Ton Peters

minderbroeder franciscaan

*’s-Gravenhage, 29 oktober 1941                                                                               †Nijmegen, 25 februari 2023

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild.

Ad den Besten

Gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving en na moedig dragen van vele lichamelijke kwalen was de komst van zuster dood een genade voor onze geliefde broer, zwager, oom en dierbare medebroeder

Anthonius Petrus Gijsbertus Maria Peters

Ton

In alles wat hij deed was Ton zeer zorgvuldig en nauwkeurig. Die eigenschap kwam goed van pas bij zijn vele werkzaamheden als secretaris ten dienste van de broederschap van de franciscanen en van de Nederlandse kerkprovincie. Bijna tien jaar was hij pastoor in de Hartebrugkerk te Leiden. Als pastor ging zijn hart vooral uit naar liturgie en verkondiging. Daarnaast vervulde hij In de franciscaanse broederschap nog taken als lid van het bestuur, gardiaan, redacteur van het communicatieblad, archivaris en coördinator kunstbeheer. De jeugd gaf hij aandacht door zijn inzet voor de scouting.

Dit alles probeerde Ton steeds te doen, naar het woord van Franciscus, ‘mild, vredelievend en bescheiden.’

We nemen afscheid van Ton in een eucharistieviering op vrijdag 3 maart om 14.30 uur in de H. Jozefkerk, Heumenseweg 34 te Alverna/Wijchen. Daarna zullen we hem toevertrouwen aan onze zuster moeder aarde op het nabijgelegen kerkhof van de broeders in Alverna.

Voor aanvang van de viering is er in de kerk gelegenheid tot afscheid nemen vanaf 14.00 uur. Na afloop bent u van harte welkom voor een ontmoeting in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen.

Ter nagedachtenis

Onze broeders overleden in…