Dagbericht vrijdag 20 mei: We hebben een nieuw bestuur

Na de heerlijke barbecue van de donderdagavond, die naadloos overging in een recreatie en een – qua weer in ieder geval rustige – nacht, was het vrijdag tijd voor de definitieve verkiezing van de definitoren, de (andere) leden van de provincieraad en het vaststellen van de aanbevelingen aan het nieuwe bestuur.

Abdij Mariënkroon – de Mariapoli van de Focolare-beweging in Nederland

Maar, voor dat dit zover was, hadden we eerst weer een voortreffelijk ontbijt. De verzorging in Abdij Mariënkroon door de Focolare was deze dagen zeer goed. Gedurende deze dagen hebben we geregeld samen gebeden en gevierd. Ook deze ochtend weer. De vieringen, met daarin opgenomen telkens een fragment uit de pauselijke encycliek ‘Fratelli Tutti’ ter bezinning, waren voorbereid door de broeders Herman de Kruis (NL) en Daniël De Rycke (VL). Een goed voorbeeld van een zeer geslaagde Vlaams-Nederlandse samenwerking. De boekjes waren verzorgd door onze ambtelijk secretaris Ariejan Kuin. Ben van Bronkhorst – die regelmatig voorgaat in de abdij en het beste wist hoe er de hazen lopen – nam deze dagen de kostersdienst op zich en Fer van der Reijken begeleidde ons geregeld achter de piano. Deze vrijdag zongen wij het Zonnelied met de tekst van Hélene Nolthenius, maar niet om melodie van Bruning ofm – zoals in Nederland bekend – maar die Van Der Broeck ofm. De Vlaamse versie. Bijzondere hieraan was dat de broeder kortgeleden zijn zuster Dood ontmoette en de Vlaamse broeders zijn lichaam vorige week aan onze zuster moeder Aarde toevertrouwden.

Verkiezingen
Naar aanleiding van de proefstemming van gisteren, waren er nog wat gedachtenuitwisselingen over leeftijd, verhouding Nederland en Vlaanderen. Een aantal leden gaf (deels nogmaals) aan liever niet gekozen te willen worden. De Minister-Provinciaal Theo van Adrichem herhaalde daarna nog de speciale statuten voor dit kapittel, wat betreft het stemmen.

Als nieuwe definitoren werden gekozen Jan ter Maat, Frans Gerritsma, Marcel Huysentruyt en Joachim Oude Vrielink. Na een kopje koffie met gebak en veel felicitaties, was het tijd om de provincieraad te kiezen. Twee leden gaven aan óók voor de provincieraad niet verkozen te willen worden.

Ditmaal moesten ook de leden van de provincieraad gekozen worden; om van dit ­– vanwege de eenwording – grote kapittel tot een ‘normaal formaat’ provincieraad te komen: Ben Bolmer, André Jansen,  Roland Putman, Hans-Peter Bartels, Fer van der Reijken, Willy Staessens, Lars Frendel, Rob Hoogenboom, Jan van den Eijnden en Rangel Geerman. Na ook een applaus voor deze broeders namen we alle besluiten en aanbevelingen aan het bestuur door. Op een enkel gewijzigd woordje hier en daar na, werden de teksten goedgekeurd. Over slechts één aanbeveling moest nog worden gestemd; de rest was gedurende de andere kapitteldagen al gedaan. Ook deze laatste aanbeveling werd aangenomen.

Loftuitingen
Minister-provinciaal en de kapittelleden deden hun terechte loftuitingen aan de locatie, de voorbereiders (provincialaatmedewerkers, liturgiecommissie en alle anderen) en Henk van Hout als moderator.

Moderator Henk van Hout

Aan de broeders-kapittularissen, de overige broeders en alle mensen die met ons begaan zijn: vrede en alle goeds.

Minister-provinciaal Theo van Adrichem

Bevestigingsviering definitorenkeuze
Het kapittel werd, na de groepsfoto, formeel afgesloten met de Eucharistieviering waarin de minister-provinciaal Theo van Adrichem de keuze van de vier gekozen definitoren ook in deze setting bevestigde. In deze viering wenste hij “de broeders-kapittularissen, de overige broeders en alle mensen die met ons begaan zijn: vrede en alle goeds.”

Het slotakkoord werd gevormd door de laatste maaltijd van het kapittel. Alle aanwezigen van het kapittel bedankte de keuken met een daverend applaus. Na de maaltijd ging iedereen weer zijns weegs, behalve natuurlijk het nieuwe bestuur, dat bijeenkwam voor de eerste definitoriumvergadering in de nieuwe samenstelling.

Minister-provinciaal Theo van Adrichem bevestigt de nieuwe definitoren die zich om vice-provinciaal Wim Pot hebben geschaard. Vlnr: Jan ter Maat, Frans Gerritsma, Joachim Oude Vrielink, Wim Pot, Marcel Huysentruyt en Theo van Adrichem.

Gerelateerde nieuwsberichten