Franciscus van Elie Van Damme

Knielend bij een bloempje

In de serie Kunst in het klooster bespreekt broeder Fer van der Reijken telkens een kunstvoorwerp uit de kunstschatten die onze kloosters rijk zijn. Deze maand een schilderij van Elie Van Damme (1925), voorstellende Franciscus. (Zonder titel.)

Franciscus, patroon van de ecologie, knielt neer bij een bloempje

Op dit schilderij van de Vlaamse kunstenaar Elie Van Damme zien we Franciscus knielend bij een bloempje op een stukje grasland. Hij is gekleed in bruine pij, de handen beschermend naar beneden uitgespreid. Achter hem zijn schematische flats afgebeeld, in de vorm van hoge, rechthoekige blokken.

Elie Van Damme schilderde het met olieverf op linnen rond het jaar 1982, twee jaar nadat Franciscus was uitgeroepen tot patroon van de ecologie. De afmetingen van het schilderij zijn 100×80 cm. Het hangt in de Assisizaal van Stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch.

Op de website van het Davidsfonds staat het volgende over de kunstenaar te lezen:

Elie werd geboren te Merelbeke (Oost-Vlaanderen) op 18 november 1928.

Hij kreeg zijn artistieke opleiding aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent. Hij behaalde er de Grote Prijs voor beeldhouwkunst, schilderen en grafiek. Hij was werkzaam als ontwerper van glasramen en sculpturale keramiek bij Amphora, Sint-Andries.

In 1958 werd hij aangesteld als leraar tekenen aan het Technisch Instituut Glorieux te Oostakker. In 1960 ging hij lesgeven aan de Rijkstechnische Normaalleergangen te Gent, voor de vakken Bijzondere Methodiek en Didactische oefeningen voor de artistieke richtingen. In 1978 werd hij docent aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent voor de vakken waarnemingstekenen en vormstudie.

Tijdens zijn opdrachten in het onderwijs bleef Elie steeds actief bezig met schilderen en sculpturale keramiek.

Elie had tentoonstellingen te Vaalbeek, Gent, Merelbeke, Brugge, Sint-Andries, Damme, Vichte en Oostende.

Zijn werken tonen mens- en dierfiguren in een sterk vereenvoudigde vormgeving.


Wie meer wil lezen over de kunstenaar, zie: www.davidsfondszwijnaarde.be

Gerelateerde nieuwsberichten