2005

onze overleden medebroeders

13 Januari te Rotterdam

Ben Kaaij, 56 jaar oud, 23 jaar minderbroeder en 1 jaar priester.

Voordat hij zijn theologie-studie begon in 1974 heeft hij gewerkt als bouwkundig adviseur. Na voltooiing van zijn studie theologie was hij als pastorale werker verbonden aan verschillende parochies: in Tilburg, Heerlen, Rotterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook was hij werkzaam in het wooncentrum Stefanna en Monica in Delft. In 2003 werd hij priester gewijd. Vele jaren werd hij in zijn activiteiten gehinderd door een ernstige chronische kwaal.

18 Januari te Belo Horizonte (Brazilië)

Odilon (Johan) Diemel, 86 jaar oud, 67 jaar minderbroeder en 60 jaar priester.

Vanaf 1946 werkte hij als missionaris in Brazilië: in de staten Rio Grande do Sul en Minas Gerais. Vele jaren doceerde hij economie aan onze scholen in Taquari en Santos Dumont. Zijn economische kennis kon hij goed benutten toen hij naar het provinciearchief en het provinciesecretariaat de financiën kreeg te beheren. Zijn werkzaamheden combineerde hij met pastorale taken, was gardiaan en een aantal jaren rector van de Clarissen.

10 Februari te Warmond

Leonardus (Ton) Tourné, 78 jaar oud en 54 jaar minderbroeder.

Na zijn militaire diensttijd voltooid te hebben in Indonesië, trad hij in de orde en bekwaamde zich als verpleger. In die functie heeft hij vooral in Katwijk – Huize De Wilbert – vele patiënten waaronder onze medebroeders toegewijd verpleegd. Behoudens hier en voorafgaande aan zijn Katwijkse periode in Venray was hij zijn broeders ook dienstbaar als vicaris, als gardiaan, als lid van de bejaardencommissie en als coördinator ouderenzorg. In deze laatste functie heeft hij veel medebroeders geadviseerd richting verzorgingshuis/verpleeghuis. Zelf op zorg van anderen aangewezen, werd hij opgenomen in Warmond waar hij plotseling is overleden.

8 Maart te Weert

Esdras (Eelco) Steneker, 75 jaar oud, 55 jaar minderbroeder en 48 jaar priester.

Na voltooiing van zijn opleiding werd hij benoemd tot godsdienstleraar in Sittard en hij heeft dit vak tot 1976 uitgeoefend vooral in Maastricht aan het Veldeke-College en de middelbare meisjesschool Stella Maris.

Van 1976 – 1997 was hij pastoor in Maastricht – Heugem en in Ysselsteyn (N. Limburg). De Broederschap was hij van dienst als vicaris van het klooster in Maastricht en als praeses van de kleine groep broeders voor wie hij als lid van de huisvestingscommissie mede een nieuw onderkomen had gevonden toen besloten was het klooster in Maastricht op te heffen.

8 Maart te Antwerpen

Winfried (Jules) DE MEIRSMAN, uit Zele-Heikant, 81 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 57 jaar priester.

In 1949 vertrok hij naar onze missie in Kongo. Aanvankelijk werd hij naar negen verschillende posten gestuurd, Tot hij werd aangesteld als pastoor van de St. Baafsparochie te Kamina. Veertig jaar lang was hij daar actief. Hij werd er de organisator en bezieler van vele activiteiten. Hij bouwde er de kathedraal   met 4000 staan- en zitplaatsen. Ook werd hem de opleiding van de seminaristen toevertrouwd. Onder zijn leiding werden de bisdommen van Kamina en Kolwezi uitgebouwd. In 1997 werd hij verplicht om gezondheidsredenen terug te keren. Hij was nog gardiaan in Gent. Later verhuisde hij naar Antwerpen.

10 Maart te Belo Horizonte (Brazilië)

Gustavo (Wiel) Driessen, 85 jaar oud, 65 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

In twee staten van Brazilië heeft hij sinds 1947 gewerkt: tot 1966 in Rio Grande do Sul en sindsdien in Minas Gerais; in stedelijke parochies met omliggende dorpskerken en kapellen. Gezien de slechte wegen en de eenvoudige vervoersmiddelen – het paard – een zware tijd.

