Maria-Tenhemelopneming

Vespers, hoogmis en zegening van kruiden bij gelegenheid van het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming (15 augustus).

Op maandag 14 augustus, de vooravond van het feest van Maria-Tenhemelopneming, vindt er in het Stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch een voorvesper plaats in verband met dit feest. Traditiegetrouw worden op dit Mariafeest kruiden in de kerk gezegend. De zusters clarissen van het stadsklooster maken de kruidenbosjes klaar die na afloop aan de mensen in de kerk worden uitgedeeld.

De vesperviering begint om 19.30 uur (Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB ‘s-Hertogenbosch).

De hoogmis vanwege Maria-Tenhemelopneming vindt plaats op dinsdag 15 augustus om 17.30 uur.

U bent bij beide vieringen van harte welkom!


Totale aanvaarding

Het geloof dat het sterven van Maria samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te maken met de diepe overtuiging dat de dood van de Heilige Maagd vanwege haar zondeloosheid geen vat op haar had. In tegenstelling tot andere stervelingen hoeft Maria volgens de katholieke leer niet meer te wachten op de Opstanding der Lichamen op de Laatste Dag waarop de mensheid geoordeeld zal worden. Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij namelijk niet geoordeeld te worden. Maria’s tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel én lichaam – door God. Het feest wordt al sinds het eind van de zevende eeuw door de kerk gevierd, maar is pas in 1950 door paus Pius XII tot dogma verklaard. (Bron KRO-NCRV)

Gerelateerde nieuwsberichten