretaris en econoom zoals ook in Sao Joao del Rei. In 1970 keerde hij naar Nederland terug en werkte er 10 jaar aan de missieprocuur en nam in 1980 de pastorale zorg voor zijn rekening in De Molenhof en Huize Beatrix in Maastricht. In 1998 gaat hij wonen in Weert waar hij in Hieronymus Bos op hoge leeftijd is overleden

9 Januari te Amsterdam

Fabianus (Frans) van den Brom, 78 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

In zijn leven wist Frans een hoge mate van activiteit te ontwikkelen. Na een kort verblijf in Brazilië heeft hij van 1956 gewerkt als pastoraal assistent op verschillende plaatsen in Noord-Holland, als kapelaan in Leiden en Haarlem, als pastoor in Lichtenvoorde en Weert, als lid van het pastoresteam in de Bommelerwaard: Kerkdriel, Velddriel en Alem.

Op 71-jarige leeftijd ging hij met pensioen, sloot zich aan bij de communiteit van Woerden en na opheffing hiervan de communiteit van Derkinderenstraat Amsterdam.

Tot vlak voor zijn dood verleende hij pastorale assistentie naar men hem vroeg, was lid van het bewakingsteam van de Nicolaaskerk, was als receptionist werkzaam bij het vluchtelingenwerk, was voorlees-vrijwilliger op een basisschool en woonde trouw de vergaderingen bij die op het wijkgebeuren betrekking hadden. Vrij plotseling is hij gestorven.

9 Januari te Voorburg

Salvijn (Arnoldus) Duynstee, 95 jaar oud, 78 jaar minderbroeder en 71 jaar priester.

Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot hoofdaalmoezenier van de R.K. Verkenners. De ervaringen – daar opgedaan – zijn van grote betekenis geweest voor zijn werk als directeur van het St. Franciscus’ Liefdewerk in Leiden en in Haarlem (1945 – 1959). Tijdens de oorlogsjaren verrichtte hij pastoraal werk op verschillende plaatsen, was in de meidagen van ’40 aalmoezenier van het Nederlands leger en begeleidde bij razzia’s opgepakte mannen in januari 1945, bestemd voor tewerkstelling in Duitsland.

Naar aanleiding van zijn studie over het noodzakelijke pastoraal werk op Sicilië heeft hij zich ingezet voor verbetering van maatschappelijke toestanden op Sicilië en in Noord-Italië.

Hierna werd hij pastoor in Gorcum, raakte betrokken bij het Citypastoraat in Amsterdam, trachtte onze parochies in Wijchen op één lijn te brengen en was verbonden met de leefgemeenschap De Voorde, waar mensen op verhaal kunnen komen.

In 1994 nam hij zijn intrek in het verzorgingshuis De Mantel in Voorburg waar hij tot zich aan zijn dood verdienstelijk maakte voor zijn medebewoners.

2 Februari te Rotterdam

Cleophas (Martinus) Ruigrok, 90 jaar oud, 60 jaar franciscaan en 53 jaar priester.

Na een tiental jaren gewerkt te hebben in het bollenbedrijf van zijn vader begon hij op latere leeftijd met zijn opleiding tot franciscaan-priester. Priester gewijd in 1952 vertrok hij een jaar later naar Nederlands Nieuw Guinea – nu Papua. Daar heeft hij onder vaak primitieve omstandigheden op verschillende eenmansposten in het gebied van de Wisselmeren gewerkt. Voor de opleiding van catechisten en vertaling van liturgische teksten in de taal van de plaatselijke bevolking droeg hij goede zorg. De bouw van de kerk in Moanemani was een hoogtepunt in zijn leven.

Op de leeftijd van 65 jaar teruggekeerd naar Nederland heeft hij zijn pastorale diensten verleend in de Lambertus-parochie en het Havenziekenhuis te Rotterdam, tot op hoge leeftijd.

20 Februari te Rosmalen

Benitius (Cas) Kruidenberg, 81 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Na zijn priesterwijding kreeg hij de opdracht dogmatische theologie (patristiek) te gaan studeren aan het Antonianum in Rome. Daar ziek geworden keerde hij naar Nederland terug. Hij studeerde in Nijmegen af en zette zijn studie in Parijs voort. Dat kon hij wegens ziekte niet aan. Hij werkte enige jaren als archivaris in Weert op ons provincie-archief. Zijn ziekte van psychische aard maakte zijn opname in Boekel in 1958 noodzakelijk. Zijn verdere leven moest hij verpleegd worden: de laatste 10 jaar – een gelukkige tijd – in Coudewater te Rosmalen.