In 1989 ging hij met emeritaat en nam hij zijn intrek in het klooster van Belo Horizonte. Hij zocht en vond een zinvolle pastorale activiteit in een krottenwijk (favela) tegen een berghelling. Voor deze allerarmste mensen bouwde hij een kerk en een gemeenschapshuis. Voor de jeugdige werklozen organiseerde hij diverse cursussen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en voor de arme kinderen – ongeveer 300 – elke week een maaltijd. Gelukkig heeft hij de zorg voor dit project aan anderen kunnen overdragen.

14 Maart te Hasselt

Servaas (Pascal) RENKENS, uit Spaubeek (NL), 74 jaar oud, 53 jaar minderbroeder en 43 jaar plechtige professie.

Voor zijn intrede in de orde moest hij als jonge man gaan werken in de kolenmijn, want zijn vader was jong gestorven en er waren acht kinderen in het gezin. Als minderbroeder werkte hij in Vaalbeek, Tielt, Turnhout, Lokeren en het langst in Hasselt. Hij zorgde er voor de sacristie, voor de refter, voor de afwas. De godsvrucht tot O.L.V. van Lourdes was hem zeer dierbaar. Hij hielp bij de Lourdes-bedevaarten der mijnwerkers brancardiers. Boven zijn schrijftafel prijkten zijn geliefde spreuken over de vriendschap.

8 Juni te Lokeren

Juliaan (Firmien) RAES, uit Lokeren, 88 jaar oud, 67 jaar minderbroeder en 61 jaar priester.

Hij was eerst een paar jaar gardiaan te Turnhout en werd dan als missionaris naar Kongo gestuurd. Hij werd directeur van het Klein Seminarie te Kanzenze. In 1959 verliet hij Kongo en werd in Lokeren rector van het St. Antoniuscollege. Hij startte met een ploeg nieuwe leraars. In 1965 werkte hij in een parochie te Terdonk en gaf godsdienstles in Zelzate. In 1968 werkte hij in het Champagnat-instituut te Schaarbeek. Hij werd rector van een volwaardig Vlaams college met de naam ‘Erasmus’, later ‘Johannes-Paulus II’. In 1980 ging hij met pensioen en verhuisde naar Lokeren. Daar deed hij dienst in de parochie. Later deed hij nog aalmoezenierswerk in de stadskliniek en woonde tenslotte in het rustoord Hof ter Engelen.

19 Juli te Belo Horizonte, Brazilië

Cletus-Cieto Eggink, 83 jaar, 65 jaar minderbroeder en 33 jaar priester.

Afkomstig uit Druten was hij vanaf zijn jeugd vertrouwd met de franciscanen die vanuit Megen en Alverna assistenties in Druten verleenden. In 1930 trad hij in en was tot 1947 kleermaker in verschillende kloosters. Daarna vertrok hij als lekebroeder-missionaris naar Brazilië waar hij eveneens het vak van kleermaker uitoefende, directeur werd van een technische school, gardiaan en econoom.

Op verzoek van de aartsbisschop van Belo Horizonte volgt hij een diakenopleiding en werd daarna diaken en priester gewijd. Van 1971-1997 was hij pastoor in Porto da Mata en Prado. De laatste jaren was hij kapelaan tot hij in 2004 met emeritaat ging.

23 Juli te Weert

Marianus (Jac) Coenen, 80 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 52 jaar priester

Begonnen als assistent werd hij na enkele jaren een zorgzame vice-procurator van het missiebureau en bezocht in die functie heel wat missionarissen op hun werkplek.

Daarna vervulde hij de functie van vice-commissaris van het H. Land en was lid van de bejaardencommissie, waarbij zijn kennis van de sociale wetgeving hem goed van pas kwam.

In 1987 vertrok hij naar Bonn waar hij verbonden werd aan de Missionszentrale en tot gardiaan benoemd werd in Bonn-Bad-Godesberg.

