Officiële opening herdenkingsjaar – Van wonden naar nieuw leven

Achtste eeuwfeest van de stigmata van Sint Franciscus

Dit jaar viert de gehele franciscaanse familie het achtste eeuwfeest van de stigmata (kruiswonden) van Sint Franciscus. De officiële opening van het eeuwfeest vond begin januari plaats in het heiligdom La Verna, waarbij alle franciscaanse geledingen, zowel religieuzen als leken, vertegenwoordigd waren. De openingsplechtigheid kreeg als titel “Van wonden naar nieuw leven”.

Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata: een schilderij van Peter Paul Rubens uit 1633. te zien in Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Franciscus ontwikkelt zich in alle opzichten als een ‘Alter Christus’, tot in het lijden toe

De opening van het herdenkingsjaar ‘800 jaar stigmata van Sint Franciscus’ vond plaats op 5 januari in het heiligdom van La Verna. De dag begon om 7.00 uur met het officie van de lezingen, gevolgd door de ochtendlauden. Tijdens de daaropvolgende eucharistieviering was broeder Massimo Fusarelli, minister-generaal van de minderbroeders, hoofdcelebrant. In zijn preek herinnerde hij eraan hoe het mysterie van het kruis het hele leven van Franciscus tekende: “Ik zie Franciscus’ innerlijke levensweg als een reis in concentrische cirkels die hem naar het centrum leidde, namelijk Jezus.” Broeder Massimo refereerde aan de kerstnacht van Greccio waarin de armoede en nederigheid waarmee Christus in de wereld kwam werden verbeeld. De weg van Greccio naar La Verna is kronkelig, maar de innerlijke weg is dat niet. Er loopt een rechte lijn van armoede en nederigheid naar het mysterie van de gekruisigde en verrezen Heer. De serafijn uit Franciscus’ visioen getuigt van zowel pijn als onuitsprekelijke vreugde. Het hart van Franciscus’ reis is Jezus Christus.

Na de mis vond in de Basiliek van het Heiligdom en in de Kapel van de Stigmata de plechtige openingsceremonie van het eeuwfeest plaats. Aanwezig waren onder anderen alle ministers-generaal van de franciscaanse familie. Elk van hen bracht zijn of haar eigen boodschap over.

Zo sprak Tibor Kauser ofs over Franciscus als een “influencer” voor onze tijd. Zuster Frances Marie Duncan cfi-tor, benadrukte hoe Franciscus in alle opzichten een “Alter Christus” is, tot in het lijden toe.

Broeder Massimo Fusarelli ofm herinnerde eraan dat de Poverello in een moment van crisis naar La Verna ging. Zijn biografen vertellen hoe Franciscus na een periode van inkeer een nog vuriger verkondiger werd van het evangelie dat hem nu in het vlees kenmerkte. “Verkondig de Heer eerst met uw leven en daarna met uw woord. Franciscus leefde deze woorden van de Regel tot het einde toe.”

Broeder Roberto Genuin ofm cap benadrukte hoe het kruis van Jezus in het centrum van de wereld en van de menselijke geschiedenis staat. Het staat daar als een tweeledig teken: een teken van verbijsterende wreedheid waartoe de mens in staat is en tegelijk als een teken van Gods oneindige liefde die door geen geweld of afwijzing kan worden tegengehouden. Franciscus ervoer die liefde van God in zijn leven en werd erdoor getekend. En zo werd hijzelf een teken van Gods oneindige en vrijelijke liefde.


Bron tekst en foto’s: ofm.org