2007

onze overleden medebroeders

4 Januari te Haghorst

Walter (Johannes Jacobus Oscar) Goddijn, 85 jaar oud, 66 jaar minderbroeder en 59 jaar priester.

Na zijn priesterwijding studeerde hij in Leuven politieke en sociale wetenschappen en in Münster communicatieleer. Hij promoveerde in Nijmegen op ‘Katholieke Minderheid en Protestantse Dominantie’. Van 1953 tot 1959 was hij oprichter en directeur van het Kaski-bureau in Rotterdam. In de jaren ’60 vervulde hij een belangrijke rol in katholiek Nederland: in opdracht van het episcopaat begon hij een adviesbureau voor bisschoppen en oversten van ordes en congregaties tijdens het Vaticaans Concilie. Dat bureau ging onder de naam PINK (Pastoraal Instituut Nederlandse Kerkprovincie) als secretariaat fungeren van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (1968-’70). Toen het PINK opgenomen werd binnen het Secretariaat van de Nederlandse Kerkprovincie trad hij terug als directeur. Van 1972-1985 was hij als hoogleraar verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg en doceerde Sociologie van Kerk en Godsdienst. Vaak werd hij door de media gevraagd naar zijn mening over kerkelijke ontwikkelingen in Nederland en in Rome.

Bij zijn afscheid als hoogleraar telde zijn bibliografie 382 publicaties, vooral op het terrein van godsdienstsociologie en communicatiewetenschap. Bij die gelegenheid ontving hij de onderscheiding Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Tijdens zijn emeritaat bleef hij publiceren. Tot op hoge ouderdom verzorgde hij in de weekenden kerkdiensten in Haghorst en omgeving.

1 Februari te Weert

Allowin (Bernardus Jozephus Maria) Demmers, 82 jaar oud, 62 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Na zijn priesterwijding heeft hij tot 1961 op verschillende plaatsen als assistent gewerkt: Megen, Nieuwe Niedorp, ‘t Veld, Hoorn. In 1961 werd hij als kapelaan benoemd in Leiden – in de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de Hartebrugkerk. Hij krijgt hier als speciale opdracht de zorg voor al het jeugd- en jongerenwerk dat thuishoorde in de Vereniging Antonius Clubhuis waarvan hij lange tijd voorzitter was en bij zijn vertrek uit Leiden ook erelid.

In 1976 aanvaardt hij de functie van pastoor in bovengenoemde kerk en oefende deze uit tot 1992. Als assistent in het bejaardentehuis Roomburgh zette hij zijn pastorale taak voort. Getroffen door een hersenbloeding is hij verhuisd naar Hieronymus Bos in Weert waar hij zijn laatste jaren heeft doorgebracht.

15 Februari te Klagenfurt (Oostenrijk)

Benjamin (Gustav Maria Antonius Josephus) Bergmans, 83 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 57 jaar priester.

Voordat hij in 1967 voorgoed naar Oostenrijk vertrok, was hij afwisselend werkzaam in Nederland en Oostenrijk. In Nederland: als surveillant bij het internaat van het gymnasium I.C. in Venray en als kapelaan in Rotterdam en Bleijerheide; in Oostenrijk als zielzorger in Wenen en Sankt Pölten. Definitief naar Oostenrijk verhuisd ontwikkelt hij zich als een bekwame toeristenpastor. Hiervoor beschikte hij over een bijzonder charisma. Betrokken bij mensen kende hij veel mensen en hun geschiedenis. Dat geldt vooral voor de mensen van Kärnten. Met recht noemde men hem ‘de vliegende Hollander’ omdat hij voortdurend onderweg was om mensen te bezoeken en voor te gaan in eucharistievieringen. Tot op hoge ouderdom heeft hij het toeristenpastoraat uitgeoefend.

29 Maart te Heerlen

Oscar (Wilhelmus Johannes) Korstjens, 86 jaar oud, 68 jaar minderbroeder en 62 jaar priester.

In 1945 begon hij Engelse taal en letteren te studeren aan de universiteit van Amsterdam maar kreeg na een jaar de opdracht voor een studie rechten te Nijmegen – zo ingericht dat hij onderwijsbevoegdheid voor de economische vakken zou verkrijgen.

