Opwarming van de aarde

GVES-kaart januari-maart 2022

Beste broeders en zusters,

In 2022 willen we met de brieven en kaarten vanuit de GVES aandacht vragen voor het milieu en de opwarming van de aarde. Het is verheugend dat in het regeerakkoord dit uitdrukkelijk genoemd wordt. Veel aandacht gaat terecht naar alternatieve duurzame energiebronnen om aan de stijgende vraag naar energie te kunnen voldoen.

Wat echter weinig of veel minder de aandacht krijgt is de vraag; waar we die energie allemaal voor nodig hebben. Zouden we ook met minder energie toe kunnen? Immers ook door minder energie te verbruiken verminderen we de opwarming van de aarde en dragen we zorg voor het milieu.

Veel energie is nodig voor de productie- of het gebruik van spullen die we menen nodig te hebben in ons dagelijks leven of voor onze ontspanning. Franciscus en Clara, kozen juist voor een leven zonder bezit, in het vertrouwen dat “God wel weet wat we nodig hebben”.

Het vertrouwen op God en het leven in eenvoud en ‘zonder bezit’ hangen nauw met elkaar samen. Het leven in de voetsporen van Clara en Franciscus, zou dan uit zichzelf al positief zijn voor het milieu en de opwarming van de aarde beperken.

In een tijd dat er zoveel moet, is het misschien juist goed om te bedenken, van wat we allemaal al doen, om minder van de aarde aan energie en grondstoffen te vragen, en meer in broeder -en/of zusterschap te delen of God te vragen daarin te voorzien.

• Wat vertrouwen we al aan God toe, in onze eigen binnenkamer of met anderen in een gezamenlijke gebed in de kerk of in bijeenkomsten?
• Wat delen we al aan spullen, in plaats van alles zelf in huis of op onze kamer(s) te hebben?
• Eten we samen, of nodigen we mensen uit om met ons te delen, óf wij met hen?
• Hoe behoedzaam gaan we om met wat we verbruiken en hoe gaan we om met wat we niet meer nodig hebben?
• Hoe regelen we ons vervoer? Misschien dat we ook bewust keuzes maken, om de auto te laten staan, openbaar vervoer te nemen, of met iemand mee te rijden.
• Misschien wordt de auto gebruikt omdat we snel nog ergens heen moeten, voor een vergadering of een bezoek? Durven we keuzes te maken in wat werkelijk moet en wat eigenlijk teveel is, maar wat we niet los willen of kunnen laten?
• We hoeven gelukkig niet het nieuwste of beste te hebben, maar doen langer met wat misschien eenvoudig is of veel meer gebruikt en toch goed werkt.
• We besparen ook energie, en krijgen ook meer energie, waar we tijd nemen om te rusten en meer van het daglicht gebruikt te maken, dan nachten door te werken.
• Waar werken we samen, en voelen we de energie om samen iets aan te pakken (van een gesprek tot een klus binnen-of buitenshuis?)
De zorg voor het milieu en vermindering van de opwarming van de aarde, begint al waar minder energie verbruiken vanuit ons vertrouwen op God die ons in het nodige zal voorzien.

Op die weg in 2022, wensen wij elkaar Vrede en alle goeds
Commissie Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping:

Hans van Bemmel ofm
Irene Leliveld ofs
Ed Metz ofm
Felix van Hulsen ofs
Roland Putman ofm
Ad Vermeulen ofm cap

Gespreksvragen

1. Is gebed altijd ontspannend? Wat zou daarbij kunnen helpen?

2. Komt de zorg voor de schepping ook terug in het gebed? Wanneer was de laatste keer?

3. Heb jij weleens wat geleend van iemand (gereedschap of een ander gebruiksvoorwerp)? Waarom zou jij dat wel (of juist niet) vaker doen?

4. Wat zijn voor jou belangrijke programmapunten bij de verkiezingen op 16 maart in jouw gemeente?

5. Heb jij weleens aangeboden of gevraagd of je (een stuk) mee kon rijden? Wat hielp daarbij?

6. Welke spullen heb je in het huis gemeenschappelijk?

7. Wat doe je gezamenlijk in huis? Was zou je missen als je dat niet meer samen kunt doen?

8. Wat is het laatste nieuwe ‘duurdere’ gebruiksvoorwerp dat jij gekocht hebt?

9. Wat doe je samen dat energie geeft?

10. Eten we samen, nodigen we mensen uit om met ons te delen, óf wij met hen?

11. Hoe gaan we om met onze energie? Nemen we voldoende nachtrust, of overdag, zodat we op natuurlijke wijze meer energie hebben?

Andere GVES-kaarten