Toegankelijke Laudato Si’ hulp bij goede omgang met leefomgeving

Klimaatbrief paus Franciscus nu in begrijpelijke taal

Sinds de VN-klimaattop in 2015 inspireert de klimaatbrief van paus Franciscus vele mensen wereldwijd. Vanaf 28 september is er ook een beknopte versie van Laudato Si’ beschikbaar. Matty van Leijenhorst van de Laudato Si’ Alliantie Nederland vereenvoudigde de tekst voor een groter publiek.

Over Laudato Si’ Alliantie Nederland

Laudato Si’ Alliantie Nederland werkt vanuit de milieu-encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. De alliantieleden dragen samen bij aan verduurzaming van de samenleving, met bijzonder oog voor kwetsbare mensen en natuur. In samenwerking met diverse christelijke partners organiseren zij bezinnende activiteiten en in 2024 start een opleiding tot voorbeeldfiguur op het gebied van groen en recht doen.

Aan U alle lof! is de titel van de hertaalde klimaatencycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. De toegankelijk gemaakte encycliek is leesvoer voor iedereen die zich een mening wil vormen over hoe we omgaan met de aarde en alles wat leeft. Ook de toegevoegde gespreksvragen kunnen hierbij helpen.

Aan U alle lof! is een initiatief van de Laudato Si’ Alliantie, het duurzaamheidsplatform van samenwerkende katholieke organisaties. De alliantie hoopt dat de bewerkte uitgave van deze gezaghebbende groene encycliek bijdraagt aan de begrijpelijkheid en verspreiding van de boodschap, net zoals de Bijbel in Gewone Taal dat doet.

Duurzame kijk op de wereld

Matty van Leijenhorst over zijn bewerking: “Deze kijk op en ideeën over wat er nodig is voor een betere wereld voelen voor mij heel kloppend en geven ook iedere keer weer nieuwe inzichten en handvatten. Ik ben blij dat er met dit document een uitgebreide christelijke visie ligt op problemen als klimaatverandering en wat dat betekent voor kwetsbare groepen, de natuur en voor jongeren.”

Binnenkort update Laudato Si’

Aan U alle lof! bevat ook een hoofdstuk met concrete veranderingen die nodig zijn om de problemen van kwetsbare groepen en de natuur te verbeteren. Zoals het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het tegengaan van ontbossing. Deze toevoeging loopt vooruit op de verwachte update van Laudato Si’, die de paus op 4 oktober publiceert. Naar verwachting zal die exhortatie Laudate Deum concrete oproepen bevatten om de ecologische en sociale problemen aan te pakken.

Gerelateerde nieuwsberichten