Gastpredikant Geerten Groenland:

De preek is echt de kern van de viering

Een van de franciscaanse projecten is het Tijdschrift voor Verkondiging. Geerten Groenland maakt er dankbaar gebruik van bij haar preekvoorbereidingen als gastvoorganger in enkele verpleeghuizen en het Gelre Ziekenhuis.

Mooi aan franciscaanse spiritualiteit is het menselijke: je leeft zoals jij het leven aankunt

Na haar biologiestudie en opleiding aan de Pedagogische Academie wilde Geerten heel graag voor de klas, maar daar was indertijd lastig werk in te vinden. Ze ging Turkse kinderen begeleiden en begon met een studie MO wiskunde. Uiteindelijk vond ze een baan bij de Automatisering van de Belastingdienst.

De franciscanen kent Geerten sinds 1989, toen ze deelnam aan een voettocht langs kloosters in de omgeving van Assisi. Ze ontdekte dat ze veel verhalen over Franciscus al kende. De eenvoud en het pure van de franciscaanse spiritualiteit spraken haar enorm aan en pasten goed bij haar milieubewuste en eenvoudige levensstijl. “Ik bleek Franciscus te kennen zonder dat ik dat wist. Na die reis werd ik gevraagd voor het Franciscaans Jongerenwerk. Dat voelde gelijk als thuiskomen.”

Hún verhaal

Naast haar werk volgde Geerten een studie theologie. Haar onderwijservaring, haar betrokkenheid bij kinderen en jongeren, haar vrijwilligerswerk in de parochie en haar levenservaring helpen haar bij haar werk als gastvoorganger in enkele verpleeghuizen en het Gelre Ziekenhuis. Bij de franciscanen leerde ze het ‘Tijdschrift voor Verkondiging’ (TvV) kennen, waarvan ze nu als voorganger dankbaar gebruikmaakt. “Ik gebruik vooral de toelichtingen op de Bijbellezing van de betreffende week. Het zijn vaak psychiatrische patiënten en mensen met dementie voor wie ik preek. Mijn verhaal moet voor hen herkenbaar zijn: het moet hún verhaal worden. Ik probeer een overweging te schrijven die warm is. Het is een uitdaging om de lezing dicht bij de mensen te brengen.”

“Ter voorbereiding lees ik het liefst aan het begin van de week het verhaal in de Nieuwe Bijbel Vertaling. Door te mediteren word ik eerst stil. Later kijk ik wat me opvalt en schieten me vaak dingen te binnen waarmee ik aan de slag kan. Dan pak ik soms het TvV erbij, waarin de lezingen heel duidelijk worden toegelicht. Inspiratie haal ik verder uit het leven zelf, of ik kom terug op een gebeurtenis die plaatsvond op de locatie waar ik voorga.

Mijn preek moet niet langer duren dan zes, zeven minuten. Als hij af is, lees ik hem een dag later hardop na om hem wat aan te passen. De preek is echt de kern van de viering. Op het moment zelf voel ik soms nog dat ik iets moet veranderen. Het wordt me dan gegeven, zo voelt dat. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. De mensen hebben soms jou nodig voor de verbinding met God. Dat is heel wezenlijk. Als voorganger ben je toch een intermediair tussen God en de mensen.”

Aards
“Wat ik zo mooi vind aan de franciscaanse spiritualiteit: je bent mens, aards, dus je maakt fouten – sommige dingen lukken niet, je bent nu eenmaal beperkt. Maar accepteer dat. Dat zegt Franciscus heel duidelijk. Dat is zijn kern. Hij geeft kleur aan hoe je naar Jezus kunt kijken. Je hoeft Franciscus niet na te doen. Je leeft zoals jij het leven aankunt. Menselijk.”

Marie-Claire Willemsen


Het ‘Tijdschrift voor Verkondiging’ is een zes keer per jaar verschijnend exegese- en preektijdschrift, voorheen op papier nu op internet. De actuele inleidingen en preekvoorbeelden zijn gratis te downloaden van www.tijdschriftvoorverkondiging.org.

Gerelateerde nieuwsberichten