Actualiteit – Iedere eerste woensdag van de maand

Lunchbijeenkomsten Franciscaanse Beweging

Iedere eerste woensdag van de maand kun je bij de Franciscaanse Beweging in ‘s-Hertogenbosch zin geven aan je lunchpauze. Tussen 12.15 en 13.00 uur sta je samen stil bij actuele ontwikkelingen.

Stilstaan bij actuele ontwikkelingen

Met de lunchbijeenkomsten wil de Franciscaanse Beweging mensen de mogelijkheid bieden eens per maand te reflecteren op vragen die zich door actuele ontwikkelingen aandienen. De lunchbijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk en aanmelden is niet nodig. De thema’s worden een week van tevoren via Facebook en Instagram bekendgemaakt.

De lunchbijeenkomsten zijn franciscaans van aard. Dat wil zeggen dat iedereen zijn of haar eigen lunch meeneemt. De Franciscaanse Beweging zorgt voor koffie en thee. Wees welkom!

Praktische informatie

Data: 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 12 oktober, 2 november en 7 december.

Tijd: 12.15 tot 13.00 uur.

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ‘s-Hertogenbosch.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelding: niet nodig, loop gerust binnen

Informatie: info@franciscaansebeweging.nl


De Franciscaanse Beweging verspreidt het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend biedt de FB ontmoeting, bezinning en verdieping middels activiteiten, studie en publicaties. Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zet de FB zich in voor een samenleving waarin macht, bezit en succes niet leidend zijn en waarin voor iedereen een plaats is. 

Gerelateerde nieuwsberichten