In het Vaticaan ontvangt de paus een delegatie studenten en docenten van jubilerend Studium Biblicum Franciscanum

Paus Franciscus zegent het 100-jarig bestaan van het Studium Biblicum Franciscanum

Op 15 januari ontving de Heilige Vader Franciscus een delegatie van het Studium Biblicum Franciscanum (SBF) van Jeruzalem ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan in de pittoreske Sala Clementina van het Vaticaans Apostolisch Paleis. De Studium Biblicum Franciscanum, tegenwoordig de Faculteit voor Bijbelstudies en Archeologie van de Pauselijke Universiteit Antonianum in Rome, werd op 7 januari 1924 opgericht in het Heiligdom van de Geseling in Jeruzalem.

De privé-audiëntie in de Sala Clementina

Paus Franciscus heette alle aanwezigen bij de besloten audiëntie hartelijk welkom. Onder hen waren ook oud-studenten zoals de Latijnse patriarch van Jeruzalem kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Custos van het Heilige Land broeder Francesco Patton, broeder Rosario Pierri Decano van de SBF en broeder Claudio Bottini, emeritus hoogleraar. Laatstgenoemde gaf aan de paus een kostbare Byzantijnse lantaarn, versierd met symbolen, in een olijfhouten kist ingelegd met parelmoer en gegraveerd door een vakman uit Bethlehem. Deze lantaarn maakt deel uit van de collectie van het Archeologisch Museum van het Terra Sancta Museum.

“Uw liefde voor de Bijbelse teksten”, zo begon de paus in zijn toespraak, “is voor u gebaseerd op de aansporing van de heilige Franciscus, voor wie de kennis van het Woord van God en ook de studie ervan niet louter een kwestie van eruditie was, maar van ervaringen van geestelijke aard, die tot doel hebben om mensen, in geloof, te helpen het Evangelie beter te beleven en hen zo tot goede mensen te maken.”

Broeder Claudio Bottini overhandigt de paus een Byzantijnse lantaarn

Paus Franciscus spreekt de aanwezigen toe.

Bestudeer en overdenk Bijbelteksten steeds overeenkomstig de missie van de Kerk

De Heilige Vader moedigde de aanwezigen aan tot voortzetting van de missie van het Studium, zonder daarbij de bredere missie en Schriftbenadering van de Kerk uit het oog te verliezen. “Laat de rigoureuze en wetenschappelijke studie van Bijbelse bronnen”, vervolgde de paus, “voor u altijd verbonden zijn en in contact met het leven van het Heilig Volk van God en gericht op hun pastorale dienst. Dat alles in harmonie met en ten behoeve van uw specifieke charisma in de Kerk, Gods trouwe en heilige volk onderweg: studie, meditatie, reflectie op de Bijbel en bijbelteksten.”

De toon van de paus werd somberder toen hij sprak over het lopende conflict: “De huidige situatie van het Heilige Land en van de volkeren die het bewonen, baart ons zorgen en doet ons pijn. Het is vanuit elk gezichtspunt zeer, zeer ernstig. We moeten onvermoeibaar bidden en handelen zodat deze tragedie kan eindigen. Moge dit voor u een nog grotere aansporing zijn om uw begrip te verdiepen van datgene waarvoor u  aanwezig bent op die gekwelde plaatsten, waarin de wortels van ons geloof te vinden zijn.”

Het Woord bestuderen daar waar het vlees werd

“De ontmoeting met de paus was stimulerend”, zei broeder Francesco Patton aan het einde van de audiëntie. “De liefde voor het Woord van God is precies wat Franciscus acht eeuwen geleden naar het Heilige Land bracht: hij heeft een bijzondere liefde voor het Woord, geboren uit Maria, en ook voor het geschreven Woord. Dankzij de SBF hebben we het al 100 jaar kunnen bestuderen in het Heilige Land, op de plaats waar het Woord vlees werd: om deze reden krijgt onze faculteit een totaal ander belang. De ongelooflijke en unieke waarde van de SBF wordt gecombineerd met een ander essentieel aspect, namelijk archeologisch onderzoek, dat wordt voortgezet met moderne wetenschappelijke methoden – en opgraven betekent het zoeken naar de waarheid en het dieper onderzoeken van ons geloof.”

Silvia Giuliano (custodia.org)

Paus Franciscus spreekt de aanwezigen toe.

Broeder Francesco Patton, custos van het Heilige Land

Gerelateerde nieuwsberichten