Afgestudeerd werd hij benoemd aan het Bernardinuscollege in Heerlen als docent economische vakken en staatsinrichting aan de middelbare handelsschool. Hij raakte betrokken bij het landelijk overleg over vernieuwing van het les- en examenprogramma voor de vernieuwing van het onderwijs door de mammoetwet geregeld. Vele jaren stelde hij met de inspecteur de opgaven samen van het centraal schriftelijk eindexamen.

Binnen het Bernardinuscollege oefende hij enkele jaren de functie uit van onderdirecteur van de Havo maar hij kon zeer tot zijn genoegen dit ambt verwisselen met de taak van schooldecaan.

Na zijn afscheid van de school bleef hij tot aan de opheffing van de communiteit wonen in de Akerstraat. Daarna woonde hij 9 jaar alleen in een flat in Heerlen, waar hij dood gevonden is op bovenvermelde datum.

12 April te Antwerpen

Karel (Avellien) GEVERS, uit Turnhout, 87 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Na zijn priesterwijding werd hij leraar en surveillant in ons college te Lokeren. In 1950 was hij één jaar novicemeester te Tielt om terug te keren naar Lokeren tot 1959. Toen verhuisde hij naar Antwerpen en werd een erg gewaardeerd leraar Latijn-Grieks in Sint-Vincentius te Mortsel.  Hij doceerde ook natuurkunde in Vaalbeek. Bij zijn pensioen werd hij de eerste gardiaan in ons vernieuwde klooster te Antwerpen en graag geziene aalmoezenier in de Eeckhof.

4 Juni in de kluis van Vrijhern-Hoeselt

August (Luitfried) HANSEN uit Vrijhern-Riksingen, 84 jaar oud, 65 jaar minderbroeder, 59 jaar priester.

Na zijn studies aan de universiteit te Leuven werd hij een erg gewaardeerd lector in de fundamentaal theologie in Vaalbeek. Toen hem in 1954 gevraagd werd een college te bouwen in Kolwezi vertrok hij. Hij werd er rector van het Boudewijn I college. Vanaf 1975 pendelde hij regelmatig tussen het Antonianum te Rome en Kolwezi. Toen in 1982 het college klerikaat werd van de vice-provincie S. Benoît werd hij de eerste verantwoordelijke. Hij bleef het leiden tot 1985, maar bleef er doceren tot 2007. In Hoeselt bewoonde hij de oude kluis van Vrijhern waar hij de kapel van Loreto bediende.

1 Juli te Warmond

Florentinus (Arnoud) van Iersel, 84 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 58 jaar priester.

Hij begon zijn pastorale arbeid vanuit Nieuwe Niedorp en was van daaruit kapelaan in Grootebroek en De Rijp. Na verbonden te zijn geweest aan een retraitehuis in Wassenaar vervulde hij de functie van kapelaan en ziekenhuispastor in Den Haag. Vanaf 1982 tot 1989 was hij rector van de zusters Penitenten van de Eenheid in Huissen.

Daarna zocht hij naar nieuwe wegen in het pastoraat en vond die in de Charismatische Beweging. Tot op hoge leeftijd heeft hij de begeleiding van charismatische groepen op zich genomen. Een ernstig verkeersongeluk maakte een einde aan zijn actieve leven. De laatste drie jaar van zijn leven werd hij verpleegd in Mariënhaven in Warmond.

12 Juli te Antwerpen

Roger (Marcel) VANDESTEENE, uit Heestert, 82 jaar oud, 61 jaar minderbroeder.

Gedurende 48 jaar was hij in Mechelen de toegewijde broeder die voor zijn zieke broeders leefde en werkte. De bron van zijn trouwe dienst vond hij in het gebed. De laatste acht jaar was hij portier in Tielt waar hij door zijn franciscaanse levensstijl eerbied afdwong bij de mensen. Hij overleed te Antwerpen, 12 dagen na de sluiting van ons klooster te Tielt, waar hij begraven werd.

14 Juli te Warmond

Damascenus (Ton) Boef, 73 jaar oud, 55 jaar minderbroeder en 49 jaar priester.

Van 1961 tot 1972 was hij betrokken bij het liturgisch apostolaat als leider van misweken en als hoofd van de dekenale dienst voor liturgie en kerkmuziek in Den Haag. De veel gebruikte Randstadbundel heeft hij in deze tijd samengesteld.

