Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat zijn werk centraal.

Van broeder Everardus hebben we meerdere beeltenissen van Maria en Kind. Verschillende bespraken wij al de afgelopen jaren in onze nieuwsbrief. We zien hier zowel Maria als Jezus met grote ogen naar de kijker kijken. Een kenmerk dat we vaker in Everardus’ schilderijen zien. Het helpt je het gevoel te geven dat er teruggekeken wordt, dat je gezien en je gebed gehoord wordt door Maria en Jezus. Opvallend is ook de wijzende hand van Maria. “Het gaat niet om mij, maar om Hem!” lijkt ze te willen zeggen. Doordat het schilderij naar de randen donker wordt, kunnen we niet zien of Jezus op de arm van zijn moeder zit of naast haar staat (dan moet zij natuurlijk wel zitten!)

Wat mij echter vooral raakt is de liefde die het uitstraalt. Maria legt haar wang op het krullenkopje van haar Zoon. Jezus pakt de duim van zijn moeder vast. Deze moeder en deze Broeder wens je ieder mens toe, toch?

Br. Hans-Peter Bartels ofm

Gerelateerde nieuwsberichten