Terug in Nederland werd hij de contactpersoon voor de medebroeders in Duitsland en Oostenrijk vanuit Rivo Torto te Alverna. Ziek geworden verhuisde hij naar Hieronymus Bos in Weert en is opgenomen in het verpleeghuis St. Martinus overleden.

17 Augustus te Belo Horizonte, Brazilië

Egidio Söntjens, 94 jaar oud, 73 jaar minderbroeder en 67 jaar priester.

In 1935 vertrokken naar Brazilië rondde hij aldaar zijn theologische opleiding af en werd in 1937 priester gewijd in Divinópolis.

Sindsdien vond hij zijn werkterrein in de zielzorg: als kapelaan en pastor tot op hoge leeftijd. Op verschillende plaatsen en in Carai vele jaren zij het in verschillende perioden. Hier is hij onder grote belangstelling begraven.

Bij de huldiging van de Weerter missionarissen georganiseerd door de Vereniging Weerter Missionarissen in 2000 ontving hij uit de handen van de burgermeester van Weert de onderscheiding ‘Ereburger van Weert’.

20 Augustus te Lokeren

Paul (Everard) VAN LIERDE, uit Lokeren, 72 jaar oud, 52 jaar minderbroeder en 46 jaar priester.

Na zijn priesterwijding werd hij leraar aan het Sint-Antoniuscollege. Toen het college in 1970 werd opgeheven werd hij gevraagd mee te werken om in Schaarbeek een Vlaams college uit te bouwen. Daar heeft hij gedurende 27 jaar zijn beste krachten besteed aan de jeugd als leraar en later als rector van het huidige Johannes II college. Als pensioengerechtigde zocht hij pastorale bezigheid in zijn heimat Lokeren. Toen Theo Steutelings hier stierf werd Paul gevraagd om pastoor te worden. Met zijn dood eindigde de aanwezigheid van de franciscanen in Lokeren.

28 Augustus te Belo Horizonte, Brazilië

Hieronymus, Henrique (Pedro Martinho) Peeters, 89 jaar oud, 69 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Van 1942 tot 1946 was hij assistent in Sittard en Koningsbosch. Daarna ging hij als missionaris naar Brazilië en als pastor in hart en nieren was hij werkzaam in verschillende parochies. Vanaf 1957 was hij bijna 40 jaar – met korte onderbreking – werkzaam in Cabo Verde en omgeving. Hij liet zich bij zijn arbeid inspireren door zijn devies “Zonder Christus ben ik niets”.

1 September te Weert

Ludovicus (Henk) Simis, 96 jaar oud en 78 jaar minderbroeder.

Gedurende zijn lange leven heeft hij zich met veel energie ingezet voor de broederschap in heel wat kloosters in diverse functies: als kok, portier, wasser, refterier. De laatste 40 jaren van zijn leven woonde hij in Weert waar hij – op den duur aan een rolstoel gekluisterd – is overleden.

2 September te Alverna

Odulf (Herman) Mous, 88 jaar oud, 66 jaar minderbroeder en 60 jaar priester.

In 1947 werd hij als missionaris uitgezonden naar het toenmalige Nieuw-Guinea, tegenwoordig Papua geheten. Hij verrichtte pastorale arbeid op verschillende plaatsen en langere tijd in Sentani (1977 – 1993). Hij was er pastoor, praeses en econoom.

In 1993 sloot hij zich aan bij de communiteit van de Rijnsburgerweg in Leiden en was er pastoraal bezig tot 2001. Toen koos hij voor Rivo Torto in Alverna waar hij na een slopende ziekte is overleden.

7 September te Divinópolis, Brazilië

Vergilius, Alexandre (Emile) Noordeloos, 91 jaar oud, 72 jaar minderbroeder en 65 jaar priester.

Als frater aangewezen voor Brazilië voltooide hij daar zijn theologiestudie en werd er priester gewijd. Na enige jaren kapelaan te zijn geweest werd hij tot leraar en surveillant benoemd in Para de Minas van 1943 tot 1960. Naast docent natuurkunde was hij vaak gardiaan. Hierna vervulde hij het ambt van pastoor en de vele jaren die volgden onderbrak hij toen hij van 1963 tot 1965 de rector was van het seminarie te Betim.