5 Maart te Nijmegen

Arnulf (Pierre) Camps, 81 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

In 1957 promoveerde hij – summa cum laude – tot doctor in de theologie-missiologie aan de universiteit van Freiburg in Zwitserland. Daarna was hij als lector verbonden aan onze theologische opleiding in Pakistan en Nederland. In 1963 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de theologische faculteit van de universiteit van Nijmegen. Zijn glorietijd.

Hij begeleidde 30 dissertaties, publiceerde 15 boeken of bundels en 340 artikelen en kleine brochures. Op internationaal gebied was hij actief als voorzitter of lid van verschillende studiegroepen. Hij maakte deel uit van de pauselijke raad voor de interreligieuze dialoog. De Cura Migratorum – landelijke stuurgroep voor interreligieuze dialoog – vond in hem een deskundige voorzitter.

Als missiesecretaris, lid van PAK en de werkgroep ‘Vorming en Studie’ was hij dienstbaar aan de broederschap.

5 Maart te Sittard

Philotheus (Bert) Kruijdenberg, 80 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 52 jaar priester.

Ruim 40 jaar van zijn werkzaam leven als franciscaan-priester heeft hij in Sittard doorgebracht. Daarvoor was hij kapelaan, godsdienstleraar, aalmoezenier van Jongensstad in Gouda.

In 1962 werd hij benoemd tot kapelaan en godsdienstleraar in Sittard-Ophoven en tot pastoor van de parochie H. Gemma Sanderbout waar hij tot aan zijn overlijden dienstbaar is geweest.

23 Maart te Bangalore (India)

Oswald (Jaap) Dijkstra, 85 jaar oud, 66 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Na één jaar in Karachi gewerkt te hebben vertrok hij in 1948 naar Palmaner, later naar Bangalore in India. Tot aan zijn pensionering was hij betrokken bij de opleiding van jonge medebroeders als lector filosofie en moraal. De permanente vorming van medebroeders behartigde hij als secretaris van de commissie voor voortgezette vorming. Hij combineerde deze taken met het lidmaatschap van de kerkelijke rechtbank, met het adviseurschap van de Katholieke Gezinsbeweging en het medisch gilde. Zijn opvattingen legde hij neer in een tweetal publicaties. Zijn derde boek beschrijft de geschiedenis van de franciscanen in India.

Hij was een van de grondleggers van de Indiase broederschap en heeft deze gediend als magister, gardiaan, definitor en vice-provinciaal.

De laatste maanden van zijn leven werd hij verzorgd door de zusters aan wie hij al die jaren in India assistentie verleende.

12 April te Nijmegen

Rorik (Jos) Bodewes, 75 jaar oud, 54 jaar minderbroeder en 48 jaar priester.

Na zijn priesterwijding heeft hij op verschillende plaatsen en in verschillende functies gewerkt, hij was godsdienstleraar, aalmoezenier jeugdwerk, pastorale assistent, parochiepastor. Aan zijn oudere medebroeders wijdde hij zijn aandacht in zijn gardianaat van de communiteit van Leiden (Rijnsburgerweg), die van Katwijk en Warmond, als vicaris van Vorden en lid van de commissie ouderenzorg.

Zijn ziekte – Parkinson – belette hem niet om priesterlijke assistentie te verlenen bij de franciscanessen in Portiuncula (Alverna) tot aan zijn plotselinge dood.

13 April te Alkmaar

Silvius (Paul) Chapel, 79 jaar oud, 60 jaar franciscaan en 54 jaar priester.

De liturgie toegankelijk maken voor de mensen en liturgie en leven met elkaar verbinden beschouwde hij als zijn levensopdracht. Met dit ideaal voor ogen leidde hij 15 jaar lang misweken en in talloze parochies, begeleidde in het bisdom Haarlem 10 jaar lang liturgische werkgroepen en schreef speciaal voor leken-voorgangers twee series overwegingen voor het A, B en C jaar èn preken voor bijzondere gelegenheden.

In 1975 werd hij benoemd tot rector van het ziekenhuis in Alkmaar. Wegens ziekte afgekeurd voor deze functie aanvaardde hij in 1985 het pastoraat in Burgerbrug en bleef na zijn eervol ontslag in 1988 parochie-assistent.

14 April te Antwerpen in de kliniek Sint-Vincentius

Jozef (Alfons) LEENAERTS, 88 jaar oud, 64 jaar minderbroeder.

