Jaarlijkse OFM Fundraising Partners Meeting in Rome

Driedaagse bijeenkomst van Franciscaanse hulporganisaties

Overal ter wereld zetten franciscaanse broeders zich in voor missionaire projecten op gebied van mensenrechten, rechtvaardigheid, onderwijs, milieubescherming en vreedzame co-existentie. Dat alles in solidariteit met de plaatselijke bevolking. Onlangs kwamen op het  generalaat in Rome vertegenwoordigers samen van drie non-profitorganisatie die deze missionaire projecten wereldwijd ondersteunen.

Minister-generaal Massimo Fusarelli zag de doeltreffendheid van de fondsenwerving met eigen ogen

Van 12 tot 14 juni vond op het generalaat in Rome de OFM Fundraising Partners Meeting plaats, de jaarlijkse bijeenkomst van drie franciscaanse non-profitorganisaties die zich toeleggen op fondsenwerving ter ondersteuning van franciscaanse projecten. Een van die drie organisaties is het Duitse Franziskaner Helfen, waarmee ook de Vlaams-Nederlands provincie samenwerkt (via Franciscus helpt!). Verder waren aanwezig de Amerikaanse Franciscan Missions en de Italiaanse OFM Fraternitas Foundation.

Tijdens de driedaagse meeting van deze franciscaanse non-profitorganisaties werden inhoudelijke thema’s, standen van zaken, en de verschillende noden doorgesproken. Ook waren er presentaties vanuit de verschillende projecten die de orde financiert op gebied van onderwijs, basisbehoeften, mensenrechten, noodhulp, pastorale zorg en training.

Minister-generaal broeder Massimo Fusarelli ging in zijn toespraak in op het verband tussen missie en fondsenwerving en op de vraag hoe men minderbroeders kan zijn op dit gebied. Vanuit zijn functie en vele werkbezoeken ter plaatse heeft hij de doeltreffendheid van de fondsenwerving uit eerste hand kunnen ervaren, vooral in de delen van de wereld die getroffen zijn door oorlog, honger en sociale ongelijkheid.

Net als Franciscus deed met het geven van aalmoezen kunnen we vandaag de dag christelijke en franciscaanse missionarissen zijn, die bereid zijn te geven en evenwicht te brengen waar ongelijkheid overheerst, zoals op het gebied van voedsel, huisvesting en onderwijs, zo betoogde Fusarelli. Hij wees ook op het belang van ondersteuning van franciscaanse gemeenschappen die veel roepingen hebben, maar soms de financiële middelen ontberen om daar goed gevolg aan te geven.

Voor 2025 ligt het in de bedoeling een conferentie te organiseren ter ondersteuning van de meest behoeftig franciscaanse missies. Met als doel: het creëren van een netwerk tussen OFM-partners, de opleiding van fondsenwervers aan te moedigen en ervaringen uit te wisselen.


De Vlaams-Nederlandse minderbroeders franciscanen werven fondsen voor franciscaanse projecten in verschillende derdewereldlanden onder het motto: ‘Franciscus Helpt! Zie voor de verschillende projecten en mogelijkheid tot ondersteuning: Franciscus Helpt! – Minderbroeders Franciscanen

De boodschap van de minister-generaal is te downloadenItaliano – English – Español – Français – Hrvatski

Gerelateerde nieuwsberichten