800 regel van Franciscus

Licht en zout voor het leven

Het is dit jaar precies 800 jaar geleden dat paus Honorius III de Regel van Franciscus  (Regula bullata of Regula secunda) goedkeurde. Reden voor broeder Massimo Fusarelli, minister-generaal van de franciscaanse orde, een boek te wijden aan deze regel: Piena di Vita. La Regola di san Francesco oggi (Vol leven. De Regel van Sint Franciscus vandaag).

De regel biedt geen vaste zekerheid, maar een oriëntatie, die licht en zout aan het leven kan geven

De Regel van Franciscus uit 1223 is een tekst die tot op de dag van vandaag blijft provoceren en inspireren om te kiezen voor een volwaardig leven, zo schrijft broeder Massimo Fusarelli, minister-generaal van de franciscaanse orde, in zijn recent verschenen boek Piena di Vita. La Regola di san Francesco oggi (Vol leven. De Regel van St. Franciscus vandaag). Het boek, dat vooralsnog alleen in het Italiaans is uitgegeven, verschijnt bij gelegenheid van de 800ste verjaardag van de Regel. Broeder Massimo nodigt iedereen uit enkele delen van deze tekst te lezen en zich erin te verdiepen.

De eerste twee hoofdstukken van zijn boek gaan over wat Franciscus ertoe bracht de tekst te schrijven. In zijn regel verwoordt hij gemeenschappelijke richtlijnen voor het dagelijkse leven om zo de snel groeiende beweging bijeen te houden. De radicale levenskeuze van de ‘Poverello’ van Assisi had een enorme aantrekkingskracht. En zoals dat bij alle dynamische ontwikkelingen gaat, bracht dat ook moeilijkheden met zich mee.

Het derde hoofdstuk gaat in op de kern van de regel en probeert deze te lezen “als een mogelijke ‘regel’, dat wil zeggen een oriëntatie, voor het leven van ons vrouwen en mannen van de eenentwintigste eeuw. Het is niet gemakkelijk, maar we proberen het”, schrijft broeder Massimo.

Zo loopt hij de 12 hoofdstukken van de Regel langs, steeds zoekend naar het “kloppend hart” ervan, om deze relevant te maken voor ons heden. De Regel biedt geen vaste zekerheid, maar een oriëntatie “die licht en zout aan het leven kan geven” en kan helpen je naar het evangelie te keren in de steeds weer nieuwe omstandigheden van het bestaan.

Gerelateerde nieuwsberichten