La Verna werd Franciscus zijn thuis

Bron 1: Een fantastisch geschenk

In zes afleveringen van de serie ‘Bron’ belicht Ben van Bronkhorst dit jaar steeds een passage uit de Fioretti over de berg La Verna. Deze berg kreeg Franciscus cadeau en daar ontving hij precies 800 jaar geleden de stigmata, de kruiswonden van Christus.

Franciscus van Assisi ontvangt de stigmata – Lorenzo Monaco, ca. 1420.

Leven volgens het evangelie en de navolging van Christus vormen Franciscus’ drijfveer

Feestgedruis in Montefeltro. Dat trekt de aandacht van Franciscus als hij daar, in gezelschap van broeder Leo, toevallig voorbijkomt. Roland van Chiusi, een rijk edelman, is ook op dat feest. In gesprek met Franciscus, voor wie hij grote bewondering heeft, biedt hij hem de berg La Verna aan. Dat is een plek die zeer geschikt is voor boetedoening en als kluizenarij. Franciscus stuurt vanuit Assisi twee broeders als verkenner naar La Verna. Op hun aanraden trekt Franciscus vervolgens met enkele broeders naar die berg en zij wijden zich daar in alle rust aan gebed en meditatie.

La Verna wordt zijn thuis

Het is 1224; Franciscus voelt dat zijn gezondheid langzaam minder wordt. Hij doet kalmer aan, de preektochten door het land worden schaarser. Vaker overweegt hij het lijden van de Heer; ook daarin zou hij op Hem willen lijken. En als zich dan de gelegenheid voordoet zich terug te trekken en boete te doen voor zijn zondig leven, is nu de kans daar. De berg La Verna wordt zijn thuis.

Leven volgens het heilig evangelie en navolging van Christus vormen al vanaf het moment dat de Heer tot hem spreekt in San Damiano zijn drijfveer. “Ga mijn huis herstellen. Zie je niet dat het in verval is?” Dat geeft zijn leven zin en betekenis. Heel de regel voor de minderbroeders is daarvan doordesemd. Die is, zeker in de voorlopige versie van 1221, opgebouwd rond teksten uit het evangelie. Hoofdrol daarbij speelt de tekst van Matteüs 19, 21: “Als je onverdeeld goed wilt zijn, ga alles verkopen wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben. Kom dan om Mij te volgen.”

Zo’n leven heeft Franciscus ten volle waar gemaakt; nu is het tijd om te delen in het lijden van de Heer.

Ben van Bronkhorst ofm


Deze aflevering van de serie ‘Bron’ verscheen eerder in het magazine Minderbroeders Franciscanen, 2024, editie 1.

Gerelateerde nieuwsberichten