Oecumenische opvolger van de ‘Vieren’ en ‘Laetare’

Nieuw tijdschrift ‘Heilig spel’

Met ingang van dit jaar bundelen twee gerenommeerde liturgische tijdschriften hun krachten. Op 27 januari 2023 presenteert Berne Media in samenwerking met de Stichting Eredienstvaardig het nieuwe oecumenische tijdschrift Heilig spel.

Heilig spel is een nieuw magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit. Het is de oecumenische opvolger van de tijdschriften Vieren (rooms-katholiek) en Laetare (protestants).

De artikelen in het tijdschrift willen verdieping bieden, naast actuele en praktische informatie. De meerwaarde van Heilig spel ligt onder andere in een aanvullend werkschrift met gebeden, gedichten, muziek en creatieve suggesties voor de liturgie in de diverse christelijke kerken. Ook wordt een aantal zeer gewaardeerde rubrieken uit Vieren en Laetare voortgezet, zoals de heiligenverhalen en het liturgisch leesplankje.

Heilig spel richt zich met name op professionele en vrijwillige medewerkers in de kerken, theologen, geestelijk verzorgers, kerkmusici, kerkelijk werkers, liturgiewerkgroepen en docenten van hogescholen en universiteiten. In de eerste uitgave staan bijdragen van onder meer rabbijn Lody van de Kamp, theoloog Rikko Voorberg, justitiepastor Geert Rozema, theoloog en radio- en televisiepresentator Andries Knevel, theoloog en musicoloog Martin Hoondert en theoloog/kerkhistoricus Peter Nissen. Theoloog Ekkehard Muth, oud-hoofdredacteur van Laetare, is de nieuwe hoofdredacteur van Heilig spel.

In het verleden werkten verschillende franciscaanse broeders mee aan Vieren, de rooms-katholieke voorloper van Heilig spel.

Overigens geven de Nederlandse en Vlaamse minderbroeders franciscanen ook zelf een liturgisch tijdschrift uit: Tijdschrift voor Verkondiging, dat dit jaar zijn 95ste jaargang ingaat. Voorheen verscheen het tijdschrift in print, de laatste jaren digitaal. Tijdschrift voor Verkondiging geeft voor iedere zon- en/of feestdag een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld. Het blad verschijnt zes keer per jaar en is gratis beschikbaar via: www.tijdschriftvoorverkondiging.org


Het tijdschrift Heilig spel verschijnt vijf keer per jaar. Losse nummers kosten € 8,50.
Voor abonnementen en meer informatie over het tijdschrift, kijk op: www.heiligspel.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten