vicaris-generaal benoemd tot bisschop

De orde moet op zoek naar een vervanger

Vrijdag 23 april verscheen plotseling een bericht op de website van de curie dat de volgende dag om 12 uur de Minister-Generaal een belangrijk bericht zou hebben voor de gehele orde. Dit bericht bleek te gaan over onze vicaris-generaal Isauro Covili Linfati.

Beeld uit de livestream

Verzameld in de Duns Scotuszaal van het generalaat in Rome, na het Angelusgebed op zaterdag 23 april 2022, kregen de broeders van de generale curie van de minister-generaal Massimo Fusarelli de aankondiging van het nieuws te horen dat Paus Franciscus broeder Isauro heeft gevraagd bisschop te worden van Iquiqe in Isauro’s geboorteland Chili. De andere broeders van de orde waren opgeroepen dit via een Livestream op Facebook te volgen. Ruim 500 broeders gaven hier gehoor aan.

Deze benoeming betekent dat broeder Isauro zijn post als vicaris-generaal moet verlaten. De orde moet op zoek naar een opvolger

Over broeder Isauro
Broeder Isauro Covili Linfati werd geboren op 22 maart 1961 in Lumaco, bisdom Temuco in Chili. Hij nam trad in op 16 juli 1981 en deed tijdelijke professie ​​op 16 januari 1983 en plechtige professie op 20 maart 1987. Zijn priesterwijding vond plaats op 23 november 1990.

Hij  woonde de eerste jaren in de randgebieden van Santiago in kleine communiteiten tussen de arme mensen. Hij wijdde zich daar aan evangelisatie (inclusief inheemse evangelisatie) en het stimuleren van gerechtigheid en vrede en de eenheid van de schepping (GVES). Hij is er ook pastoor geweest. In 2010 publiceerde hij het boek Memoria de una Iglesia orante y peregrina (Herinnering aan een biddende en pelgrimerende Kerk).

In de vorming en in het bestuur
Vanaf 1997 was hij werkzaam in de vorming van de tijdelijk geprofesten, novicen en postulanten, moderator van de voortgezette vorming en secretaris voor vorming en studie. Hij was Generaal Visitator in Peru (2006), en daarna definitor (2011-2015),  viceprovinciaal (2015-2017) en minister-provinciaal  (2017-2021) van de Provincie van de H. Drie-eenheid. Het Generaal Kapittel in Rome verkoos hem in 2021 tot vicaris-generaal van de orde.

Broeder Isauro Covili Linfati, op het dakterras van het generalaat met op de achtergrond de Sint-Pieter in Rome.

We zullen zijn afwezigheid voelen.

minister-generaal Massimo Fusarelli

Zowel de minister-generaal als de nieuwe bisschop, die het bisschopskruis werd omgehangen door de minister-generaal en de bisschopssolidee ontving van een medebroeder, spraken daarop een kort woord.

De woorden van minister-generaal Br Massimo Fusarelli
“Ik wens onze broeder Isauro te begroeten, ook in naam van het hele generaal definitorium, met wie we deze dienstbare negen maanden hebben gedeeld, die heel belangrijk zijn voor het werk ten gunste van de orde. Dit dienende werk samen met broeder Isauro was erg goed en broederlijk; hij heeft tot dusver zeer delicate delegaties gehad voor het bestuur van de orde, vooral in Zuid- en Midden-Amerika, het Heilige Land en Marokko. Zijn aanwezigheid in het generaal definitorium is positief en constructief. We zullen zijn afwezigheid voelen.

Tegelijkertijd wensen we hem, als minister en generaal definitorium broeder Isauro een vruchtbaar bisschoppelijk ambt in de stijl van broederschap en de eenvoud van Sint Franciscus en de orde. Wij aanvaarden in een geest van kerkelijke medeverantwoordelijkheid deze oproep om de Kerk in Chili te dienen op het uur dat een nieuw antwoord op de dienst van het Koninkrijk van God van haar wordt gevraagd.

We zijn ons er terdege van bewust dat de kerk in Chili een tijd van grote bekering doormaakt en geen gemakkelijke. We zijn er zeker van dat de menselijke, broederlijke en pastorale aanwezigheid van broeder Isauro in staat zal zijn om, met Gods hulp, een geldige hulp te bieden.”


Het dankwoord van Br. Isauro Covili Linfati

Aan mijn Broeders van de Orde van Minderbroeders
Moge de Heer u vrede schenken!

Ik begin deze woorden van dankzegging met de vreugdevolle aankondiging van de Paaswake, “Alleluia, Alleluia, de Heer is opgestaan, Alleluia Alleluia Alleluia”. Het is de beste en mooiste uitdrukking van vreugde, gejuich en eeuwige toekomst die de Kerk heeft – om het leven uit te drukken en de Eucharistie te vieren, het permanente sacrament van de Kenosis van Jezus Christus dat de hele mensheid doordringt met hoop en een nieuwe visie.

Ik zou graag het nieuws met jullie willen delen dat – net zoals mijn broeders in het laatste generaal kapittel mij hebben gekozen om de broederschap te dienen als vicaris-generaal – nu paus Franciscus, bisschop van Rome en van de Universele Kerk, mij terugstuurt naar Chili wordt pastor-bisschop voor het bisdom Iquique.

Vanaf het begin van mijn roeping is het me duidelijk dat ik onder de franciscanen kwam om broeder te worden en zo ben ik in mijn provincie gevormd. Ik heb met vrijgevigheid en vreugde gediend in vele ambten die mij zijn toevertrouwd zonder ze te zoeken.

Ik ben een franciscaner broeder die in Jezus Christus gelooft, arm en gekruisigd, en een lid van de gemeenschap en broederschap die hem op dezelfde manier uitdrukt en aankondigt. Ik heb altijd geprobeerd om aandachtig te zijn voor de omstandigheden van de armsten en om samen met anderen de realiteit van het leven met al zijn licht en schaduw te leren lezen.

Ik heb inderdaad een goede tien maanden in de curie doorgebracht, ik heb met velen samengewerkt en veel geleerd. Ik kan u zeggen dat de broeders die deze internationale broederschap vormen inderdaad een goed broederlijk klimaat van respect, gebed, vreugde, verantwoordelijkheid en werk onderhouden. We hebben goede betrekkingen en samenwerking tussen ons, de definitoren, onderhouden en vooral voor mij was het zeer verheugend om met broeder Massimo, minister-generaal, te werken aan de bezieling van de Orde. Met eenvoud heb ik het beste van mezelf gegeven in alles wat mij is toevertrouwd.

Nadat ik het met de minister-generaal had besproken en erover had gebeden, aanvaardde ik de benoeming van paus Franciscus. Wat mij heeft geholpen is het volgende:

  1. In de afgelopen weken heb ik gebeden voor het icoon van de Christus van San Damiano dat, zoals we allemaal weten, tot onze vader St. Franciscus sprak en tot ons vandaag spreekt: “Ga mijn kerk herstellen, die, zoals je ziet helemaal in puin ligt” (2Cel 10; LM 2,1; TC 13).
  2. De realiteit van de Kerk in Chili met haar lichte en schaduw kanten, in het bijzonder de kwestie van misbruik die moet worden aangepakt, terwijl ondertussen de weg van het evangelische leven, die van herstel, eenvoud en synodaliteit gebaand moet worden.
  3. Persoonlijk klamp ik me niet vast aan ambten, ik accepteer ze en leef ze in vrijheid als een geschenk dat ik heb gekregen om te dienen. De broeders van het generaal definitorium zullen weten hoe ze in een nieuwe broeder moeten voorzien, om de orde als vicaris-generaal te dienen.

Ik kan je vertellen dat ik, vanuit mijn pastorale ervaring, en nu na deze benoeming tot bisschop, bemoedigd word om pastor te zijn te midden van het Volk van God, onder weg allen, kusten en grenzen overschrijdend en een gemeenschap zijnde, die geroepen is om gelijkvormig met de Verrezene – die de voetafdrukken van het kruis heeft –, zodat velen die gekruisigd worden omarmd kunnen worden en met een waardig leven van het kruis worden gehaald.

Ik vertrouw erop dat Maria, de Maagd gemaakte Kerk, de heilige Franciscus, de heilige Clara en duizenden broeders en zusters van vroeger, maar ook van nu – trouwe leerlingen van Jezus – mij zullen helpen om een ​​herder te zijn in de stijl van Jezus.

Met eeuwige dankbaarheid, broederlijke groet,

Isauro Covili Linfati ofm

Het dankwoord van Br. Isauro Covili Linfati

Aan mijn Broeders van de Orde van Minderbroeders
Moge de Heer u vrede schenken!

Ik begin deze woorden van dankzegging met de vreugdevolle aankondiging van de Paaswake, “Alleluia, Alleluia, de Heer is opgestaan, Alleluia Alleluia Alleluia”. Het is de beste en mooiste uitdrukking van vreugde, gejuich en eeuwige toekomst die de Kerk heeft – om het leven uit te drukken en de Eucharistie te vieren, het permanente sacrament van de Kenosis van Jezus Christus dat de hele mensheid doordringt met hoop en een nieuwe visie.

Ik zou graag het nieuws met jullie willen delen dat – net zoals mijn broeders in het laatste generaal kapittel mij hebben gekozen om de broederschap te dienen als vicaris-generaal – nu paus Franciscus, bisschop van Rome en van de Universele Kerk, mij terugstuurt naar Chili wordt pastor-bisschop voor het bisdom Iquique.

Vanaf het begin van mijn roeping is het me duidelijk dat ik onder de franciscanen kwam om broeder te worden en zo ben ik in mijn provincie gevormd. Ik heb met vrijgevigheid en vreugde gediend in vele ambten die mij zijn toevertrouwd zonder ze te zoeken.

Ik ben een franciscaner broeder die in Jezus Christus gelooft, arm en gekruisigd, en een lid van de gemeenschap en broederschap die hem op dezelfde manier uitdrukt en aankondigt. Ik heb altijd geprobeerd om aandachtig te zijn voor de omstandigheden van de armsten en om samen met anderen de realiteit van het leven met al zijn licht en schaduw te leren lezen.

Ik heb inderdaad een goede tien maanden in de curie doorgebracht, ik heb met velen samengewerkt en veel geleerd. Ik kan u zeggen dat de broeders die deze internationale broederschap vormen inderdaad een goed broederlijk klimaat van respect, gebed, vreugde, verantwoordelijkheid en werk onderhouden. We hebben goede betrekkingen en samenwerking tussen ons, de definitoren, onderhouden en vooral voor mij was het zeer verheugend om met broeder Massimo, minister-generaal, te werken aan de bezieling van de Orde. Met eenvoud heb ik het beste van mezelf gegeven in alles wat mij is toevertrouwd.

Nadat ik het met de minister-generaal had besproken en erover had gebeden, aanvaardde ik de benoeming van paus Franciscus. Wat mij heeft geholpen is het volgende:

  1. In de afgelopen weken heb ik gebeden voor het icoon van de Christus van San Damiano dat, zoals we allemaal weten, tot onze vader St. Franciscus sprak en tot ons vandaag spreekt: “Ga mijn kerk herstellen, die, zoals je ziet helemaal in puin ligt” (2Cel 10; LM 2,1; TC 13).
  2. De realiteit van de Kerk in Chili met haar lichte en schaduw kanten, in het bijzonder de kwestie van misbruik die moet worden aangepakt, terwijl ondertussen de weg van het evangelische leven, die van herstel, eenvoud en synodaliteit gebaand moet worden.
  3. Persoonlijk klamp ik me niet vast aan ambten, ik accepteer ze en leef ze in vrijheid als een geschenk dat ik heb gekregen om te dienen. De broeders van het generaal definitorium zullen weten hoe ze in een nieuwe broeder moeten voorzien, om de orde als vicaris-generaal te dienen.

Ik kan je vertellen dat ik, vanuit mijn pastorale ervaring, en nu na deze benoeming tot bisschop, bemoedigd word om pastor te zijn te midden van het Volk van God, onder weg allen, kusten en grenzen overschrijdend en een gemeenschap zijnde, die geroepen is om gelijkvormig met de Verrezene – die de voetafdrukken van het kruis heeft –, zodat velen die gekruisigd worden omarmd kunnen worden en met een waardig leven van het kruis worden gehaald.

Ik vertrouw erop dat Maria, de Maagd gemaakte Kerk, de heilige Franciscus, de heilige Clara en duizenden broeders en zusters van vroeger, maar ook van nu – trouwe leerlingen van Jezus – mij zullen helpen om een ​​herder te zijn in de stijl van Jezus.

Met eeuwige dankbaarheid, broederlijke groet,

Isauro Covili Linfati ofm

Het Kruis van San Damiano

Gerelateerde nieuwsberichten