14 januari gedenkdag zalige Valentinus Paquay (1828 – 1905)

Hij is er voor ons

Waarom komen mensen op bedevaart naar het “Heilig Paterke” in Hasselt, ook nu nog? Wat betekent hij voor hen die zijn graf bezoeken? “We mogen hem ervaren als iemand met wie we ook na zijn dood een persoonlijke relatie kunnen aangaan”, zegt Jos Holsteens ofm, werkzaam in de kapelwinkel van de paterskerk in Hasselt. Op 14 januari gedenken we de sterfdag van pater Valentinus.

Pater Valentinus kon in de harten van mensen lezen

In pater Valentinus, het ‘Heilig Paterke van Hasselt’, heeft God ons een voorbeeld gegeven. In hem kunnen we een ware volgeling zien van Jezus.

Pater Valentinus is meer dan een verdienstelijk man uit de negentiende eeuw: hij is hier en nu nog altijd iemand waartoe men zijn toevlucht kan nemen. We mogen hem ervaren als iemand met wie we ook na zijn dood een persoonlijke relatie kunnen aangaan. We mogen hem ervaren als iemand die leeft, die ons hoort en verstaat, die ons helpt en die bij God voor ons ten beste spreekt.

Beschikbaarheid

Dat hij zo verbonden met God leefde, maakte dat pater Valentinus een leven lang onmiddellijk klaar stond wanneer iemand een beroep op hem deed. En deze beschikbaarheid trok mensen aan. En ook wij mogen vandaag ervaren: hij is er voor ons.

Mensen hadden vertrouwen in hem, in zijn woord, raad en aanwezigheid. Vooral was hij bekend als biechtvader. In de biechtstoel openbaarde zich ook een andere eigenschap van pater Valentinus: hij kon in het hart en het geweten van de mensen lezen. Hij wist wat men niet wilde zeggen, gaf antwoord op vragen die nog niet waren gesteld, wist van problemen nog voor ze ter sprake werden gebracht. Maar deze kennis gebruikte hij barmhartig: om te helen, te behoeden en op te beuren.

Tijd om te beminnen

Barmhartig ging hij ook om met de kleine kanten en zwakheden van anderen. In zijn preken maakte hij dat de mensen zich iets konden voorstellen bij de boodschap die hij verkondigde. Dikwijls herhaalde hij het refrein: “Vertrouw op Gods goedheid” en “Het is nu tijd om te beminnen.”

Vele uren bracht hij biddend door voor het Heilig Sacrament of voor het Virga Jessebeeld van Maria. Vaak besloot hij een gesprek met: “Vergeet O.L.Vrouwke niet!” En een van zijn uitspraken was: “Langs Maria is Jezus tot ons gekomen, langs Maria gaan wij naar Jezus terug.”

Diepe indruk

Pater Valentinus dacht niet groot over zichzelf en hij verdroeg het ook niet als anderen meer in hem zagen dan hijzelf. Maar hij dacht in hoofdletters over Gods liefde; dat gaf hij door aan de mensen.

Dit heilig leven heeft zo’n diepe indruk gemaakt dat ook de mensen van deze tijd zijn graf komen bezoeken en al hun noden en problemen bij hem durven uitspreken.

Mensen komen naar hier om veel redenen, maar ik denk vooral dat velen naar hier komen met allerlei vragen. Mensen hebben allerlei zorgen.

Zij komen uit geloof en zoeken hier houvast. In gebed richten zij zich tot pater Valentinus om op zijn voorspraak van God een gunst te bekomen. Om een moeilijke situatie in hun leven te overwinnen zoals een ziekte. Of wanneer genezing niet meer mogelijk is, om kracht te vragen om het lijden te kunnen dragen.

Anderen komen bidden om iets te bereiken, denk bijvoorbeeld aan een goede uitslag voor een examen, of om werk te bekomen, voor een goede verkoop van een huis…

Biechtkerk

Pater Valentinus heeft vele uren doorgebracht in de biechtstoel. Ook komen mensen bidden om vergeving te vragen of om te biechten. De minderbroederskerk in Hasselt staat immers bekend als biechtkerk. Velen komen ook om te danken.

Misschien komen sommigen wel naar hier met de hoop op een wonder. Ik merk ook wel dat hier mensen komen bidden die niet zo kerkelijk zijn. Zij zijn de binding met de Kerk een beetje verloren. Toch komen zij naar het Paterke en zoeken troost. Uit traditie omdat zij dit van thuis hebben meegekregen. In ieder geval mogen wij dit beschouwen als een onderdeel van hun geloofsleven. Hier bij het Paterke in zijn grafkapel voelen sommigen zich dichter met God verbonden.

Er zijn allerlei beweegredenen waarom mensen naar hier komen. Soms vallen mensen hier gewoon even stil doorheen de drukte van het leven… Moge hij ons helpen om onze weg te gaan in geloof en vertrouwen in God, die ons in pater Valentinus een machtige voorspreker heeft gegeven.

Jos Holsteens ofm

Gerelateerde nieuwsberichten