20 april: ondersteuningsdag voor parochies over klimaatverandering

Hulp voor kerkvergroeners

Jij hebt hart voor de schepping en zorg voor je omgeving. Maar in jouw parochie voel je je soms een roepende in de woestijn als het om klimaatverandering gaat en om de denk- en doe-omslag die daarbij horen. Speciaal voor vrijwilligers in parochies biedt de Laudato Si’Alliantie een ondersteuningsdag aan op zaterdag 20 april 2024 in ‘s-Hertogenbosch. De dag is een voorbereiding op ‘De periode van de schepping’, die jaarlijks van 1 september tot en met 4 oktober wordt gevierd.

Periode van de schepping

Van 1 september tot en met 4 oktober vieren kerken ieder jaar ‘De periode van de schepping’. In deze periode vragen zij om extra zorg voor de schepping. De Wereldraad van Kerken riep hiertoe al in 1997 op. De periode begint met de Wereldgebedsdag voor de schepping. Miljoenen christenen wereldwijd staan op deze dag stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Het thema van ‘De periode van de schepping’ voor 2024 luidt: ‘Hoop en leef met de schepping’. Het thema is ontleed aan De Brief aan de Romeinen, waar  Paulus spreekt over de aarde als een moeder die kreunt tijdens haar bevalling, maar tegelijk ook hoopt zij. De aarde is in verwachting van een betere toekomst (Rom. 8,20-21).

In de fase van voorbereiding voor de scheppingsperiode worden we uitgenodigd contact te maken met anderen, zodat we samen kunnen luisteren en bepalen wat de schepping nodig heeft. Deze voorbereiding kan zorgen voor nieuwe vriendschappen en vreugde. Zo werken we samen aan vrede in ons gemeenschappelijk huis.

Wil je deze scheppingsperiode vormgeven sámen met jouw parochie? Meld je dan aan voor de Laudato Si’ Ondersteuningsdag op 20 april 2024.

De ondersteuningsdag helpt parochies om samen een klimaatrechtvaardige samenleving te creëren

De Laudato Si’ Alliantie Nederland, de katholieke beweging voor verduurzaming, organiseert een ondersteuningsdag voor vrijwilligers in parochies en geloofsgemeenschappen die klimaatverandering in hun kerkgemeenschap bespreekbaar willen maken. Op deze dag leer je hoe je samen met anderen de jaarlijkse oecumenische scheppingsperiode (1 september tot en met 4 oktober) kunt organiseren. Hiermee stimuleert de Alliantie de onderlinge verbinding en zorg voor de schepping in kerken.

Tips en oefeningen

“Veel vrijwilligers hebben een persoonlijke groene missie, maar voelen zich daarin vaak alleen”, zegt Jurijn Timon de Vos, coördinator Laudato Si’ Alliantie. “Wij willen met deze dag bijdragen aan verbindingen in en tussen parochies. Hierdoor kan in parochies draagvlak ontstaan voor het ‘samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis’. De Scheppingsperiode (zie kader), jaarlijks in september, is daarvoor een uitgelezen kans.”

Tijdens de ondersteuningsdag krijgen deelnemers tips en gespreksoefeningen, onder leiding van Rob Polet van het Ignatiaans platform voor Spiritualiteit. De Stichting KlimaatGesprekken zal een workshop verzorgen.

In zijn encycliek Laudato Si’ roept paus Franciscus steeds weer op om in dialoog te gaan: om met elkaar te spreken en samen een klimaatrechtvaardige samenleving vorm te geven. De ondersteuningsdag helpt parochies Laudato Si’ te omarmen.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 20 april 2024
Locatie: Sint Janscentrum, ’s-Hertogenbosch
Tijdstip: 10.00 uur inloop, aanvang 10.30 uur. Tot 15.30 uur.
Thema: Samen de Scheppingsperiode vormgeven
Kosten
: Deze dag wordt kosteloos aangeboden door de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Aanmelden is verplicht en kan via het aanmeldformulier op: Ondersteuningsdag Laudato Si’ | Laudato Si (laudato-si.nl)
Doelgroep: Iedereen met hart voor de schepping en de kerk.

Gerelateerde nieuwsberichten