Van 1972 tot 1988 was hij legeraalmoezenier, directeur van het Militair Pastoraal Centrum in Amersfoort, aalmoezenier van het Militair Hospitaal in Utrecht en van het Militair Revalidatie Centrum in Doorn.

Van 1988 tot 1994 oefende hij het pastoraat uit in Austerlitz. De broederschap heeft hij gediend als redacteur van de Variant, als gardiaan en vicaris van de communiteit in Beukenstein (Driebergen) en als lid van de Commissie Ouderenzorg.

Hij werd op zijn eigen verzoek begraven te Megen.

31 Juli te Halle

Karel (Olaf) MERTENS uit Kasterlee, 87 jaar oud, 67 jaar minderbroeder en 60 jaar priester.

Hij was gedurende 36 jaar missionaris in Kongo: in Mukulakulu, Kolwezi en Luena. Hij was een doorzetter wat hem bij de zwarten de bijnaam ‘stijfkop’ bezorgde. Tekenend voor hem was zijn trouw aan zijn mensen in moeilijke situaties. Na zijn terugkeer in België was hij nog 30 jaar pastoor in Sint-Gertrudis-Pede, waar hij zeer geliefd was en dienst deed tot aan zijn dood.

6 Augustus te te Antwerpen

Frans (Geroen) DE BRUYCKER, geboren te Gent, 91 jaar oud, 69 jaar minderbroeder en 63 jaar priester.

Na twee jaar kunstacademie in Parijs, waar hij o.m. de frescotechniek leerde, kwam hij naar Lokeren waar hij een aantal jaren surveillant was. In 1957 stichtte hij Pro Arte Christiana om de religieuze kunst nieuw leven in te blazen. Daartoe organiseerde hij enkele opgemerkte wedstrijden voor religieuze kunst. De vernieuwing van de liturgie, door het tweede Vaticaans concilie op gang gebracht, bood hem de kans om bij de 250 liturgische plaatsen aan te passen. Daarbij bood hij vele artiesten werkgelegenheid en oriënteerde hen naar de christelijke kunst. Een getalenteerd kunstschilder.

10 Augustus te Utrecht

Jan Jozef (Dré) van den Berk, 82 jaar oud, 61 jaar minderbroeder en 55 jaar priester.

Van 1953 – 1966 was hij als missionaris werkzaam in het voormalige Nieuw Guinea. Hij vervulde eerst de functie van directeur van het internaat in Fak Fak en later werd hij directeur van de eigen drukkerij in wat toen Hollandia heette.

Vanwege politieke moeilijkheden moest hij repatriëren. Een nieuwe taak kreeg hij in Brazilië: coördinator en adviseur van ontwikkelingsprojecten. Na 9 jaar keerde hij naar Nederland terug waar hij jaren pastor was in inrichtingen van justitie. Als lid van de Projecten Advies Kommissie heeft hij zijn kennis en ervaring inzake onze missie en ontwikkelingsprojecten kunnen benutten. De jaren van zijn pensioen bracht hij door in Leiden en Utrecht. In de provincialaatscommuniteit was hij vicaris

13 Augustus te Ronse

Raoul (Fredegand) DE BONTE, geboren te Ronse, 81 jaar oud, 59 jaar minderbroeder en 53 jaar priester.

In 1956 vertrok hij naar onze custodie in Chili. Daar begon hij in La Serena, eerst in het college, later als pastoor met een speciale bekommernis voor zieken. Ziekenzorg en stervensbegeleiding vormden de rode draad in zijn leven. Van La Serena verhuisde hij naar Santiago, waar hij aalmoezenier was in de grootste kliniek. Ook daar was hij aidslijders en zware patiënten zeer nabij. Sommige Chilenen noemden hem ‘De Bonté’. Je kan het vertalen als ‘de goedheid zelve’. In 2000 keerde hij terug naar België en verbleef in ons klooster te Ronse.

19 Augustus te te Tegelen

Daniël (Ad) van Opstal, 78 jaar oud, 57 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

Na het pastoraal jaar in Maastricht werd hij benoemd tot adviseur van de middenstandsvereniging en godsdienstleraar in Venlo en woonde in de pastorie van de St. Jozefparochie aan de Maagdenberg. Hij zal er zijn hele werkzame leven verblijven. In 1960 werd hij kapelaan van bovengenoemde parochie en in 1976 pastoor. Dat bleef hij tot 1993. Tevens was hij er gardiaan van de communiteit.

