Kees van Vliet

minderbroeder franciscaan

*Oudewater, 01 september 1932                                                                               † Voorhout, 16 januari 2023

“Als uw hemel ik zie – uwer vingeren werk
maan en sterren die Gij daar stelde,
wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat,
het mensenkind dat Gij hem aanziet”
Psalm 8,4-5.

Voorzien van het sacrament van de zieken overleed vandaag onze geliefde medebroeder, broer en oom

Kees van Vliet

Met dankbaarheid kijken wij terug op het bewogen pastorale leven van Kees. Geboren in Oudewater, treedt hij in 1952 in bij de orde van de Franciscanen en wordt in 1959 priester gewijd. Hij werkt jaren als leraar in het middelbaar onderwijs, combineert dat met taken op bestuurlijk vlak en is actief op het terrein van gerechtigheid en vrede in Nederland en daarbuiten. Dan volgen jaren als pastoor en teamleider in Woerden. Daarna volgen rustiger jaren in Amsterdam. In 2013 verhuist Kees naar Voorhout. Daar brengt hij zijn laatste jaren door en overlijdt hij na een kort ziekbed.

Wij nemen afscheid van Kees op maandag 23 januari 2023 om 13.00 uur in de Sint-Bartolomeuskerk, Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het kloosterkerkhof bij de Wilbert, Overrijn 7, 2223 ER Katwijk aan de Rijn. U bent van harte welkom.
Wie mee wil gaan naar het kerkhof, wordt verzocht dat te melden via  amsterdam@minderbroedersfranciscanen.net

Ter nagedachtenis

Broeders overleden in…