13 Oktober te Megen

Zachaeus (Theo) Zweerman, 74 jaar oud, 52 jaar minderbroeder en 45 jaar priester.

Na zijn priesterwijding studeerde hij filosofie in Leuven en Parijs en promoveerde hij op een proefschrift over Spinoza. In 1965 lector geworden in Venray verhuisde hij in 1967 met de fraters mee naar De Bilt. Hij werd hoogleraar aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht, de Rijksuniversiteit Utrecht en het Franciscaans Studiecentrum. Tot 1998. Naast filosofie was hij een deskundige op het gebied van de Franciscaanse spiritualiteit. Velen heeft hij hiermee in contact gebracht: door zijn colleges, zijn boeken samen met Edith van den Goorbergh osc, cursussen, preken, retraites, persoonlijke begeleiding en jarenlang als rector van de Clarissen.

Aan een in groot geloof aanvaarde slopende ziekte is hij gestorven.

21 Oktober te Amsterdam

Auxilius (Jan) Blom, 80 jaar oud, 60 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

Hij verbleef 55 jaar als missionaris in Pakistan en heeft zijn krachten gewijd aan de opbouw van de kerk in Pakistan door zijn pastoraat op verschillende plaatsen en als opleider van catechisten.

De broederschap heeft hij gediend als gardiaan, raadslid, medewerker aan de vorming van jonge franciscanen. Politieke spanningen in de buurlanden van Pakistan dwongen hem naar Nederland terug te keren. Een nieuw thuis vond hij in de communiteit van de Derkinderenstraat in Amsterdam waar hij na enkele jaren getroffen door een ernstige ziekte vrij plotseling is gestorven.

25 Oktober te Egmond aan Zee

Bertwin (Wybren) Bootsma, 82 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Na een korte tijd assistent en kapelaan te zijn geweest werd Wybren benoemd tot godsdienstleraar aan Fons Vitae in Amsterdam. Hier en elders heeft hij zijn beste krachten gegeven aan het godsdienstonderwijs. Op latere leeftijd was hij begeleider van religieuzen en parttime rector van Huize Voorhout in Alkmaar.

15 November te Hasselt

P. André (Egmund) THEVISSEN, 82 jaar oud, 63 jaar minderbroeder, 56 jaar priester.

Na zijn studies was hij van 1950 tot 1958 pastoraal werkzaam in Diksmuide. Gedurende 12 jaar was hij gardiaan in Turnhout en te Sint-Truiden. 21 jaar was hij nadien pastoor in het Geleeg (Leopoldsburg) en in Nijverseel (Opwijk). In 1992 werd hij aalmoezenier in het rusthuis ‘Zonnestraal’ te Hasselt. Van 1994 tot 2000 was hij gardiaan in Hasselt.

2 December te Sint-Niklaas

Michel (Viator) PRAET, geboren te Kalken, 79 jaar oud, 59 jaar minderbroeder, 53 jaar priester, bijna 50 jaar missionaris in Kongo.

Na zijn pedagogische studies aan de universiteit te Leuven, vertrok hij naar Kongo. In de moeilijke overgangsperiode van de onafhankelijkheid begon hij les te geven in de normaalschool van Sandoa. Die taak zette hij verder in de normaalschool van Luabo. In 1969 werd hij pastoor-deken in Kamina. Naast de zorg voor zijn parochie organiseerde hij met een team van vrouwen een keukendienst om dagelijks 230 gevangenen en 100 ondervoede kinderen eten te geven. In 1998 werd hij regionale overste van de Vlaamse, Poolse en Kroatische minderbroeders.

