Bezoek staatssecretaris VWS aan Stadsklooster

Maarten van Ooijen in gesprek met maatschappelijke organisaties

Op woensdagavond 8 maart 2023 bezocht staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Stadsklooster San Damiano om op uitnodiging van de ChristenUnie Noord-Brabant met maatschappelijke organisaties en belangstellenden in gesprek te gaan over de problematiek van dak- en thuisloze mensen.

Broeder Fer van der Reijken vertelde over de sociaal-diaconale functie van het Stadsklooster in ’s-Hertogenbosch. De staatssecretaris vertelde over het beleid van de regering, waarbij het uiteindelijke morele doel is dat er in 2030 geen daklozen meer zijn in Nederland.

Buiten alle regelingen
Paul, een van de mensen die woont in de maatschappelijke opvanglocatie in de buurt van het klooster, straatpastor Lianne van Oosterhout en pater Jan van der Zandt msc van het Woonwagenpastoraat maakten hem en de andere aanwezigen duidelijk dat er, ondanks de merkbare verbetering in het beleid, nog steeds mensen buiten alle regelingen vallen. Deze kwetsbare groepen zijn vooral Oost-Europese daklozen en daklozen met complexe psychiatrische problematiek. Er zijn te weinig mogelijkheden om op individueel niveau een passend en tijdig traject op te starten.

Staatssecretaris Van Ooijen erkende dat, maar gaf ook zelf een zekere machteloosheid aan, naast een heel oprechte belangstelling voor de mensen voor wie hij zijn ambt uitvoert. De rol van kerken en religieuzen werd benadrukt als belangrijke voelsprieten voor waar het piept en kraakt in de maatschappij. En gelukkig werden er op casusniveau nog wat telefoonnummers uitgewisseld, zodat dankzij deze interessante avond ook nog concrete mensen geholpen kunnen worden.

Jan ter Maat ofm

Gerelateerde nieuwsberichten