april 2024
Geen evenementen gevonden!

Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping (GVES)

Het bestuur van de franciscanen in Nederland heeft in september 2019 drie broeders herbenoemd tot leden van de werkgroep Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping (GVES): Hans van Bemmel, Roland Putman en Ed Metz. Eerstgenoemde is coördinator. Roland Putman treedt op als secretaris en maakt deel uit van de Franciscaanse Vredeswacht. Hiernaast zit ook de kapucijn (ofm cap) Ad Vermeulen in de werkgroep naast de franciscaanse seculieren (ofs)  Irene Leliveld en vanuit het ofs-bestuur (sinds september 2021) Felix van Hulsen. De plek voor een claris is momenteel vacant.

Materiaal
Vanaf september 2019 kiest de werkgroep een aantal thema’s die verband houden met GVES. Hiervoor worden kaarten gemaakt met geschikte afbeeldingen als blikvanger, vergezeld van inspirerende teksten en suggesties voor actie. (Hieronder zijn de teksten en kaarten te zien; klik erop om ze te vergroten) Dit materiaal gaat elk kwartaal naar de broeders en zuster van de drie ordes en naar verwante franciscaanse groeperingen, ook om uitdrukking te geven aan de onderlinge verbondenheid als broeder- en zusterschap.

GVES-kaarten

GVES-kaart voorjaar 2022

Broeder Hans van Bemmel

Franciscaans geluid
Een andere taak van de werkgroep is het laten horen van het franciscaanse geluid wanneer er zich in de samenleving ontwikkelingen voordoen op het gebied van GVES. Het provinciebestuur zal dan, gevraagd of ongevraagd, worden geadviseerd om een en ander te verwoorden. Tenslotte spant de werkgroep zich in om de zorg voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping een organische plaats te geven in de vorming binnen de broederschap.

Contact
Werkgroep Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping (GVES)
Br. Roland Putman, coördinator
Van der Does de Willeboissingel 12
511 CB ‘s-Hertogenbosch
Nederland
GVES@minderbroedersfranciscanen.net

Nieuwsberichten