2 December te Warmond

Titus (Schelto) Kammerer, 83 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 57 jaar priester

Gedurende de 40 jaar die Titus in Pakistan als missionaris heeft gewerkt heeft hij de volgende functies vervuld. Hij begon als secretaris van de bisschop van Karachi mgr. Alcuin van Miltenburg; daarna volgde zijn benoeming als hoofd van de Urdu High School in Quetta, later van die van de public school in Sangota. Ten slotte vestigde hij zich in het Noorden van Pakistan in de Swatvallei. Daar leefde hij als kluizenaar te midden van de moslimbevolking. Toen zijn gezondheid het leven in eenzaamheid onmogelijk maakte keerde hij terug naar Nederland waar hij voor hij écht met emeritaat ging pastoor is geweest in Swartbroek bij Weert.

10 December te Roeselare

Hubert (Berard) ELEWAUT, 80 jaar oud, 61 jaar minderbroeder, 54 jaar priester.

Van 1957 tot 1982 was hij missionaris in Kongo, waar hij les gaf in de normaalschool van Sandoa, de middelbare school te Kolwezi en het klein seminarie van Kanzenze. Hij werd gewaardeerd om zijn degelijkheid, zijn nauwgezetheid en vroomheid. Bij zijn terugkeer werd hij achtereenvolgens gardiaan te Tielt, te Sint-Truiden en Gent. Zijn grootste aandacht ging naar spiritualiteit en bijbelstudie. Wellicht ook om die reden was hij biechtvader en geestelijke leider van velen.

12 December te Taipei (Taiwan)

Michel (Ernest) DELILLE, 73 jaar oud, 52 jaar minderbroeder en 46 jaar priester.

Twee jaar na zijn priesterwijding arriveerde hij in 1961 te Taiwan. Na twee jaar taalschool begon hij als onderpastoor bij P. Gentiel. Drie jaar later werd hij surveillant en geestelijke leider van de middelbare school in Neihu. Hij 1968 werd hij pastoor in Chin Jua Shih, een bergstreek in het noorden. In 1984 kreeg hij er de parochie van Shuifang bij. In 1969 startte hij met een volksdansgroep ‘The little flowers’ waarmee hij naar 22 landen trok over de vijf continenten. Via cultuur gaf hij mensen een nieuw bewustzijn van hun eigenwaarde en legde hij bruggen tussen volken. De laatste twee jaar waren zeer zwaar omwille van zijn longkanker. Een groot missionaris met visie.

18 December te Utrecht

Sigismund (Paul) Verheij, 78 jaar oud, 60 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

Zijn studie theologie in München sloot hij af met een proefschrift: ‘Der Mensch unter der Herrschaft Gottes nach dem hl. Franziskus von Assisi’. Deze studie is zeer bepalend voor hem geweest. Zijn hele leven heeft hij zich verdiept in de franciscaanse spiritualiteit. Hij beschouwde studie van en bezinning op de nieuwe inzichten van Regel en Constituties als een richtsnoer van kapittel en bestuur en als de grondslag voor onze onderlinge verbondenheid.

Velen heeft hij in lessen en persoonlijke begeleiding, in retraites, als rector van de Clarissen in Nieuwe Niedorp en Megen, door artikelen in tijdschriften vertrouwd gemaakt met de franciscaanse spiritualiteit. Op velerlei andere wijzen heeft hij de broederschap gediend: als lector in de fratersopleiding, bijzonder docent aan de KTHU, gardiaan, definitor, internationaal assistent van de FLO, lid van de Commissie Bejaardenzorg, lid van de internationale Commissie tot vernieuwing van de algemene wetgeving om de eigentijdse belevingen van het Franciscaans leven mogelijk te maken.

22 December te Antwerpen

Camiel (Ewald) DE BLIECK, 101 jaar oud, 81 jaar minderbroeder en 72 jaar priester.

Gedurende vele jaren was hij een groot missiepredikant met artistieke kwaliteiten. In Mechelen deed hij wijkpastoraal rond het klooster. Men noemde hem ‘de wijkagent’. Hij was de pater van het gewone volk. Als herder leefde hij intens met hen mee, ook al waren het geen kerkgangers. Hij was geen man van veel boeken. Maar ‘De Heer’ van Guardini heeft hij tien keer gelezen en herlezen. Hij hield veel van klassieke muziek. Luisterend naar het kerstoratorium van Bach is hij zacht ingeslapen met een glimlach.

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in: