Een deelgroepje in gesprek over mogelijke kandidaten voor het bestuur.

Dagbericht 4: Niet om te vangen…

Na de intensieve vergaderdag van woensdag, was er op woensdagavond een ontspannen samenzijn rondom de documentaire ‘Francis: a man of his word’ uit 2018, over het leven en de focuspunten van paus Franciscus. Deze documentaire bleek een goede opmaat te zijn naar de vierde kapitteldag, waarin we onder andere spraken over de prioriteiten voor het nieuwe bestuur.

Maar voor we daaraan toekwamen, namen we eerst de resterende verslagen van commissies en werkgroepen onder de loep. Zo lag onder andere nog het verslag van de missiesecretaris voor. Hij is betrokken bij 11 missionarissen in Brazilië, Chili, Congo, Indonesië, Japan en West-Papua. Een aantal van deze medebroeders komt nog met zekere regelmaat op verlof in de Lage Landen. Ook de contacten met de zogenaamde dochterprovincies worden onderhouden door missiesecretaris broeder Piet Bots. Binnenkort wordt in dat kader een bezoek gebracht door hem en de minister-provinciaal aan Indonesië.

Niet om te vangen…
Maar daarna werd er dus in deelgroepen gesproken over wat prioriteiten voor het bestuur in de komende periode zouden moeten zijn. Het doel hiervan is niet om de bestuurders te vangen in een net waardoor zij niet meer vrij kunnen zwemmen, maar wel om vanuit de provincie aandachtspunten en richtingen aan te dragen.

Uiteraard moet de verdere opbouw van een Nederlands-Vlaamse provincie een van de prioriteiten zijn. Ontmoetingen tussen broeders en communiteiten moeten gestimuleerd worden. Er moet doordacht worden wat onze zending is, ook in onze ouderdom, in de wereld. En er moet oog zijn voor de cultuurverschillen.

Het bestuur zelf
Dat laatste is ook voor de werking van het nieuwe bestuur van belang: hoe besturen we de komende jaren, komend uit broederschappen waar de bestuurscultuur nogal verschillend is. En hoe kan het bestuur ervoor zorgen dat de broeders ook spirituele leiding ontvangen? Dat zijn vragen waar het bestuur mee aan het werk kan gaan.

Uiteraard moet er ook kritisch gekeken worden naar een verlichting van de structuur: hoe beschermen we onszelf tegen het aanhouden van dezelfde hoeveelheid werk als toen we nog een grote minderbroedersprovincie waren?

Het doel hiervan is niet om de bestuurders te vangen in een net waardoor zij niet meer vrij kunnen zwemmen, maar wel om vanuit de provincie aandachtspunten en richtingen aan te dragen.

Jan ter Maat

Barbecue

Oog voor vorming en broeders in Europa en de rest van de wereld
Algemeen wordt ook ingezien dat de omgang met jonge mensen en de vorming van jonge broeders een belangrijke taak blijft voor de provincie. En het is zaak om ook goed om ons heen te kijken in Europa en in de rest van de wereld: Hoe kunnen de minderbroeders uit de Lage Landen profiteren van wat er elders al is?

Mogelijke samenstellingen van het bestuur
Na weer een voortreffelijke maaltijd stond de middag in het teken van de bestuursverkiezing van morgen. Daarom spoedden de broeders-kapitularissen zich om 14.00 uur door regen en storm naar de vergaderzaal, om zich vervolgens in kleinere groepen te buigen over de mogelijke samenstelling van het nieuwe bestuur.

Onmiddellijk na deze bespreking van kandidaten in de verschillende groepen vond een informatieve stemronde plaats. Over de uitkomst van de bestuursverkiezing kan niets voorspeld worden, behalve dat minstens een van de definitoren een Vlaamse broeder zal zijn.

Om ‘in de wandelgangen’ nog eens rustig over het toekomstige bestuur door te kunnen praten, besteden we het laatste stukje van de middag en deze avond op ontspannen wijze.

Jan ter Maat

Gerelateerde nieuwsberichten