Lennart Willems volgt John van Cauteren op

Nieuwe conservator voor Museum W

Museum W in Weert, waar een deel van deel van de kunstcollectie van de minderbroeders franciscanen is ondergebracht, krijgt een nieuwe conservator/coördinator. Op 15 juli aanstaande treedt Lennart Willems aan in deze functie. Hij volgt John van Cauteren op, die dan met pensioen gaat. Om een ‘warme overdracht’ mogelijk te maken is Willems al op 1 maart jongstleden begonnen. Zodoende wordt de waardevolle kennis over de museumcollectie overgedragen op een nieuwe generatie.

Lennart Willems, de nieuwe conservatortor van Museum W in Weert.

Museum W

Museum W in Weert is een huis vol verhalen, met als kernbegrippen identiteit en zingeving. Het museum toont hoe de mens in verleden en heden uiting gaf en geeft aan tijdloze menselijke levensthema’s. De verschillende deelcollecties in de museumzalen worden gecombineerd met hedendaagse kunst.

In de collectiepresentatie zijn tien (levens)thema’s uitgewerkt: Lichaam, Gezin, Macht & Pracht, Weert, Geloven, Verhalen, Heiligen & Helden, Werk & Vrije tijd, Lijden & Dood, Feest. Het museum kiest onder meer voor een levensbeschouwelijke insteek bij zijn collectiepresentatie. Het opvallende goudkleurige gebouw en de kleurrijke zalen zijn ontworpen door Maurice Mentjens.

Museum W is gevestigd aan de Meikoel 2 in Weert. Meer informatie is te vinden op de website: www.museumw.nl

Velen delen de ‘hernieuwde’ gastvrijheid

Lennart Willems is per 15 juni 2024 de nieuwe verantwoordelijke voor het museaal beleid, beheer en behoud van de collectie van Museum W. Tevens krijgt hij de taak de bestaande collectie aan te vullen en zal hij onderzoek doen naar de museumstukken en daarover publiceren. Verder is hij verantwoordelijk voor het gebouw als monument en is hij coördinator van het museumteam. Lennart Willems (1990) studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder werkte hij als docent voor diverse scholen en instellingen en als inventarisator/kunstconsulent voor het bisdom Roermond.

Een omvangrijke collectie

Het fundament van Museum W is de rijke collectie en de waardevolle kennis daarover. Het kloppend hart van de collectie heeft door zijn historische oorsprong twee gezichten: regionaal en religieus. De religieuze collectie bestaat onder meer uit hoogwaardige beeldhouwkunst, schilderkunst en kerkelijk zilver.

Kunstbeheer franciscanen

Ook een deel van de kunstcollectie van de Nederlandse minderbroeders franciscanen is in het museum ondergebracht. De vertrekkende conservator, John van Cauteren, is al decennia lang als adviseur kunstbeheer betrokken bij het beheer van de kunstcollectie van de Nederlandse franciscanen. De minderbroeders franciscanen zijn blij dat hij deze rol ook na zijn pensionering wil voortzetten. Tevens zien zij uit naar een goede samenwerking met Lennart Willems, als beheerder van het deel van de franciscaanse kunstcollectie dat in Museum W is ondergebracht.

De regionale geschiedenis van Weert en omgeving is een andere pijler van het museum. Dit aspect wordt inzichtelijk gemaakt door de verzameling van archeologische objecten zoals vuistbijlen, urnen en Romeins vaatwerk, maar ook door schutterszilver, stadskannen en vaandels.

Zilversmedenatelier

Voorts vormt de ateliercollectie van de Kunstwerkplaatsen Esser een unieke deelcollectie van religieus zilver. Het zilversmedenatelier neemt een belangrijke plaats in in de stadsgeschiedenis. Via een onderzoek naar dit atelier raakte Willems al in 2012 gefascineerd door de kunstgeschiedenis van Weert en de collectie van Museum W.

Lennart Willems: “Werken voor Museum W is een droombaan, vanwege de rijkgeschakeerde verzameling. De zeldzame combinatie in de collectie van stadsgeschiedenis, religieuze en hedendaagse kunst zorgt voor verrijkende en afwisselende werkzaamheden. Ik ga mijn best doen om veel verhalen en objecten voor het voetlicht te brengen, zowel in het museum als in de stad en op de website.”

Gerelateerde nieuwsberichten