Draadwerk van Mannaerts

Broeder Everardus was kunstschilder. Na zijn dood werd hij zelf een onderwerp voor kunstenaars.
In deze nieuwe rubriek bespreken we telkens zo’n kunstwerk.

Draadwerk van Mannaerts

Velen delen de ‘hernieuwde’ gastvrijheid

Als eerste het ‘draadwerk’ gemaakt door de heer Mannaerts. Hij maakte het zo’n 60 jaar geleden. Met enkele metalen draden weet de kunstenaar een herkenbare Everardus neer te zetten. Het doet me denken aan het kunstwerk dat Jeroen Henneman maakte van toenmalige koningin Beatrix. Om haar rechteroog ‘vast’ te krijgen aan de andere lijnen, moest hij een haar uit haar kapsel omlaag laten vallen.
Mannaerts lost dit op met een denkrimpel naar Everardus’ neus. Hij heeft Everardus een ingetogen blik mee willen gegeven. Toch komt het op mij ook wat treurig over. Misschien past dat ook wel bij ons Bruurke…

Het werk is in 2014 door de vrouw van Mannaerts geschonken aan het Everardus Witte Fonds als dank voor een gebedsverhoring.

Br. Hans-Peter Bartels ofm

Meer over Everardus en kunst