Benoeming

Broeder Fer van der Reijken voorzitter Straatpastoraat Den Bosch

Op 3 januari is broeder Fer van der Reijken door mgr. Gerard de Korte benoemd tot nieuwe voorzitter van het Bossche straatpastoraat. De vacature was ontstaan na het aftreden van de vorige voorzitter Ingeborg van den Hoven. Broeder Fer maakt al langer deel uit van het bestuur van het Bossche straatpastoraat.

Broeder Fer van der Reijken en straatpastor Lianne van Oosterhout.

Vanuit zo’n ontmoeting kan vertrouwen groeien

In ‘s-Hertogenbosch bestaat al 30 jaar lang het zogenaamde ‘straatpastoraat’ voor dak- en thuislozen. De spil in dit geheel is straatpastor Lianne van Oosterhout. Zij wordt in haar werk enerzijds ondersteund door een grote groep vrijwilligers  en anderzijds door een bestuur dat haar werk zo goed mogelijk faciliteert. Broeder Fer van der Reijken ofm werd 3 januari 2024 benoemd tot voorzitter van het bestuur.

Over Liannes werk meldt de website van het straatpastoraat: “Zij zwerft door de stad, maar bezoekt ook werkprojecten, inloophuizen en woonvoorzieningen. Wanneer dat nodig is, gaat zij ook op bezoek in gevangenis, ziekenhuis of kliniek. En, hoe vreemd dat ook mag klinken, de straatpastor gaat veel op huisbezoek. Zo ontmoet de straatpastor vele mensen. Vanuit zo’n ontmoeting kan vertrouwen groeien. Daarmee ontstaat een basis voor werkelijk gesprek. Daarbij gaat het om de ‘grote vragen’ die het leven oproept: Waarom overkomt dit mij? En hoe moet ik nu verder? Daarbij komt ook het geloof ter sprake. Heel vaak gebeurt dat door vragen of uitspraken van de gesprekspartners zelf. Het gesprek gaat soms ook om materiële nood die alsmaar aanhoudt, ondanks toegenomen hulp vanuit de overheid. Het straatpastoraat Den Bosch wil een veilige haven zijn voor alle dak- en thuislozen in de regio ’s-Hertogenbosch. Een plek waar ze op verhaal kunnen komen en het ‘goede leven’ weer meer gaan ervaren. Dit is onze bijdrage aan een menswaardig bestaan voor de meest kwetsbare mensen. Dit maken we o.a waar door de gesprekken op straat en de locaties waar daklozen komen en thuislozen wonen, via het spreekuur en de vieringen.”

Gerelateerde nieuwsberichten