Negen meditaties bij het Zonnelied

Heel de schepping looft God

Onder de titel ‘Het Zonnelied of de Lofzang van de schepselen’ brengt de Franciscaanse Beweging een boekje uit met negen meditaties rond het Zonnelied. Het boekje is de derde uitgave in een serie van franciscaanse gebedsvieringen.

In het Zonnelied klinkt de franciscaanse grondhouding door

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi is van grote waarde voor ieder die zich door de franciscaanse spiritualiteit wil laten inspireren en voor ieder die zich begaan voelt met de aarde en de aantasting van onze leefomgeving. In dit boekje zijn negen meditaties gebundeld waarin het gehele Zonnelied aan de orde komt. Vanuit de diepe woorden die Franciscus ons aanreikt staan we stil bij het wonder van ons leven en van de schepping en staan we stil bij onze mogelijkheden om zorgzaam met de wereld en elkaar om te gaan. Naast de negen meditaties en een orde van dienst bevat dit boekje achtergrondinformatie bij het Zonnelied en praktische gebruikssuggesties.

De negen meditaties zijn als een noveen te gebruiken. Het boekje is de derde uitgave in een serie van franciscaanse gebedsvieringen: Vrede en alle goeds’ (rond het thema vrede) en ‘De mensen blij maken (Elisabeth van Thüringen).

Uit de inleiding:

In het acht honderd jaar oude Zonnelied klinkt de franciscaanse grondhouding door. Franciscus bekommerde zich niet om het milieu. Het woord milieu of milieuvervuiling bestond immers nog niet. Je vindt bij hem dus geen pasklare antwoorden om de milieuproblematiek aan te pakken. Wat je wel bij hem vindt, is een eerbiedige, broederlijke en zusterlijke manier van omgaan met alle dingen en schepselen in de wereld tot lof van de Allerhoogste.
Alles wat Franciscus waarneemt, ziet hij als voortkomend uit Gods hand. Heel de schepping looft God.

De teksten zijn geschreven door Mieke Dorssers, Geerten Kok en Petra Mergaerts. De uitgave is gesubsidieerd door het ‘Fonds Midden Onder U’.


‘Het Zonnelied of de lofzang van de schepselen. Negen meditaties’ is te bestellen via de webshop van de Franciscaanse Beweging. Prijs: € 5,- Bij vijf boekjes of meer: € 4,50.

Gerelateerde nieuwsberichten