Een stem die ook nu nog actueel is

750 jaar Bonaventura

Dit jaar is het 750 jaar geleden dat een van de invloedrijkste franciscanen overleed, de heilige Bonaventura (1217-1274). Ook heden ten dagen is zijn persoon en denken nog steeds bron van inspiratie. De ministers-generaal van de eerste en derde orden schreven een brief aan alle leden van de franciscaanse gemeenschap over Bonaventura als theoloog, minister-generaal en mysticus.

In de theologie van Bonaventura horen we in feite de gevoelens van Franciscus van Assisi doorklinken

Bij gelegenheid van de 750ste gedenkdag van het overlijden de heilige Bonaventura († 15 juli 1274) schreven de ministers-generaal van de eerste en derde orden een brief over de betekenis van Bonaventura voor de huidige tijd. Zij zoomden daarbij in op de drie belangrijkste hoedanigheden waarin hij actief was: als leraar theologie, als minister-generaal van de Orde der Minderbroeders en als mysticus. De brief is gericht aan alle leden van de franciscaanse gemeenschap. Zie hieronder de link naar de Nederlandse vertaling van de integrale tekst van de brief (pdf) .

Brief 750 jaar Bonaventura.

Gerelateerde nieuwsberichten