Zijn leven speelde zich hoofdzakelijk af in de kloosterkeukens van Tielt, Lokeren, Gent, Eeklo, Leuven en Antwerpen. Het was hard werken. Maar het belette hem niet te genieten van de goede dingen van het leven, om familie en vrienden op te zoeken, om op bedevaart te gaan met Ziekenzorg en om later naar de academie te gaan en er te leren tekenen en schilderen. Een leergierig man, opgewekt, sociaal, dienstbaar met doorzettingsvermogen. Hij was kreupel, maar klaagde nooit. Op het laatst schreef hij: ‘De dag van mijn dood is de schoonste dag van mijn leven.’

16 April te Warmond

Felicianus (Joop) Kallenberg, 85 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Na zijn priesterwijding was hij werkzaam als priester-assistent en kapelaan op verschillende plaatsen en als teamleider van de Open Deur in Haarlem.

In 1960 werd hij benoemd tot kapelaan in Bolsward waar hij 25 jaar pastor is geweest. Daarna werd hij benoemd tot rector van ‘De Wilbert’ in Katwijk a/d Rijn en vicarius van de communiteit aldaar.

Sinds 1994 woonachtig in het kloosterverzorgingshuis Mariëngaerde-Mariënweide te Warmond ging hij tijdens zijn emeritaat regelmatig voor in liturgische diensten.

16 April te Doetinchem

Arno (Petrus Jan) Miedema, 93 jaar oud, 73 jaar minderbroeder en 67 jaar priester.

Tot op hoge ouderdom heeft hij zich als pastor ingezet in Heerlen, Venlo en Dussel (Duitsland). In Dussel werkte hij samen met zijn medebroeder Frans Bruinen 20 jaar lang. In 1978 keerde hij terug in Nederland en vond een nieuwe taak in het verzorgingshuis Maria Magdalena Postel in Gendringen waar hij tot aan zijn overlijden de bewoners van dienst is geweest.

9 Mei te Santiago in Chili

Mgr. Cyriel (Polydoor) VAN VLIERBERGHE, 97 jaar oud, 79 jaar minderbroeder, 72 jaar priester en 40 jaar bisschop.

Hij was visitator van de orde voor de provincies in Chili, Peru, Bolivië, Colombië en Mexico. Hij was grondlegger en directeur van het seminarie te La Serena en van het college te Copiapo. Hij stichtte franciscaanse huizen in Illapel, Salamanca, Antofagasta, Ovalle, Capilla di Ossa en een parochie in Santiago. Hij richtte scholen op, internaten, poliklinieken, brandweerkorpsen, schrijnwerkerijen. Van 1966 tot 1984 was hij bisschop van Illapel. Ook na zijn ontslag als bisschop bleef hij werkzaam. Bij zijn begrafenis werd door de gouverneur een officiële rouw van drie dagen afgekondigd. Op de dag van zijn begrafenis schreven de communisten op een spandoek: ‘Polydoor, bisschop van het volk!’

25 Mei te Hasselt

Albert (Aureel) MERTENS, 89 jaar oud, 70 jaar minderbroeder, 64 jaar priester.

In Sint-Truiden en Mechelen is hij begonnen als ministeriepater. Een aantal jaren was hij missieprocurator in Mortsel. In 1966 vertrok hij uit Eeklo naar Jeruzalem om daar op aanvraag van het Generalaat de biblioteek in orde te brengen. Nadien begon hij met zijn levenswerk ‘Losse Pelgrims’, waarmee hij vooral veel jongeren heeft geholpen die op eigen initiatief het H. Land bezochten. Terug in België is hij nog jaren lang met dit werk doorgegaan. Hij schreef ook enige boeken

8 Juni te Weert

Jules (Wilhelmus) Huijerjans, 88 jaar oud en 69 jaar minderbroeder.

Binnen de broederschap heeft hij zich in verschillende functies zeer dienstbaar gemaakt voor zijn medebroeders: hij was kok, termijnbroeder, portier en na een opleiding bejaardenzorg verpleegkundige. Ook buiten de broederschap heeft hij zich in dienst gesteld van anderen als verpleegkundige en als deelnemer aan de charismatische beweging.

15 Juli te Sint-Truiden

Frans (Engelmund) CORNELISSEN, 80 jaar oud, 63 jaar minderbroeder en 56 jaar priester.

Aanvankelijk was hij leraar en aalmoezenier aan het atoomcentrum te Mol. In 1977 werd hij commissaris van het H. Land benoemd. Hij organiseerde vele bedevaarten naar het H. Land. Hij specialiseerde zich in iconen en verzamelde er meer dan 200, die hij in boekvorm uitgaf, voorzien van inleiding en commentaar. Een paar maanden voor zijn dood schonk hij de hele collectie aan de Custodie van het H. Land.

