KNR-voorzitter Mark-Robin Hoogland cp reikt de KNR-Waarderingsprijs 2023 uit aan vertegenwoordigers van het Huis van Compassie uit Nijmegen.

Religieuzen belonen armoedebestrijding en compassievolle inzet

Huis van Compassie Nijmegen winnaar KNR-Waarderingsprijs 2023

De winnaar van de KNR-Waarderingsprijs 2023 is het Huis van Compassie uit Nijmegen. De winnaar werd op 19 oktober verkozen uit een zevental genomineerden. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-,  is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR).

Het Huis van Compassie ontving naast een geldbedrag dit bronzen beeldje, gemaakt door pater Math van Kampen ofm conv.

Huis van Compassie sluit aan bij waarden die Nederlandse religieuzen willen overdragen

De KNR-Waarderingsprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Dit jaar stond de prijs in het teken van initiatieven die gericht zijn op verbetering van de situatie van mensen in armoede. Van oudsher is dit een groep waarvoor ook religieuzen zich hebben ingezet.

Huis van Compassie

De prijs ging naar het Huis van Compassie in Nijmegen, omdat het een laagdrempelige plek is waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden. Compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie staat hierbij centraal. Dan gaat het bijvoorbeeld om daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven of sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. Naast activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie richt de stichting zich tegelijkertijd op mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar ontmoeting tussen verschillende groepen mensen omdat dit kan leiden tot begrip en respect voor elkaar. Uitgangspunt is steeds: behandel anderen zoals jezelf behandeld zou willen worden.

Compassie als belangrijke waarde

De inzet voor mensen in armoede, het organiseren van ontmoeting tussen verschillende groepen en het bijdragen aan groeiend respect voor elkaar, zijn thema’s die religieuzen na aan het hart liggen. Bij het Huis van Compassie staan deze thema’s centraal. De mens wordt er gezien in zijn geheel en niet alleen in zijn of haar problemen. Het project sluit daarmee prima aan bij de waarden die de Nederlandse religieuzen graag willen overdragen.

Zeven genomineerde projecten

De jury van de KNR-Waarderingsprijs deed begin 2023 een oproep om initiatieven te nomineren die zich inzetten voor de bestrijding van armoede in deze tijd. Uit een lijst van ruim 25 genomineerde projecten stelde de jury een shortlist op van zeven initiatieven die bijzonder inspirerend zijn. In de zomer van 2023 was er een eerste stemronde, waarin alle oversten van de religieuze ordes en congregaties in Nederland hun top-3 mochten samenstellen. De zeven genomineerde projecten waren:

  • Beter Stokhasselt in Tilburg
  • Bewonersinitiatief De Hagedoorn in Almelo
  • Green Meals in Amsterdam
  • Huis van Compassie in Nijmegen
  • De Vakantiebank van rk diaconie in Delft
  • Facebookgroep Warm Buffet in ’s-Hertogenbosch
  • De Kledingbank We Share/Open Kerk in Doorn.

Vooraf aan de bekendmakingsbijeenkomst konden de zeven projecten zich op het podium presenteren. Zij vertelden daarbij wat meer over hun inspiratie en de wijze waarop zij zich inzetten voor mensen in armoede. Daarna volgde een stemronde onder de aanwezige oversten en werd de uiteindelijke winnaar bekend.

Aan het eind van een feestelijke bijeenkomst ontvingen de winnaars het bronzen beeldje en een geldbedrag uit handen van KNR-voorzitter pater Mark-Robin Hoogland cp. Ook de andere zes genomineerden worden beloond, met een bedrag van ieder € 500,-.

Meer informatie over Huis van Compassie Nijmegen: www.huisvancompassienijmegen.nl

Meer over de KNR-Waarderingsprijs: www.knr.nl/waarderingsprijs

Gerelateerde nieuwsberichten