Christelijk geloof in internationaal, oecumenisch perspectief

Internationale dag van het gebed

Iedere eerste vrijdag van maart, dit jaar 1 maart 2024, is het wereldgebedsdag. De dag werd van oorsprong georganiseerd door christelijke vrouwen, die door gebed en actie invloed wilden uitoefenen op mensen en hun omgeving.

In 173 landen houden mensen op vrijdag 1 maart 2024 de handen gevouwen en wordt er in kerken gezongen en gevierd. Ook in Nederland gebeurt dit op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de gebedsdag.

De wereldgebedsdag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven en werd in 1919 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.

Heilig Jaar

Overigens houdt de Rooms-Katholieke Kerk ook op andere dagen van het jaar internationale gebedsdagen. En er bestaat ook een oecumenische internationale week van het gebed (ieder jaar de week die volgt op de derde zondag van januari.)

Verder staat in de Rooms-Katholieke Kerk het hele jaar 2024 in het teken van het gebed. De kerk heeft 2024 uitgeroepen tot ‘Jaar van het Gebed’ ter voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Lees meer hierover: Bidden in franciscaans perspectief. Heilig Jaar tegemoet met Jaar van Gebed.


Wereldgebedsdag

Gerelateerde nieuwsberichten