28 Juli te Alverna/Wijchen

Seraphinus (Ben) Elschot, 88 jaar oud, 67 jaar minderbroeder en 61 jaar priester.

Zijn belangstelling voor liturgie en gregoriaanse muziek maakte hem zeer geschikt voor de functie van magister-cantus. De eerste jaren na zijn priesterwijding heeft hij deze taak vervuld in verschillende noviciaatshuizen. Daarna heeft hij in verschillende franciscaanse parochies gewerkt en wel in Franeker, Venray, Maastricht, Bleijerheide afgewisseld met een korte onderbreking voor het Sint Franciscus Liefdewerk in Leiden. Het hoogtepunt van zijn pastoraat was zijn tijd in Sittard: bijna 20 jaar was hij pastoor in Sittard-Ophoven.

Toen hij lichamelijke klachten kreeg verhuisde hij naar Nijmegen, twee jaar later naar Alverna/Wijchen waar hij na een lange ziekteperiode is overleden.

31 Juli te Heerlen

Willibald (Jan) Timmermans, 88 jaar oud, 69 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Zijn werkzaam leven stond in dienst van het onderwijs en de opvoeding van de jeugd. Hij begon in 1946 als godsdienstleraar en prefect (verantwoordelijke voor de goede orde en gang van zaken op school) op het Bernardinuscollege in Heerlen. Na 15 jaar werd hij benoemd tot godsdienstleraar en prefect op onze school/internaat in Katwijk. In 1963 volgde zijn benoeming tot godsdienstleraar en prefect op het toenmalige Gymnasium I.C. en internaat te Venray. Hij maakte daar de grote veranderingen mee in het onderwijsgebeuren en de uitgroei van de school tot een omvangrijke streekschool.

Zeer ter harte gingen hem de buitenschoolse activiteiten, vooral die op sportief gebied. Zowel in Heerlen als in Venray richtte hij een volleybalclub op die een roemrijke geschiedenis maakte. Bij de opheffing van de Venrayse communiteit koos hij voor het kloosterverzorgingshuis in Weert waar hij kon rekenen op een goede verzorging, vanwege zijn herseninfarct noodzakelijk.

Vanwege de achteruitgang van zijn gezondheid verhuisde hij in 2002 naar het verpleeghuis Bergweide in Heerlen waar hij is overleden.

2 Augustus te Tielt

Louis (Laurentius) VOLKAERTS, 101 jaar oud, 82 jaar minderbroeder en 75 jaar priester.

In 1932 vertrok hij naar Chili, waar hij zich met hart en ziel inzette voor de armen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest hij als legeraalmoezenier les geven aan de kinderen van militairen in Schotland. Na de oorlog keerde hij ijverig terug naar Chili en werd novicemeester. Vanaf 1956 was hij vooral bedrijvig in ziekenhuizen en gevangenissen. Na 64 jaar missie keerde hij in 1996 naar België terug en verbleef er in ons klooster van Tielt.

25 Augustus te Wijchen

Augustinus (Jos) Pijpers, 70 jaar oud en 53 jaar minderbroeder.

In de jaren dat hij woonde in onze grote kloosters heeft hij naast het vak van schoenmaker heel wat functies vervuld. Waar nodig hielp hij: in de keuken, sacristie, tuin, brouwerij, bij bouwwerkzaamheden.

In 1963 begon hij aan de opleiding ziekenverpleging in het verpleeghuis Kalorama te Beek-Ubbergen en sloot deze af met het behalen van het diploma.

In verschillende verpleeghuizen heeft hij met toewijding zieken verzorgd. In 1972 besloot hij samen met zijn medebroeder Jan Nijssen in een rijtjeshuis te gaan wonen om op die wijze voor elkaar en voor hun omgeving als broeders in franciscaanse geest te leven. Met een korte onderbreking hebben zij nagenoeg tot aan het overlijden van Jos aldus gestalte gegeven aan hun levensideaal. Ernstig ziek geworden is Jos opgenomen in de communiteit van Rivo Torto / Alverna waar hij is overleden.

8 September te Antwerpen

Karel (Wulfran) GOOVAERTS, 86 jaar oud, 65 jaar minderbroeder, 60 jaar priester.

Als missionaris werkte hij 18 jaar in Kongo: eerst als broussepater rond Kapanga, later als lesgever in de normaalscholen van Sandoa en Luabo en nog drie jaar als aalmoezenier op de basis van Kamina. Van 1970 was hij 15 jaar lang pastoor te Blanden. In 1985 ging hij wonen in Vaalbeek tot hij in 2001 naar Antwerpen verhuisde.

