Interviewfilmpjes met broeders bij internationaal herdenkingsjaar

800 jaar Definitieve Regel

In 2023 is het 800 jaar geleden dat de paus goedkeuring gaf aan de Regel van de Minderbroeders, geschreven door Franciscus van Assisi. Tot op de dag van vandaag is dit de regel waar alle franciscanen, kapucijnen en conventuelen in de wereld naar leven. Bij gelegenheid van het jubileum presenteert de Nederlandse provincie een reeks interviewfilmpjes met broeders, waarin telkens een thema uit de regel voorbijkomt.

Deel 4. André Jansen over eenvoud 

De ‘Definitieve Regel’, ook wel de ‘Regel van 1223’ genoemd, is wat formeler en juridischer dan die van 1221, waar we in 2021 aandacht aan besteedden. Waarschijnlijk had Franciscus goed door wat de Kerk precies verlangde, maar wilde hij in eerste instantie voorschrijven wat hijzelf belangrijk vond.

De viering van 800 jaar ‘Definitieve Regel’ is internationaal de start van een serie jubilea in de komende jaren: 800 jaar Kerstmis in Greccio, 800 jaar Stigmatisatie, 800 jaar Zonnelied en 800 jaar sterven van Franciscus. In Nederland besteden we onder meer aandacht aan dit eerste jubileum aan de hand van interviewfilmpjes met broeders, waarin telkens een thema uit de regel voorbijkomt.

In het vierde filmpje in deze reeks luisteren we naar broeder André die ons over de franciscaanse visie op eenvoud vertelt en trekken we naar het klooster van de minderbroeders franciscanen in Alverna (Wijchen), waar broeders Piet, Theo en Maarten verhalen wat voor hen “eenvoudig leven” inhoudt. 

Voor mij heeft eenvoud ook te maken met diepgang. Dat de dingen vanuit zichzelf mogen spreken. En dan heeft eenvoud volgens Franciscus ook te maken met wijsheid.

Gerelateerde nieuwsberichten