Verder met het proces

Met enige regelmaat geeft vicepostulator broeder Ben van Bronkhorst een ‘update’ van het zaligverklaringsproces van het Bruurke.

De Rechtbank en de Historische commissie zijn na 20 juni hard aan het werk gegaan. Het liefst zouden ze zo snel mogelijk resultaten zien. Maar ambtelijke molens draaien meestal niet zo snel. Inmiddels weten we dat de postulator in Rome dit heropende proces behandelt als een nieuw proces. Daarom is het noodzakelijk om aan het Dicasterie van Zalig- en Heiligverklaringen in Rome een ‘verklaring van geen bezwaar’ te vragen voor de hervatting van dit proces. En zo ervaren we dat er ook in Rome gewerkt wordt aan deze zaak. En voor gemaakte onkosten is al € 1000,- in rekening gebracht.

Verder wordt momenteel, op initiatief van Vincent Blom, bisschoppelijk gedelegeerde, gewerkt aan een rolbanner van ‘’t heilig bruurke’ om die een plaats te geven in zijn kapel, in de kloosterkerk van Megen en in de Sint Jan in Den Bosch.

En tot slot kan ik u melden dat er de laatste maanden meerdere nieuwe verklaringen zijn binnen gekomen met betrekking tot gebedsverhoringen op voorspraak van broeder Everardus.

De commissies kunnen verder met het onderzoek en het maken van rapporten. We vertrouwen op goede ontwikkelingen en gaan voor ‘eerbiedwaardigheid’.

Br. Ben van Bronkhorst

Gerelateerde nieuwsberichten