9 September te Maaseik

Lambert (Constant) JACOBS, 89 jaar oud, 69 jaar minderbroeder, 64 jaar priester.

Na zijn priesterwijding vertrok hij in 1946 naar Kongo, waar hij 54 jaar werkzaam was: eerst in Kapanga, vervolgens in Mukulakulu, Kolwezi-cité en vanaf 1960 te Kamina-basis. Hier was hij aalmoezenier van de militairen en hun familie, aalmoezenier van de zusters en in de kliniek, pastoor en leraar in de school. Een harde werker. Iemand die veel van zijn mensen hield. In 2000 keerde hij wegens gezondheidsredenen naar België terug.

20 Oktober te Antwerpen

Désiré (Feliciaan) BOYEN, 86 jaar oud en 64 jaar minderbroeder.

Op 15-jarige leeftijd trad hij in de orde en heeft er praktisch alle taken vervuld die een broeder vervullen kan. Hij stond ten dienste van zijn broeders in Turnhout, Rekem, Heusden, Tielt, Gent en Antwerpen, waar hij het langst portier is geweest. Jarenlang was hij voorzitter van de broederraad die o.a. de retraites van de broeders organiseerde.

25 Oktober te Bleijerheide

Angelus (Wies) Franssen, 75 jaar oud, 55 minderbroeder en 48 jaar priester.

Van 1959 – 1961 was hij actief in het miswekenwerk. Daarna werkte hij tot aan zijn pensionering in het onderwijs als leraar/surveillant in ons missiecollege in Katwijk en vele jaren als godsdienstleraar aan de H.B.S. te Kerkrade. Hier ontwikkelde hij zich tot een bevlogen docent die zich ook buiten schooltijd inzette voor het welzijn van zijn leerlingen en zo nodig aan hen bijlessen gaf. Zijn speciale aandacht ging uit naar gehandicapte kinderen en hij verwierf veel steun voor de Lepra-stichting.

Na opheffing van de schoolcommuniteit in Kerkrade vond hij een goede woonplek bij de broeders franciscanen te Bleijerheide waar hij in de parochie van Eygelshoven pastorale diensten verleende.

27 November te Praest (Duitsland)

Barontius (Ewald) Wellink, 95 jaar oud, 72 jaar minderbroeder en 65 jaar priester.

Tot 1965 is hij in Nederland werkzaam geweest als surveillant op het internaat I.C. te Venray, als assistent in Sittard, directeur Derde Orde in Heerlen en als kapelaan in Den Haag en Delft. Daarna is hij pastoor geworden in Duitsland: in Mörmter, Kalkar en vele jaren in Emmerich waar hij ook de vele jaren na zijn emeritaat heeft doorgebracht, op hoge leeftijd is gestorven en op het kerkhof van Praest/Emmerich is begraven.

12 December te Swartbroek

Michael (Toon) Dorresteijn, 79 jaar oud, 56 jaar minderbroeder en 50 jaar priester.

Toegetreden tot de Orde der Minderbroeders-franciscanen in België ging hij in 1962 over tot de Nederlandse Provincie. In ons land vervulde hij verschillende pastorale functies: in de Open Deur, in het oecumenisch werk, als kapelaan, ziekenhuis-pastor. Gedurende 15 jaar was hij justitie-pastor in de gevangenis in Scheveningen. In 1993 wordt hij geïnstalleerd als pastoor te Swartbroek en blijft daar tot aan zijn overlijden werkzaam.

15 December te Warmond

Philippus (Tom) Tetteroo, 94 jaar oud, 77 jaar minderbroeder en 70 jaar priester.

Hij behoorde tot de eerste groep missionarissen van onze provincie die naar het toenmalige Nieuw Guinea werden uitgezonden. Hij heeft – samen met zijn medebroeders – de harde jaren van de Japanse bezetting meegemaakt. Zij hebben het zware kampleven moeten ondergaan. Na de capitulatie van Japan en de bevrijding van de Japanse bezetting heeft hij in dit missiegebied veel voor de mensen kunnen betekenen. Anderzijds zal hij op zijn oude dag terugkijkend op zijn leven zeggen dat hij veel geleerd heeft van zijn dierbare mensen uit Irian. Zijn afscheid van dit land was ontroerend en is op TV uitgezonden.

In 1992 teruggekeerd naar Nederland heeft hij in de communiteit aan de Rijnsburgerweg in Leiden en later in Warmond de tijd van zijn emeritaat doorgebracht en ons deelgenoot gemaakt van zijn belevenissen en ervarin-gen in boekvorm en op TV.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: