Van links naar rechts: Piet Nulmans, Marleen Dullers, Jos Kuppers. © Minderbroeders Hasselt

Deze zomer: verhalen in plaats van preken in Hasseltse minderbroederkerk

Franciscus spoort aan

Vanaf zaterdag 2 juli zullen tijdens de weekendvieringen in de Hasseltse minderbroederkerk de homilieën worden vervangen door verhalen. De vrienden van de minderbroeders en de grauwzusters franciscanessen willen zo, aan de hand van verhalen van Franciscus van Assisi, de franciscaanse spiritualiteit makkelijker duiden. Die verhalen kunnen mensen inspireren rijke vruchten voort te brengen, zo is de overtuiging. 

Franciscaanse spiritualiteit is er één van eenvoud, soberheid en duurzaamheid, van vrede, maar ook van wijsheid om te handelen

De activiteiten van De vrienden van de minderbroeders en de grauwzusters franciscanessen stond de voorbije jaren noodgedwongen op een laag pitje. Sinds kort is er echter weer volop beweging merkbaar. Vorige maand kwam een zeventigtal religieuzen en leken opnieuw samen voor een broeder- en zustermaaltijd om zo het onderlinge contact nieuw leven in te blazen. En deze zomer zetten De vrienden de traditie voort om de homilie tijdens de vijf weekendvieringen te vervangen door verhalen van Franciscus. 

“Die verhalen zijn grotendeels gekend, maar we willen ook de schijnwerpers richten op enkele minder gekende verhalen die evenzeer de moeite waard zijn”, zegt Jos Kuppers, die samen met Marleen Dullers de keuze maakte. “We starten de reeks met het verhaal van Franciscus en de nachtegaal. Vervolgens brengen we het verhaal van Franciscus en de melaatse, Franciscus en de drie rovers, Franciscus en de ezel en tijdens het laatste weekend van de maand juli staat het verhaal van Franciscus en de wolf centraal.

Wegen ontdekken

We zullen telkens het verhaal duiden in de tijd, maar ook vertalen naar het heden en ons de vraag stellen: ‘Wat nemen we uit dat verhaal mee in de week die voor ons ligt?’ We hopen op die manier nieuwe wegen te ontdekken en te verkennen. In de maand augustus, de oogstmaand en de maand van de Tenhemelopneming van Maria, volgen dan Franciscus en de vogels, Franciscus en de worm en Franciscus en de kerststal.” 

“We willen met die getuigenissen uitsluitend positieve boodschappen overbrengen naar de kerkgangers en hen laten kennismaken met de franciscaanse spiritualiteit”, zegt Marleen Dullers. “Die spiritualiteit is er één van eenvoud, soberheid en duurzaamheid, van vrede, maar ook van wijsheid om te handelen en niet de andere kant op te kijken. We willen de mensen dan ook graag informeren over het ecologische denken en handelen. Vorig jaar, in juli en augustus, bespraken we alvast de diverse hoofdstukken van de zogenoemde groene encycliek Fratelli tutti.” 

“Tot slot organiseren we op de eerste zondag van september een kinderviering waarbij eveneens een verhaal van Franciscus van Assisi de rode draad vormt”, besluit Jos Kuppers. “We houden dan een boekentaszegening, zodat de kinderen een aangename en geslaagde start van het nieuwe schooljaar kunnen tegemoet gaan.” 

 

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten