Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat zijn werk centraal.

Ditmaal een groot schilderij. Een werk dat alle kapelbezoekers wel eens gezien zullen hebben. De laatste tijd wordt het wat beter uitgelicht. Het hangt in de kapel boven de kapeldeur naar de straat. We zien een drieluik. Het grote midden tafereel toont Franciscus (die boven de anderen uitsteekt) omringd met allerlei franciscaanse heiligen. Herkenbaar zijn onder meer Bonaventura (aan zijn rode kardinaalskleding), Bernardinus van Siena (die op het IHS-monogram in zijn hand wijst) en Clara (direct achter hem, de enige vrouw, de enige met sluier).

Opvallend detail is, dat de figuren links van Franciscus op een verhoging zitten. De figuren rechts lijken hen offers te komen brengen. Toch dragen de figuren rechts allemaal een aureool (teken van heiligheid) en martelaarspalmen en zelfs een zwaard (eveneens een teken van martelaarschap) …

Op de zijtaferelen zien we twee grote gebeurtenissen uit Franciscus’ leven: links zien we hoe, tijdens zijn bekering, het Kruis van San Damiano dat tot hem sprak ‘Zie je niet dat mijn Huis in verval is? Ga en herstel mijn Huis!’ (Overigens lijkt het door Everardus geschilderde kruis niet op het echte Kruis van San Damiano). Rechts ontvangt Franciscus de stigmata (de kruiswonden) van een gekruisigde Serafijn. Dit is het wonder op de La Vernaberg, enkele jaren voor zijn dood

Een franciscaanser werk is er nauwelijks te vinden!

Br. Hans-Peter Bartels ofm

Gerelateerde nieuwsberichten