Na enkele jaren administrator parochialis te zijn geweest ging hij met emeritaat en verhuisde naar zorgcentrum St. Julie te Tegelen waar hij plotseling is overleden.

22 Oktober te Nijmegen

Athanasius (Alfons) Janssen, 90 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 62 jaar priester.

Op verschillende plaatsen heeft hij het pastoraat uitgeoefend: als assistent in Drachten en Bleijerheide, als kapelaan in Wijchen, Rotterdam, Gorcum en Hardinxveld en als vicaris van het Land van Giessen en Linge.

Bijzondere aandacht schonk hij aan de jeugd en richtte voor hen eigenhandig twee speeltuinen in. Bovendien werden er onder zijn leiding twee kerken gebouwd en een sporthal.

Met zijn muzikale talenten – hij speelde orgel en maakte feestliederen – heeft hij voor anderen maar vooral voor zijn medebroeders in Rivo Torto/La Verna veel mogen betekenen.

4 November te Divinópolis, Brazilië

Aurelius (Johan) Peters, 89 jaar oud, 70 jaar minderbroeder en 61 jaar priester.

Tot op hoge ouderdom mocht hij werkzaam zijn in de zielzorg in Brazilië: als kapelaan en pastoor. Op verschillende plaatsen, vooral in Salinas en Belo Horizonte. Toen zijn gezondheid hem ernstige beperkingen oplegde verhuisde hij naar Divinópolis waar hij pastoraal bezig bleef met te doen waar zijn kracht lag: ziekenbezoek, biechthoren en zegenen van mensen en huizen.

15 November te Leiden

Rupert (Jan) Postma, 79 jaar oud, 58 jaar minderbroeder en 51 jaar priester.

In 1952 vertrok hij naar Pakistan waar hij zijn opleiding als priester voltooid heeft. Tot 2000 zou hij daar werkzaam blijven. De eerste jaren op verschillende plaatsen in de provincie Sindh en aan een Urdu school in Quetta. Van 1966 tot 1991 was hij verbonden aan het landbouwproject Padri-jo-Goth voornamelijk als pastor en hoofd van de school. Hij zette zich vooral in voor gehandicapte kinderen, vrouwen en kansarmen. Daarna coördineerde hij het onderwijs in het bisdom Hyderabad waar hij vicaris-generaal is geweest.

Terug in Nederland was hij als vicaris van de communiteit in Warmond betrokken bij zorg voor onze oudere medebroeders

5 December te Leidschendam

Roland (Theo) Maarschalkerweerd, 93 jaar oud, 75 jaar minderbroeder en 66 jaar priester.

In Nederland heeft hij op verschillende plaatsen pastorale functies vervuld als: assistent, kapelaan, praeses-pastoor. Missionaris in Pakistan was hij van 1947 tot 1951. In 1970 ging hij naar de VS en werkte er als ziekenhuispastor en parochiepriester. Tot 1980. Daarna werd hij tot pastor benoemd in Teclenburg – Brochterbeck in Duitsland waar hij werkzaam was tot op hoge leeftijd. In 2000 kwam hij terug naar Nederland, woonde enige tijd in de communiteit van de Rijnsburgerweg (Leiden) vestigde zich daarna in Leidschendam waar hij tot zijn overlijden heeft gewoond.

5 December te Maastricht

Laetus (Wilhelm) Keulaerds, 86 jaar oud, 68 jaar minderbroeder en 61 jaar priester.

Hij was nauw verbonden met de stad Maastricht, waar hij vele jaren heeft gewoond. Na zijn priesterwijding begon hij er als moderator en catecheet aan het Henric van Veldeke College. Later werd hij benoemd tot godsdienstleraar aan het Antonius Doctor College te Kerkrade. Hij was 25 jaar een boeiende godsdienstleraar die zich buiten de lessen ingezet heeft voor de jeugd: in sport, toneel en jongerensociëteit. Hij nam ook het initiatief tot drukbezochte jeugdmissen.

In de tweede periode van zijn priesterleven wijdde hij zich aan het rectoraat van het academisch ziekenhuis St. Annadal. Na zijn pensionering brak er een derde periode aan; tot aan zijn overlijden heeft hij als vrijwilliger-pastor gewerkt in de parochie van St. Pieter. Pastor tot op het laatst!

Ter nagedachtenis aan broeders overleden in:

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen