Paus Franciscus publiceert nieuwe klimaatbrief: ‘Laudate Deum’

De mens is het probleem, maar óók de oplossing

Een flinke schep erbovenop. Dat is wat paus Franciscus doet met zijn nieuwste brief over het klimaat: Laudate Deum die afgelopen woensdag 4 oktober, op de feestdag van Franciscus van Assisi, verscheen. Er is te weinig gebeurd, vindt Franciscus, sinds het verschijnen van zijn milieu-encycliek Laudato Si’. Hij roept op tot concreet handelen, te beginnen bij de aanstaande VN-klimaattop in Dubai.

Aansporing voor ‘alle mensen van goede wil’

Laudate Deum (Prijs God) is de zesde pauselijke aansporing (apostolische exhortatie) van paus Franciscus gericht aan de kerk.

De titel van deze nieuwe klimaatbrief verwijst naar de woorden van Franciscus van Assisi en naar de encycliek Laudato Si’ uit 2015. Het belangrijkste doel is de herhaalde oproep aan alle mensen van goede wil om te zorgen voor de armen en voor de aarde – ons gemeenschappelijk huis.

Technocratisch paradigma

Volgens paus Franciscus is er geen ontkennen meer aan. De mens heeft de huidige klimaatcrisis veroorzaakt en verergerd. De paus is vooral kritisch op het zogenaamde ‘technocratisch paradigma’. Hiermee bedoelt hij het geloof in losse technologische innovaties, als oplossing voor de klimaatcrisis. In werkelijkheid helpen deze verbeteringen alleen de rijken en mensen met macht, zo is zijn overtuiging. Ondertussen lijden de meest kwetsbaren dagelijks onder de gevolgen van klimaatverandering.

Jurijn Timon de Vos, sinds kort coördinator van de Laudato Si’ Alliantie Nederland, het duurzaamheidsplatform van samenwerkende katholieke organisaties: “Dit is zoals we paus Franciscus kennen: hij neemt het op voor de zwakkeren en ontziet de machtigen niet. Wat hij zegt, is in feite dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis. Bij de mens ligt het probleem, maar óók de oplossing.”

Moreel leider

Waar moeten we die oplossing dan zoeken als we haar niet van techniek alleen mogen verwachten? Volgens Gerard de  Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en bestuurslid van de Laudato Si’ Alliantie, doet paus Franciscus een hartstochtelijke oproep aan de wereldgemeenschap: maak gezamenlijk vaart en pak de klimaatcrisis versneld aan. “De paus spreekt als geestelijk en moreel leider. Dat komt tot uitdrukking in de titel van zijn nieuwe klimaatbrief: Laudate Deum (Prijs God). God is de Schepper en eigenaar van deze wereld.”

Volgens de paus moet de aanstaande VN-klimaattop in Dubai, de COP28, een keerpunt worden: met afspraken die écht werken en die écht worden nagekomen én met sancties bij overtredingen. In tijden dat landen vaker kiezen voor hun eigen belang, breekt de paus ook een lans om samen op te treden. Alleen via internationale samenwerking valt een verergering van de klimaatcrisis te voorkomen.

Webinar

De Laudato Si’ Alliantie Nederland zal zich komende tijd beijveren om de boodschap van Laudate Deum uit te dragen. Zo organiseert zij, samen met de alliantieleden Socires en Vastenactie, een webinar over Laudate Deum. Dit webinar vindt plaats op 3 november om 14.00 uur. Aanmelden kan alvast op www.laudato-si.nl/laudate-deum. De Vos hoopt op veel belangstelling, ook van niet-katholieken. In de geest van de brief zegt hij: “Iedereen is welkom!”


De gehele tekst van de apostolische exhortatie Laudate Deum is te vinden op de site van het Vaticaan. Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) werkt aan een Nederlandse vertaling.

Gerelateerde nieuwsberichten