Antonius van Padua

de minderbroeder van de afdeling gevonden voorwerpen

Dan preek ik wel voor de vissen!

Ferdinand Martin werd in 1195 in Lissabon geboren. Hij treedt in bij de augustijner koorheren in Coïmbra. In deze oude Portugese universiteitsstad studeert hij theologie. Geraakt door het verhaal van de eerste minderbroeders-martelaren in Marokko, besluit hij minderbroeder te worden om ook als geloofsverkondiger in Noord-Afrika te kunnen gaan werken. Van dit laatste is het niet gekomen. Zijn werkterreinen werden Frankrijks en Italië. Hij bleek een groot predikant en geleerde. Als eerste kreeg hij van Franciscus persoonlijk verlof om de broeders te onderrichten in de theologie.

Hij overleed in 1231 in Padua, nog maar 36 jaar oud en werd nog datzelfde jaar heilig verklaard. Dit wijst op een grote populariteit, waarvan ook wijdverbreide verering getuigt. Hij behoort tot de meest populaire heiligen van de Kerk.

Van hem is o.a. de legende bewaard over zijn preek tot de vissen, aan het strand van Rimini. De inwoners van Rimini weigerden te luisteren naar zijn preek. “Dan preek ik wel voor de vissen”, antwoordde Antonius fel. Hij liep naar het strand en warempel… er kwamen van alle kanten vissen aan zwemmen om naar hem te luisteren. Nieuwsgierig kwamen de mensen naderbij… nu luisterden ze wel.

Antonius is ook vooral bekend geworden als de heilige bij uitstek om aan te roepen als je iets kwijt bent: “Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn … weer vind!”

Gerelateerde nieuwsberichten